Др Александар Раковић

Научни саветник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 21. 6. 1972.
 • Место рођења: Београд.

Школовање

 • Факултет: 2004, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју.
 • Магистарска теза: 2007, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, „Југословенска јавност и Ирска револуција 1916-1923“.
 • Докторска дисертација: 2011, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, „Рокенрол у Југославији 1956-1968. Изазов социјалистичком друштву“.

Запослење

 • 2001-2003, Савезно министарство вера / Савезни секретаријат за вере
 • 2004-2008, Православни богословски факултет у Београду (ИД центар)
 • 2008, Архив Србије
 • 2008-2012, Министарство вера / Министарство вера и дијаспоре Републике Србије
 • 2012-, Институт за новију историју Србије

Област интересовања

 • Историја рокенрола и популарне културе, међународни односи, међуетнички односи, међуверски односи.

Додатне информације

 • Од школске 2020/2021. предаје на Дипломатској академији Министарства спољних послова Републике Србије, на курсевима Историја дипломатије Србије и Основи политичког система Србије. Од фебруара 2024. координатор је наставе Историје дипломатије Србије у 20. веку.
 • Биографија и библиографија на српском и енглеском са радовима за преузимање у бази ORCID.

Допунске информације

 • Пре историје студирао је електротехнику на Електротехничком факултету у Београду. Самостално и у оквиру Пројекта Растко радио је на развоју и примени српске ћирилице у дигиталним технологијама.
 • Контакт: е-маил: rakovic@gmail.com | website: www.rakovic.rs

Библиографија


Монографије:

 • 1. Југословени и Ирска револуција 1916-1923, Београд: Службени гласник 2009, 289 страна.
 • 2. Универзитет и српска теологија: историјски и просветни контекст оснивања Православног богословског факултета у Београду, Београд: Православни богословски факултет 2010, 177 страна (са Богољубом Шијаковићем); (друго допуњено издање, 2014).
 • 3. Рокенрол у Југославији 1956-1968. Изазов социјалистичком друштву, Београд: Архипелаг 2011, 642 стране.
 • 4. Југославија - Индонезија 1945-1967: истраживања и документа, Београд: Архив Југославије, 2014, 535 страна (аут. и прир. са Љубодрагом Димићем и Миладином Милошевићем).
 • 5. The University and Serbian Theology: The Historical and Educational Context of the Establishment of the Faculty of Orthodox Theology in Belgrade, Los Angeles: Sebastian Press, 2014, 133 pages (with Bogoljub Šijaković).
 • 6. Срби и религијски интервенционизам 1991–2015: Политички аспекти верских изазова српској држави и цркви после распада Југославије, Београд: Хришћански културни центар, 2015, 368 страна.
 • 7. Yugoslavia - Indonesia 1945-1967: research and documentation, Belgrade-Jakarta: Archives of Yugoslavia, National Archives of Indonesia, 2015, 545 pages (auth & ed with Ljubodrag Dimić and Miladin Milošević).
 • 8. Историја, вера, политика, Београд: Отачник, Православље, Бернар, 2016, 424 странe.
 • 9. Црногорски сепаратизам, Београд: Катена мунди, 2019, 340 страна.
 • 10. Југославија и натуристичка култура, Београд: Катена мунди, 2020, 342 стране.
 • 11. Српство и православље. Историја, вера, политика II, Београд: Институт за европске студије, 2022, 358 страна.

На Десетом међународном сајму књига "Трг од књиге" у Херцег Новом (2012) књига Рокенрол у Југославији 1956-1968. проглашена је за издавачки подухват године.

Национални архив Индонезије доделио му је 2015. награду за "изванредну посвећеност заштити, чувању, истраживању и објављивању дипломатске архивске грађе" за књиге на српском и енглеском језику Југославија - Индонезија 1945-1967.

У Матици српској у Новом Саду 9. јула 2021. уручено му је признање Бела голубица за значајан допринос српској култури, које додељује Тесла глобал форум.

