Monographs

Југославија и Аргентина 1946–1955.

Бојан Симић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2021

content

Југословенска републиканска странка у политичком животу Краљевине Југославије (1920–1941)

Aleksandar Lukić
Belgrade: Institute for Recent History of Serbie, 2020.

content

И крст и петокрака. Руски гробни комплекси у Југославији у 20. веку

Milana Živanović
Belgrade: Institute for Recent History of Serbia 2020

content

Југославија и Албанија 1945-1948: економски односи

Божица Ж. Славковић Мирић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2020.

content

The Mission of the British Young Men's Christian Association in the Kingdom of Yugoslavia

Radmila Radić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019

whole PDF

Iseljavanje u Sjedinjene Američke Države: jugoslovensko iskustvo 1918-1941

Vesna Đikanović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.

sadržaj

Југославија, Албанија и велике силе (1945-1961)

Александар Животић
Београд: Институт за новју историју Србије, 2011.

садржај

Prilozi iz naučne kritike - srpska istoriografija i svet : (uticaj jugoslovenske krize na stranu i domaću istoriografiju)

Mile Bjelajac,Gordana Krivokapić-Jović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011.

Вардарска бановина 1929–1941

Владан Јовановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

садржај

Od "Internacionale" do komercijale - popularna kultura u Jugoslaviji: 1945-1991

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011.
садржај

Жена је темељ куће: жена и породица у Србији током двадесетог века

Момчило Исић, Вера Гудац
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

садржај

Свакодневни живот под окупацијом: искуство једног Београђанина

Наташа Милићевић, Душан Никодијевић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

Руси и Други светски рат у Југославији : утицај СССР-а и руских емиграната на догађаје у Југославији 1941-1945.

Алексеј Тимофејев. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011. 

Узми пун текст књиге.

Bez bojazni od tabu-tema

Momčilo Mitrović – urednik, Sava Dautović – urednik, Ljubodrag Dimić - autor dodatnog teksta. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

Држава и привреда у Краљевини СХС: нацрт привредног плана са инвестиционим програмом Краљевине Југославије

Драган Алексић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Југословенско-чехословачки односи: (1945-1955), Београд: Институт за новију историју

Слободан Селинић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Југославија и свет: 1945-1950. хронологија

Слободан Селинић, Душан Бајагић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Страдање основних школа у Србији за време Првог светског рата

Момчило Исић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Народна веровања, религија и спиритизам у српском друштву у 19. и у првој половини 20. века

Радмила Радић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Nemci u Vojvodini

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009.

садржај

Управљање Министарством просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца

Душан Бајагић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

садржај

Journey Under Surveillance: The Overseas Emigration Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in Global Context, 1918-1928

Alexander R. Miletich. 
Belgrade: Institute for Recent history of Serbia, 2009.

Јевреји у Југославији 1944–1952. године

Младенка Иванковић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

садржај

Југославија и кинеско-индијски конфликт 1959–1962.

Јован Чавошки
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.
садржај

Сељаштво у Србији 1918-1941, књига 2, Просветно-културни и верски живот

Момчило Исић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Три документа о ибеовцима

Момчило Митровић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Од Стаљина ка Сартру. Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945–1958.

Мирослав Перишић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Југославија и Суецка криза 1956–1957

Александар Животић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

садржај

Za Bezimene. Delatnost UNICEF-a u FNRJ 1947–1954

Sanja Petrović-Todosijević 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2008.

sadržaj

Срби у Хрватској 1918–1929.

Софија Божић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Муслимански логор Високо 1992-1993.

Момчило Митровић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Милош Московљевић, У великој руској револуцији, ИНИС, Београд 2007.

Момчило Исић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007. 

Узми пун текст књиге.

Генерал Драгиша Пандуровић, живот и сведочења

Миле Бјелајац 
Београд: Институт за новију историју Србије-Алтера, Београд, 2007.

Југословенско-бугарски односи 1944-1949. ИНИС

Петар Драгишић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Српска национална част пред законом 1945.

Момчило Митровић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Народно просвећивање у делу Јужне Србије (Македоније)

Жарко Јовановић, Наталија Јовановић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Милан Стојадиновић и Хрвати

Бранко Надовеза. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Никола Стојановић: друштвена мисао

Бранко Надовеза. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Основно школство у Посавотамнави 1914–1944.

Момчило Исић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.

Економски односи Југославије и Француске 1918–1941.

Владимир Цветковић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.
садржај

Deca careva, pastorcad kraljeva: Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918-1941

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2005.

Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije: 1918–1941 - studija o vojnoj eliti i biografski leksikon

Mile Bjelajac
Beograd: Istitut za noviju istoriju Srbije, 2004.

Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929: Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS

Vladan Jovanović
Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929: Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2002.

sadržaj

Оклоп без витеза: о социјалним основама и организационој структури Народне радикалне странке у Краљевини СХС (1918–1929)

Гордана Кривокапић Јовић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2002.

садржај

"Narodna demokratija" u Jugoslaviji: 1945–1952

Marija Obradović
Beograd: INIS 1995.
content

Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935

Mile Bjelajac
Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 1995.