Монографије

Комунистичко освајање власти на Балкану: 1944-1947 Румунија, Бугарска, Југославија

Ауторка проблематизује питање суверенитета држава после Другог светског рата на
Балкану. Процес изградње структуре власти на Балкану није био ни слободан, ни спонтан, већ
је био уграђен у нови, хладноратовски поредак који се постепено рађао. Отуда се изградња
власти после рата (али свакако пре пролећа 1945), мора посматрати као динамичан процес
који је био усклађиван са актуелним интересима савезника и са стањем на фронтовима, а не
као „залеђена слика“, са унапред одређеним исходом какву су током хладноратовског пери-
ода и совјетска и западноевропска, а и домаће историографије формирале. Преиспитивање
клишеа о комунистичком освајању власти на Балкану доводи у питање како хронологију и
мотиве са којима је нова власт изграђивана, тако и устаљену представу о ексклузивној кри-
вици Совјета за све лоше што се у посматраним земљама десило са доласком комуниста на
власт.


Извод из рецензије др Горан Милорадовић

EMPERORS’ CHILDREN, KINGS’ STEPCHILDREN National Minorities in Yugoslavia 1918-1941

Југословенска држава је са својим мозаичним етничким и верским саставом наследила низ нерешених националних проблема од држава чије су територије постале њени делови; државни национализам који прави разлику између лојалних и нелојалних, словенских и несловенских мањина, упркос свим мерама усмереним на јачање „националних елемената“ у мањинама насељеним подручјима, одиграо је једну од главних улога у дефинисању овакве неуравнотежене политике...

из рецензије проф. др Милана Ристовића

преузми цео текст

Слика Африке у Југославији

"Користећи имагологију и постколонијалну теорију, др Радоњић је Африку у југословенској имагинацији представио у духу истраживања Едварда Саида, Ларија Вулфа, Марије Тодорове, Цветана Тодорова и Филипа Куртена, и на тај начин дао важан допринос студијама имагологије у српској историографији [...] Користећи мултидисциплинаран приступ, др Радоњић је дао значајан прилог историји југословенско-афричких односа, историји Југославије, историји социјализма, историји антиколонијализма и глобалној историји хладног рата. Добро структурисаним текстом, опремљеним разноврсним и релевантним прилозима, уз јасно и аргументовано излагање и ваљано закључивање, др Радоњић је написао књигу која ће, како избором теме тако и научним приступом и стилом којим је писана, привући не само академску, него и ширу јавност, заинтересовану за слику Африке и историју Југославије."

извод из рецензије: проф. др Радине Вучетић
"Србија 1980–1986: Политичка историја од Тита до Милошевића"

Монографско дело колеге Селинића представља значајан допринос српској
историјској науци јер се из истраживања виде размере економске и политичке кризе у
Србији која је у овом периоду била промовисана у федерацију с елементима
конфедерације. Двострука федерализација одмах је довела до блокаде политичког система
и запретила да доведе до распада Србије. Монографија осветљава озбиљности косовског
питања, оштрину политичких подела у Југославији и републици, судар власти и
опозиционих појава, личних сукоба комунистичких функционера и далекосежност
последица које су створиле историјске претпоставке за долазак Слободана Милошевића на
власт.

из рецензије др Косте Николића

Југославија и Аргентина 1946–1955.

Бојан Симић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2021.

садржај

Југословенска републиканска странка у политичком животу Краљевине Југославије (1920–1941)

Александар Лукић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2020.

садржај

И крст и петокрака. Руски гробни комплекси у Југославији у 20. веку

Милана Живановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2020.

 садржај

Југославија и Албанија 1945-1948: економски односи

Божица Ж. Славковић Мирић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2020.

садржај

Последња битка: шпански борци и југословенска криза осамдесетих

Олга Манојловић Пинтар
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Милан Стојадиновић и Италија: између дипломатије и пропаганде

Бојан Симић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

The Mission of the British Young Men's Christian Association in the Kingdom of Yugoslavia

Radmila Radić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2019

цео ПДФ

Мисија британске хришћанске заједнице у Краљевини Југославији

Радмила Радић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Преломна времена: Милован Ђилас и западно европска социјалистичка и социјалдемократска левица 1950-1954

Александар В. Милетић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Основно школство у Краљевини Србији за време Првог светског рата

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Шта смо знали о Италији? Поглeди из Бeогрaдa нa Итaлију 1955-1978

Петар Драгишић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Зидари туђе среће: Економска емиграција из Југославије

Петар Драгишић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Ко је пуцао у Југославију? Југословенска политичка емиграција на Западу 1968–1980.