Приређени научни зборници и тематски бројеви научних часописа:

 • 1. Право, вера, култура: зборник радова међународног научног скупа Право и вера (Београд, 18-19. мај 2011); зборник радова и текстова Међуверског дијалога Србије и Индонезије (Београд, 7-9. април 2011), Београд: Православни богословски факултет, Правни факултет, Министарство вера и дијаспоре 2012, 275 страна. (са Владимиром Ђурићем)
 • 2. Улога Српске православне цркве у очувању идентитета српске дијаспоре, Зборник радова округлог стола одржаног у Министарству вера и дијаспоре у Београду (21. мај 2012), Београд: Конгрес српског уједињења, Министарство вера и дијаспоре, Фондација Студеница 2012, 61 страна (са Славком Драшковић).
 • 3. Турска – регионална сила?, Зборник радова научног скупа Института за европске студије (1. децембар 2012), Београд: Институт за европске студије 2013, 293 стране (са Мишом Ђурковићем).
 • 4. Култура: часопис за теорију и социологију културе и културну политику, Темат „Југославија и култура: културна политика, промене, феномени“, бр. 161, Београд: Завод за проучавање културног развитка, 2018, 300 страна (са Татомиром Тороманом).
 • 5. Градац: часопис за књижевност, уметност и културу, двоброј Копти, бр. 206–207, Чачак: Дом културе Чачак, Уметничко друштво Градац, 2018, 193 стране.
 • 6. Међуверски дијалог Србије и Индонезије/Interfaith Dialogue Serbia–Indonesia, двојезично на српском и енглеском језику, Београд: Управа за сарадњу с црквама и верским заједницама Министарства правде Републике Србије, 2019, 165 страна + 165 страна, (са Јованом Раковић).

Поглавље у приручнику:

 • „Улога религијског интервенционизма у распаду СФР Југославије“, Срби и пропаст Југославије, Београд: Завод за уџбенике, Службени гласник 2017, 93-114. [ISBN 978-86-17-19567-8]

Чланци у научним часописима:

