Читајте о нама

1958-2008. Споменица Института за новију историју Србије. ИНИС, Београд, 2008, стр.272.

1958-2008. Споменица Института за новију историју Србије. ИНИС, Београд, 2008, стр.272. 

За издавача: 
др Момчило Митровић

Редакциони одбор: 
др Момчило Митровић, мр Слободан Селинић, мр Александар Животић, Сарадник др Жарко Јовановић

Узми библиографију

ТОКОВИ РЕВОЛУЦИЈЕ, ТОКОВИ, ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ. Библиографија 1967–2007. ИНИС, Београд, 2008, стр.213.

ТОКОВИ РЕВОЛУЦИЈЕ, ТОКОВИ, ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ. Библиографија 1967–2007. ИНИС, Београд, 2008, стр.213. 

Приредио / Edited by: 
Небојша Цвејић

Узми библиографију

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ. Библиографија 1993-2003. ИНИС, Београд, 2004, стр.37.

ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ. Библиографија 1993-2003. ИНИС, Београд, 2004, стр.37. 

Приредио / Edited by: 
Мр Владан Јовановић

Узми библиографију