Петар Драгишић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Књижевна дипломатија: Међународна сарадња југословенских писаца од средине педесетих до краја седамдесетих година 20. века

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2019.

садржај

Уџбеник за Тита: Коминтерна и припреме партизанског рата у Европи

Алексеј Tимофејев, Милана Живановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

садржај

Милош Московљевић 1884-1968. Живот и дело

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

садржај

Развој индустрије на Балкану: текстилна индустрија у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца и Бугарској 1919-1929.

Јелена Рафаиловић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.
садржај

Реформа основношколског система у Србији 1944–1959.

Сања Петровић-Тодосијевић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.
садржај

Од бирократије до дипломатије. Историја југословенске дипломатске службе 1918–1939.

Срђан Мићић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

садржај

Војислав Јанић (1890–1944) свештеник и политичар

Радмила Радић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

Collaboration and Fascism under the Nedić Regime

Zoran Janjetović
Београд: Институт за новију историју Србије, 2018.

conetent

Србија и језички сукоб у Југославији 1967.

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2017.

садржај

Hronika Tranzicionog groblja: Privatizacija društvenog kapitala u Srbiji 1989-2012

Марија Обрадовић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2017.

Руска револуција 1917. у очима Краљевине Србијe/Русская революция 1917 г. глазами Королевства Сербии

Алексеј Тимофејев, Милан Пиљак
Београд: Институт за новију историју Србије; Вишеград: Андрићев институт, Одјељење за историју, 2017.

садржај

Основно школство у крушевачком крају 1914-1941

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије 2017.

Вашингтонска конференција 1953

Александар Животић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.

Југословенско-совјетске војне супротности (1947–1957)

Александар Животић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.

Сељаштво у Србији 1918-1941: Политички живот на селу књ. 3

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.

Идеје, политички пројекти и пракса владе Милана Недића

Александар Стојановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2015.
садржај

Life in Serbia Through the eyes of women

Vera Gudac-Dodić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2014.

Живот у Србији у очима жене

Вера Гудац-Додић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2014.

Руска војна помоћ Србији за време Првог светског рата

Руска војна помоћ Србији за време Првог светског рата, зборник грађе
приредили Алексеј Тимофејев и Дарко Кремић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2014.

Узми пун текст књиге.

Угашен, а да није засијао-Институт за изучавање села САНУ 1947-1954

Момчило Исић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2014

In the spirit of national ideology: organization of state propaganda in Eastern and Southeastern Europa in the 1930s,comparative perspectives on Poland, Yugoslavia and Bulgaria

Bojan Simić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013.

content

Pogled iza Gvozdene zavese: jugoslovenska politika prema zemljama narodne demokratije u susedstvu: 1953-1958.

Vladimir Lj. Cvetković
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013.

садржај

Партија и дипломатија у Југославији 1945–1952

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2013.

садржај

Српски цивилни/културни план Владе Милана Недића

Александар Стојановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2012.

садржај

Записи са седница Комисије за верска питања НР/СР Србије 1945-1978

Радмила Радић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2012.

садржај

Tršćanska kriza u vojno-političkim odnosima Jugoslavije sa velikim silama 1943-1947

Miljan Milkić
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.

садржај

U potrazi za nedostižnim: jugoslovensko-čehoslovačke kulturne veze 1945-1949.

Milan Sovilj
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.

садржај

"U skladu sa nastalom potrebom ... ": prinudni rad u okupiranoj Srbiji 1941-1945

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.
садржај

Iseljavanje u Sjedinjene Američke Države: jugoslovensko iskustvo 1918-1941

Vesna Đikanović
Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 2012.

садржај

Југославија, Албанија и велике силе (1945-1961)

Александар Животић
Београд: Институт за новју историју Србије, 2011.

садржај

Prilozi iz naučne kritike - srpska istoriografija i svet : (uticaj jugoslovenske krize na stranu i domaću istoriografiju)

Mile Bjelajac,Gordana Krivokapić-Jović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011.

Вардарска бановина 1929–1941

Владан Јовановић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

садржај

Od "Internacionale" do komercijale - popularna kultura u Jugoslaviji: 1945-1991

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2011.
садржај

Жена је темељ куће: жена и породица у Србији током двадесетог века

Момчило Исић, Вера Гудац
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

садржај

Свакодневни живот под окупацијом: искуство једног Београђанина

Наташа Милићевић, Душан Никодијевић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011.