 • “Letter from Serbia: How Long O Lord?”, Chronicles: A Magazine of American Culture, Rockford Institute, Rockford-Illinois, March 2003.
 • „Ускршњи устанак у Ирској 1916. у Београдским новинама“, Зборник Матице српске за историју, бр. 75-76, Нови Сад 2007, 51-74.
 • „Употреба представе о Ирској револуцији у српско-хрватским споровима 1919-1923“, Токови историје, 1-2, Београд 2007, 107-132.
 • „Прилог за биографију српског патријарха Павла: Гојко Стојчевић, секретар Хора студената Православног богословског факултета“, Токови историје, 1-2, Београд 2008, 291-300.
 • „Бит мода, рокенрол и генерацијски сукоб у Југославији 1965-1967“, Етноантрополошки проблеми, 3, Београд 2011, 745-762. [ISSN 0353-1589, УДК: 78.067.26(497.1) 316.7-053.6(497.1)]
 • „Савез социјалистичке омладине Југославије и Музичка омладина Југославије у спору око рокенрола (1971–1981)“, Токови историје, 3, Београд 2012, 159-189. [ISSN 0354-6497; УДК: 78:316.75(497.1)"197/198" 78:061.2(497.1)"1971/1981" 78.067.26(497.1)"1971/1981"]
 • „Karlovci Seminary: From One Step to the Level of the Faculty (1914-1920) Towards Subsequent Recognition of the Faculty Level (1925-1933)“, Теолошки погледи, 2, Београд 2013, 583-598. [ISSN 0497-2597, УДК: 271.222(497.11)-754(497.113)ˈˈ1914/1933ˈˈ; 378.6:271.2(497.113) "1914/1933"]
 • „Short Existence of the Faculty of Eastern Orthodox Theology at the University of Zagreb 1920–1924“, Теолошки погледи, 3, Београд 2013, 951-976. [ISSN 0497-2597, УДК: 378.6:271.222(497.11)(497.5)"1920/1924"]
 • „Џон Ленон, левичарски активизам и југословенски социјализам“, Токови историје, 3, Београд 2013, 251-265. [ISSN 0354-6497, УДК: 141.82:929 Ленон Џ.(093.2) ; 316.323.72/.73]
 • „Неканонско деловање Румунске православне цркве у североисточној Србији (2001–2014) као изричити вид румунских геополитичких претензија“, Култура полиса, 24, Нови Сад 2014, 35-58 [ISSN 1820-4589, УДК: 271.2(498):27-24"2001-2014"]
 • „Изградња римокатоличке цркве Свете Ане у Шапцу (1928): хришћанско праштање православних Срба за злочине хрватских војника аустроугарске војске у Мачви (1914)“, Култура полиса, 25, Нови Сад 2014, 85-95 [ISSN 1820-4589, УДК: 27-523.4/.6:355.4(439.2)"1914"]
 • „Амерички извештаји о верским слободама у Републици Србији и контрааргументи из српске перспективе“, Теолошки погледи, 1, Београд 2014, 129-138. [ISSN 0497-2597, УДК: 342.731(497.1)"200/201" 322(497.1)"200/201" 327(497.1:73)"200/201"]
 • „Оснивање и рад Међурелигијског савета Министарства вера Републике Србије (2009-2012)“, Теолошки погледи, 2, Београд 2014, 315-322. [ISSN 0497-2597, УДК: 354.52(497.11)"2009/2012"]
 • „Студент о Богословском факултету Српске Православне Цркве (1965-1968)“, Теолошки погледи, 3, Београд 2014, 563-570. [ISSN 0497-2597, УДК: 27-242.6/-243.22-277]
 • „О несугласицама на Православном богословском факултету у Београду (1934-1941)“, Теолошки погледи, 1, Београд 2015, 81-90. [ISSN 0497-2597, УДК: 378.6:271.222(497.11)"1934/1941"(093.2)]
 • „Здравствене тегобе и смрт кипарског Архиепископа и председника Макариоса у југословенској штампи (1977) с посебним погледом на његов лик и дело“, Теолошки погледи, 2, Београд 2015, 339-350. [ISSN 0497-2597, УДК: 327(497.1:564.3)(046)]
 • „Употреба рокенрола у рату СР Југославије и НАТО пакта (1999): са освртом на претходно обликовање српске контракултуре деведесетих и потоње последице за популарну музику у Србији“, Култура полиса, бр. 28 , Нови Сад 2015, 387-402. [ISSN 1820-4589, УДК: 355.02:316.7]
 • „О смештању архивске грађе Међународног кривичног трибунала за ратне злочине у бившој Југославији (Хашког трибунала)“, Архив, бр. 1-2, Београд 2015, 25-36. [ISSN 1450-9733, УДК: 930.251:341.645.2]
 • „Додатак књизи Срби и религијски интервенционизам 1991-2015: о догађајима у другом, трећем и четвртом тромесечју 2015. године“, Теолошки погледи, 3, Београд 2015, 645-668 [ISSN 0497-2597, УДК: 271.222(497.11)-662:32(497)"2015"; 323.1(=163.41)(497)"2015"]
 • „Bijelo dugme Concert in Hajdučka česma in Belgrade (1977): Social Event of the Utmost Importance and Recognition of a Unique Phenomenon“, Токови историје, 3/2015, Београд 2016, 107-133. [ISSN 0354-6497, УДК: 785.6:784.067.26(497.1)”1977”(093.2) ; 316.723:784.067.26(497.1)”1970/...”(093.2)]
 • „Српски идентитет муслимана словенског порекла на постјугословенском простору у 21. веку (са освртом на повесни идентитет Срба муслимана)“, Култура полиса, бр. 31 , Нови Сад 2016, 171-183. [ISSN 1820-4589, УДК: 28(497.1):323.1(=163.41)]
 • „Индонежански глас против ‘Косова’ у Унеску: високи домет Трећег билатералног међуверског дијалога Републике Србије и Републике Индонезије (2015)“, Теолошки погледи, 3, Београд 2016, 675-684 [ISSN 0497-2597, УДК: 327(497.11:594)"2015" ; 2-673.5(497.11:594):061.3(497.11)"2015"]
 • „Срби у Црној Гори десет година после референдума о сецесији: лични поглед на претходне и текуће догађаје и појаве“, Српска баштина, 1–2, Никшић: Институт за српску културу 2016, 67-73 [ISSN 2337-0939, УДК: 323.1(497.16)]
 • „Бискупи и свештеници Римокатоличке цркве у Хрвата и њихово de facto признање ‘Хрватске православне цркве’ у другој деценији 21. века“, Култура полиса, бр. 32 , Нови Сад 2017, 27-33. [ISSN 1820-4589, УДК: 272(497.5):271.222(497.5)]
 • „Црна Гора од сецесије до НАТО пакта: осврт на несналажење руске спољне политике (2006–2017)“, Национални интерес, 1/2017, Београд 2017, 69-86. [ISSN 1820-4996, УДК: 32(497.16)“2006/2017“:327(470+571)]
 • „Мјузикл Коса у Атељеу 212 (1969–1973)“, Токови историје, 2, Београд 2017, 85-114. [ISSN 0354-6497; УДК: 792.57.091(497.11)"1969/1973"; 792(497.11)(091)]
 • „Рок опера Исус Христос суперстар у Атељеу 212 (1972–1973)“, Токови историје, 2, Београд 2018, 177-197. [ISSN 0354-6497; УДК: 792.57.091(497.11)”1972/1973”; 792(497.11)(091)]
 • „Партијско трасирање пута популарној музици у југословенском социјалистичком друштву“, Култура: часопис за теорију и социологију културе и културну политику, бр. 161, Београд 2018, 140-151. [ISSN 0023-5164, УДК: 78.067.26(497.1)"1950/1990"; 316.75(497.1)"1950/1990"]
 • „Отцепљење Црне Горе (2006): новостечена, а не обновљена државност“, Српска политичка мисао, 2, Београд 2018, 195-210. [ISSN 0354-5989; УДК: 321.013(497.16)“2006“]
 • „Кратак преглед улоге Римокатоличке цркве у нарушавању српске државности и разбијању југословенске државности“, Национални интерес, 3/2018, Београд 2018, 161-176. [ISSN 1820-4996, УДК: 327(497.1:456.31)“19“]
 • „Копти и египатска држава: од Насеровог панарабизма до Сисијевог двоидентитетског арапско-коптског јединства“, Градац: часопис за књижевност, уметност и културу, двоброј Копти, бр. 206–207, Чачак: Дом културе Чачак, Уметничко друштво Градац, 2018, 161-165. [ISSN 0351-0379]
 • „О Републици Македонији у савременој геополитици“, Токови историје, 2, Београд 2019, 201-210. [ISSN 0354-6497; УДК: 327(497.2) ”18/20”(093.2)]
 • „Развој натуризма у Југославији на примеру Коверсаде (1961–1981)“, Токови историје 2/2020, 233–257. [ISSN 0354-6497; УДК: 316.75:141.76(497.1)"1961/1981"(093.2)]
 • „Organizations and Activities of Yugoslav Naturists (1972–1991)“, Токови историје 3/2020, 165–190. [ISSN 0354-6497; УДК: 316.75:141.76(497.1)"1972/1991"(093.2)]
 • „Светогорски модел: непримењив на Косову и Метохији“, Српска политичка мисао, 1/2021, 27-40. [ISSN 0354-5989; УДК: 271.22(497.11)-523.4(497.115)“20“]
 • „Ново испољавање дуалног идентитета у Црној Гори: изазов српској нацији“, Култура полиса, 46/2021, 9–19. [ISSN 1820-4589, УДК: 159.923.2(497.11+497.16):271-222(497.11)]
 • „Yugoslav Rock Opera Gubec-Beg (1973–1984). Theatrical Spectacle and Cultural Diplomacy“, Токови историје, 3/2021, 253–274. [ISSN 0354-6497; УДК: 792.57.091:316.75(497.1)"1975/1984"]
 • „Република Србија и Република Српска: обострани идентитет државности Србије“, Српска политичка мисао, 1/2022, 119–137. [ISSN 0354-5989; УДК: 342.1(497.11)(497.6 Republika Srpska]
 • „Савез социјалистичке омладине Југославије и БУМ фестивал (1971–1978): од антисоцијалистичких појава на фестивалу до социјалистичких корекција“, Токови историје, 2/2022, 187–215. [ISSN 0354-6497; УДК: 78.011.26(497.1)"1971/1978"]
 • „Српска јавност и улазак руске војске у Приштину (јун 1999)“, Аргументи, 50/2023, 9–18. [ISSN 2831-1124; УДК: 355.469.2(497.1)„1999“]