Руси и Други светски рат у Југославији : утицај СССР-а и руских емиграната на догађаје у Југославији 1941-1945.

Алексеј Тимофејев. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2011. 

Узми пун текст књиге.

Bez bojazni od tabu-tema

Momčilo Mitrović – urednik, Sava Dautović – urednik, Ljubodrag Dimić - autor dodatnog teksta. 
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

Држава и привреда у Краљевини СХС: нацрт привредног плана са инвестиционим програмом Краљевине Југославије

Драган Алексић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Југословенско-чехословачки односи: (1945-1955), Београд: Институт за новију историју

Слободан Селинић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Југославија и свет: 1945-1950. хронологија

Слободан Селинић, Душан Бајагић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Страдање основних школа у Србији за време Првог светског рата

Момчило Исић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Народна веровања, религија и спиритизам у српском друштву у 19. и у првој половини 20. века

Радмила Радић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Nemci u Vojvodini

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2009.

садржај

Управљање Министарством просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца

Душан Бајагић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

садржај

Journey Under Surveillance: The Overseas Emigration Policy of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in Global Context, 1918-1928

Alexander R. Miletich. 
Belgrade: Institute for Recent history of Serbia, 2009.

Јевреји у Југославији 1944–1952. године

Младенка Иванковић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

садржај

Југославија и кинеско-индијски конфликт 1959–1962.

Јован Чавошки
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.
садржај

Сељаштво у Србији 1918-1941, књига 2, Просветно-културни и верски живот

Момчило Исић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Три документа о ибеовцима

Момчило Митровић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.

Југословенска власт и српско грађанство 1944–1950.

Наташа Милићевић. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.
садржај

Од Стаљина ка Сартру. Формирање југословенске интелигенције на европским универзитетима 1945–1958.

Мирослав Перишић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Југославија и Суецка криза 1956–1957

Александар Животић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

садржај

За безимене. Делатност УНИЦЕФ-а у ФНРЈ 1947–1954.

Сања Петровић-Тодосијевић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

садржај

Срби у Хрватској 1918–1929.

Софија Божић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Муслимански логор Високо 1992-1993.

Момчило Митровић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Милош Московљевић, У великој руској револуцији, ИНИС, Београд 2007.

Момчило Исић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007. 

Узми пун текст књиге.

Генерал Драгиша Пандуровић, живот и сведочења

Миле Бјелајац
Београд: Институт за новију историју Србије; Алтера, 2007.

Пропаганда Милана Стојадиновића

Бојан Симић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

садржај

Генерал Драгиша Пандуровић, живот и сведочења

Миле Бјелајац 
Београд: Институт за новију историју Србије-Алтера, Београд, 2007

Југословенско-бугарски односи 1944-1949. ИНИС

Петар Драгишић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Српска национална част пред законом 1945.

Момчило Митровић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Народно просвећивање у делу Јужне Србије (Македоније)

Жарко Јовановић, Наталија Јовановић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Милан Стојадиновић и Хрвати

Бранко Надовеза. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Никола Стојановић: друштвена мисао

Бранко Надовеза. 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Основно школство у Посавотамнави 1914–1944.

Момчило Исић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.

Економски односи Југославије и Француске 1918–1941.

Владимир Цветковић 
Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.
садржај

Deca careva, pastorcad kraljeva: Nacionalne manjine u Jugoslaviji 1918-1941

Zoran Janjetović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2005.

Generali i admirali Kraljevine Jugoslavije: 1918–1941 - studija o vojnoj eliti i biografski leksikon

Mile Bjelajac
Beograd: Istitut za noviju istoriju Srbije, 2004.

Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929: Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS

Vladan Jovanović
Jugoslovenska država i Južna Srbija 1918–1929: Makedonija, Sandžak, Kosovo i Metohija u Kraljevini SHS
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2002.

sadržaj

Оклоп без витеза: о социјалним основама и организационој структури Народне радикалне странке у Краљевини СХС (1918–1929)

Гордана Кривокапић Јовић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2002.

садржај

"Narodna demokratija" u Jugoslaviji: 1945–1952

Marija Obradović
Beograd: INIS 1995.
садржај

Vojska Kraljevine SHS/Jugoslavije 1922-1935

Mile Bjelajac
Beograd, Institut za noviju istoriju Srbije, 1995.