Радови у научним зборницима:

 • „Срби и српска ћирилица на глобалној светској мрежи“, Зборник радова са научно-стручног скупа у организацији Вукове задужбине, Народне библиотеке Србије и Одбора за стандардизацију српског језика, Београд 2002.
 • „Српска културна и просветна аутономија у Црној Гори“, репринтовано у: Права Срба у Црној Гори, Београд 2006, 39-43.
 • „Академска и политичка расправа о Богословском факултету током 1919. године“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, I, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства науке 149037, Београд 2007, 110-125.
 • „Источно-православни богословски факултет Свеучилишта у Загребу 1920-1924“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, II, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства науке 149037, Београд 2007, 221-238.
 • „Иницијативе за стицање високошколског статуса и накнадно признање факултетског ранга Карловачкој богословији (са освртом на сличан пример Задарске богословије) 1914-1933“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, III, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства науке 149037, Београд 2008, 150-159.
 • „Предлози и расправе о високим богословским студијама у Краљевини Србији 1899-1914“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, IV, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства науке 149037, Београд 2009, 104-116.
 • „The Current Situation Within the Islamic Community in the Republic of Serbia, One of its Factions' Intolerance and Gestures of Good Faith by the Republic of Serbia's Ministry of Religious Affairs“, Islamobalcanica, Belgrade: Faculty of Orthodox Theology, 2010, 40–42.
 • “The Interfaith Dialogue Serbia – Indonesia (2011), Positive Experience In Serbia’s State Policy” Proc. Round Table Knowledge Federation Dialog Belgrade 2011: Partial Versus Holistic Oriented Approaches, Symp. Quantum-Informational Medicine QIM 2011, Editors D. Karabeg, D. Raković, S. Arandjelović, M. Mićović, QUANTTES, HF, DRF, KF, Belgrade, ISBN 978-86-913659-3-6, pp. 185-190.
 • „Међуверски дијалог Србије и Индонезије (2011), позитивно искуство у државној политици Републике Србије“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, X, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства просвете и науке 179078, Београд 2011, 353-359. [ISSN 1452-7804]
 • „Милан Стојадиновић и питање премештања седишта југословенског реис-ул-улеме из Београда у Сарајево“, Милан Стојадиновић: политика у време глобалних ломова, Зборник радова научног скупа Института за европске студије, Београд: Завод за уџбенике, Центар за конзервативне студије 2013, 243-257. [ISBN 978-86-17-18436-8]
 • „Југословенска државна политика и западна популарна музика (џез и рокенрол) током педесетих и шездесетих година 20. века“, Културе у дијалогу. Комуникација и културни утицаји, књ. 4, Зборник радова међународне научне конференције „Културе у дијалогу“, Београд: Филолошки факултет 2013, 91-110. [ISBN 978-86-6153-183-5]
 • „Увод – постаје ли Турска регионална сила?“, Турска – регионална сила?, Зборник радова научног скупа Института за европске студије, Београд: Институт за европске студије 2013, 7-14. (са Мишом Ђурковићем). [ISBN 978-86-82057-45-1]
 • „Турска иницијатива за уједињење Исламске заједнице у Републици Србији (2011)“, Турска – регионална сила?, Зборник радова научног скупа Института за европске студије, Београд: Институт за европске студије 2013, 233-249. [ISBN 978-86-82057-45-1]
 • „Државно-верски дијалог Републике Србије и Савезне Републике Југославије (2000–2013)“, Доситеј Обрадовић и верске слободе, Зборник радова научног скупа Задужбине „Доситеј Обрадовић“, Београд: Задужбина „Доситеј Обрадовић“ 2014, 131-143. [ISBN 978-86-87583-16-0, УДК: 2(497.11:491.1)]
 • „Међуверски дијалог Србије и Индонезије (2011–2013): допринос државној политици Републике Србије у очувању Косова и Метохије“, Српска теологија у двадесетом веку: истраживачки проблеми и резултати, 16, Зборник радова са научног скупа у оквиру пројекта Министарства просвете и науке 179078, Београд 2014, 202-209. [ISSN 1452-7804]
 • „Сведочења о рушењу Саборне цркве Светих апостола Петра и Павла у Шапцу и страдању у њој заточеног српског народа (1914)“, Православни свет и Први светски рат, Зборник радова међународног научног скупа „Православни свет и Први светски рат“, приредио Владислав Пузовић, Београд: Православни богословски факултет 2015, 161-168. [ISBN 978-86-7405-164-1, УДК: 271.222(497.11)-9"1914":341.322.5]
 • „Преследование и заключение архиепископа Православной Охридской архиепископии Йована (Иоанна Вранишковского) в Республике Македония (2002-2015)“, Гонения на христиан в современном мире: геополитический аспект, Сборник материалы международной научно-практической конференции „Гонения на христиан в современном мире: геополитический аспект“ (состоявшейся 10 марта 2016 в РИСИ), ответственный за выпуск О. А. Стрижак, Москва: Российский Институт Стратегических Исследований – РИСИ 2016, 49-54. [ISBN 978-5-7893-0257-6]
 • „Југословенска мека дипломатија према Совјетском Савезу на примеру забавне музике током шездесетих година 20. века“, Србија и Русија 1814-1914-2014, Зборник радова међународног научног скупа „Србија и Русија 1814–1914–2014“, уредник Михаило Војводић, Београд: Српска академија наука и уметности 2016, 331-344. [ISBN 978-86-7025-706-1; УДК: 327(497.11:47)"19", УДК: 930.85(497.1:47)"19", УДК: 781.1(497.1)"19"]
 • „Ideological skirmishes between nationalist and communist youth at the Faculty of Orthodox Theology in Belgrade (1936–1941)“, Ars Liturgica. From the Image of Glory to the Images of the Idols of Modernity, Proceedings of the 16th International Symposium on Science, Theology and Arts – ISSTA 2017, Vol. 2: published as a supplement of “Altarul Reintegirii” Journal, edited by Alin Albu, Mark J. Cherry, Dumitru A. Vanca, Alba Iulia: Faculty of Orthodox Theology in Alba Iulia, The Research Center for Interreligious Studies and Christian Pedagogy, The Theological Doctoral School in Alba Iulia, The Romanian Orthodox Archbishopric of Alba Iulia, 2017, 107-113. [ISSN 1584-8051]
 • „State-Church Relations in the Republic of Serbia (2000–2015)“, Kirche und Staat in Mittel- und Osteuropa: Die Entwicklung des Staat-Kirche-Verhältnisses in den Transformationsländern Mittel- und Osteuropas seit 1990, Staatskirchenrechtliche Abhandlungen 56/I, herausgegeben von Stefan Mückl, Berlin: Duncker & Humblot, 2017, 141-161. [ISBN 978-3-428-15314-5]
 • „Развој рокенрола у социјалистичкој Југославији и културно-политички оквир (1956–1991): са освртом на српске и православне мотиве у југословенском рокенролу“, Историја једне утопије. 100 година од стварања Југославије, књига друга, Београд: Catena mundi 2018, 438-455. [ISBN 978-86-6343-091-4]
 • „Рокенрол у социјалистичкој Југославији: од забаве градске омладине до националне културе“ [1956-1981], Сан о граду, Зборник радова, уредник Александра Вранеш, Андрићград – Вишеград: Андрићев институт, 2018, 427-439. [ISBN 978-99976-21-27-6; УДК: 78.067.26(497.1)”1956/1968”, 316.723(497.1)”1956/1968”]
 • „The Division Among the Islamic Communities in the Republic of Serbia and Turkey’s Attempt to Mediate“, Turkey and Serbia: Changing Political and Socio-Economic Dynamics in the Balkans, vol. 6, edited by Metin Ünver, Istanbul: Istanbul University, 2018, 159-174. [ISBN 978-605-81989-8-2]
 • „Српски национални интерес и разобличавање неистина иностраних планера“, Савремени човек и савремени свет, бр. 4, зборник радова, уредници Драган Станић и Селимир Радуловић, Нови Сад: Матица српска, Библиотека Матице српске, 2018, 39-48. [ISBN 978-86-80061-63-4] 
 • „Сербский вопрос после распада Югославии“, Византийский клуб, Материалы заседаний 2018−2019 гг. / отв. ред. Н.Н. Болгов, Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2019, 67-75. [ISBN 978-5-9571-2850-2]
 • „Retrospective view of the First Bilateral Interfaith Dialogue Serbia–Indonesia (2011)“, Interfaith Dialogue Serbia–Indonesia, edited by Aleksandar Raković and Jovana Raković, Belgrade: Office for Cooperation with Churches and Religious Communities of the Ministry of Justice of the Republic of Serbia, 2019, 11–18. [ISBN 978-86-901542-0-3]
 • „The Second and Third Bilateral Interfaith Dialogue Serbia–Indonesia (2013, 2015)“, Interfaith Dialogue Serbia–Indonesia, edited by Aleksandar Raković and Jovana Raković, Belgrade: Office for Cooperation with Churches and Religious Communities of the Ministry of Justice of the Republic of Serbia, 2019, 19–27. [ISBN 978-86-901542-0-3]
 • „Хрватске основе црногорског сепаратизма“, Катена мунди. О националном идентитету Срба, Књ. IV, приредио Бранимир Нешић, Београд: Катена мунди, 2020, 522-529 [ISBN 978-86-6343-128-7]
 • „Музика и популарна култура у хибридном ратовању“, Одбрана, херојство и страдање: НАТО агресија у 78 слика. Живе речи за колективно памћење, приредили Владимир Миловановић, Јевта Вуловић и Душан Миловановић, Београд: Културни центар Чукарица, 2020, 345–352. [ISBN 978-86-903411-8-4]
 • „Срби и Македонци после распада Југославије“, Сто година од пробоја Солунског фронта, зборник радова Симпозијума поводом стоте годишњице пробоја Солунског фронта (Битољ 2018), приредио Зоран Жугић, Скопље–Битољ: Слово љубве–Буквибукс, 2021, 223–231. [ISBN 978-608-4705-63-5]
 • „Митрополија црногорско-приморска и Србија“, Црква и тајна служба: основна питања, приредио Миша Ђурковић, Београд: „Филип Вишњић“, Институт за европске студије, 2021, 36–42. [ISBN 978-86-6309-055-2]
 • „Српски родољуб Богољуб Шијаковић као покретач државно-верског дијалога“, Philosophоs – Philotheos – Philoponоs: Студије и огледи као χαριστήρια у част професора Богољуба Шијаковића поводом његових 65 година, приредио Микоња Кнежевић у сарадњи са Радом Кисићем и Душаном Крцуновићем, Београд: Гномон, Подгорица: Матица српска 2021, 1066–1075. [ISBN 978-86-82050-01-8]
 • „Министарство вера, Закон о црквама и верским заједницама и Срби изван Србије“, Прилози државно-црквеном праву Србије, Зборник радова са научног скупа поводом 15. година од доношења Закона о црквама и верским заједницама, уредници Владимир Чоловић и Владимир Ђурић, Београд: Институт за упоредно право, 2022, 141–149. [ISBN 978-86-80186-77-1]
 • „Православные и мусульмане: когда необходима политическая стабильность“, Мнения экспертов, Москва: Фонд клуба „Валдай“, 2023. (https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/pravoslavnye-i-musulmane/) [ISSN 2686-8555]. Оригинални текст на енглеском: „Religious Polyphony in the World“, Expert Opinions, Moscow: Valdai Club Foundation, 2023. (https://valdaiclub.com/a/highlights/religious-polyphony-in-the-world/) [ISSN 2686-8563]
 • „Република Српска и позитивне перспективе раздруживања БиХ“, „Државност Републике Српске и историјско право на самосталност“, „Нови поредак и српско питање“, Српска се брани и у Србији: Десет београдских трибина о Републици Српској 2021–2022, приредили Млађен Цицовић и Ђуро Билбија, Београд: Представништво Републике Српске у Србији, Информативно-политички портал „Све о Српској“, Информативно-политички портал „Факти“, 2023, 183–186, 308–310, 476–477. [ISBN 978-86-80248-23-3]
 • „Сербия и Россия в контексте политики Запада“, Мнения участников, Москва: Фонд клуба „Валдай“, 2023. (https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/serbiya-i-rossiya-v-kontekste-politiki-zapada/) [ISSN 2686-8555]. Оригинални текст на енглеском: „Serbia and Russia in the Context of Current Western Policy Towards Serbs“, Opinions, Moscow: Valdai Club Foundation, 2023. (https://valdaiclub.com/a/highlights/serbia-and-russia-in-the-context-of-current-west/) [ISSN 2686-8563]
 • „Српско уједињење у 21. веку: путеви и изазови“, Срби у вихору новог свијета: Србија и Српска пред изазовима, уредници Милимир Мучибабић и Слободан Антонић, Београд: СКПД „Просвјета“, 2023, 37–49. [ISBN 978-86-81660-01-0; УДК 323.1(=163.41)"20"]
 • „Југословенско друштво и народна музика: социјалистичка елита против националне традиције“, Пристајем на све – Историја музичке групе Јужни ветар, приредио Миша Ђурковић, Београд: Чигоја штампа, Институт за европске студије, 2023, 35–54. [ISBN 978-86-531-0855-7]
 • „Разногласия в Европе из-за палестинского кризиса“, Мнения участников, Москва: Фонд клуба „Валдай“, 2023. (https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/raznoglasiya-v-evrope-iz-za-palestinskogo-krizisa/) [ISSN 2686-8555]. Оригинални текст на енглеском: „What Divisions Have Been Exposed in Europe over the Crisis in Palestine“, Opinions, Moscow: Valdai Club Foundation, 2023. (https://valdaiclub.com/a/highlights/what-divisions-have-been-exposed-in-europe/) [ISSN 2686-8563]
 • „Српска историографија и црногорска квазинаука“, Трендови у савременој српској историографији, приредио Миле Бјелајац, Београд: Институт за новију историју Србије, 2023, 185–226. [ISBN 978-86-7005-186-7; УДК 323.1(497.16):930]

Предговори у научним монографијама других аутора:

 • Предговор у: Теодора Толева, Утицај Аустроугарске империје на стварање албанске нације 1896 – 1908, Београд: „Филип Вишњић“, Институт за европске студије 2016, 5-11. [ISBN 978-86-6309-128-3 (ФВ)]

Енциклопедијске и лексикографске јединице:

 • „Весник“, „Весник“, „Весник Српске цркве“, Српска енциклопедија, том II, Нови Сад–Београд: Матица српска, Српска академија наука и уметности, Завод за уџбенике 2013, 305-306. [ISBN 978-86-7946-121-6