Тематски зборници

Bez škole šta bi mi?! Ogledi iz istorije obrazovanja u Srbiji i Jugoslaviji od 19. veka do danas

Институт за новију историју Србије вас обавештава да је из штампе изашао зборник радова Без школе шта би ми?! Огледи из историје образовања у Србији и Југославији од 19. века до данас кога је заједно са проф. др Александром Илић Рајковић уредила др Сања Петровић Тодосијевић, научна сарадница нашег Института. Зборник радова "Без школе шта би ми?! Огледи из историје образовања у Србији и Југославији од 19. века до данас" је прво заједничко издање Института за новију историју Србије и Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. У збронику Без школе шта би ми?! Огледи из историје образовања у Србији и Југославији од 19. века до данас можете читати радове: Александре Илић Рајковић, Наташе Вујисић Живковић, Љубинке Трговчевић, Ане Столић, Љиљане Станков, Јована Миљковића, Ђурђе Максимовић, Зорана Јањетовића, Љубинке Шкодрић, Сање Петровић Тодосијевић, Ладе Дураковић, Милице Секуловић, Срђана Милошевића, Драгомира Бонџића, Владимира Џиновића и Иване Ђерић. У Зборнику је објављен последњи интервју са, пре неколико дана преминулим, проф. др Николом Поткоњаком (1924-2021).

Више о зборнику


Зборник под насловом Без школе шта би ми?! Огледи из историје образовања у Србији и Југославији од 19. века до данас кога су уредиле проф. др Александра Илић Рајковић и др Сања Петровић Тодосијевић представља резултат сарадње Института за новију историју Србије и Института за педагогију и андрагогију Филозофског факултета Универзитета у Београду. Настао је са превасходним циљем да се укаже на све фазе и различите аспекте дугог и сложеног процеса „уласка“ друштва у целини „у школу“, која није у свим временима вреднована и позиционирана на исти начин али и да скрене пажњу на последице, сада већ трајне и систематске маргинализације образовних институција које имају кључну улогу у процесу модернизације и еманципације друштва. Намера уредница као и аутора и ауторки текстова који су се нашли у Зборнику је била да пруже увид у један од најсложенијих процеса другог трајања тј. процес борбе за модеран образовни систем који у условима српског и југословенског друштва као и у условима постјугословенских друштава траје од 19. века до данас. Ослањајући се али и полазећи од онога што је већ речено, жеља уредница је била да на једном месту окупе, не само,  истраживаче и истраживачице  који су својим радом везани за различите образовне и научно истраживачке институције у Србији и у  региону, већ се проблемима из домена историје образовања баве у оквиру различитих научних дисциплина, у овом случају: историје, педагогије, психологије и музикологије, свесне да се ради о дисциплинама које се у многим сегментима преплићу.  Постичући мултиперспективност и мултидисциплинарност желеле су да нагласе како се истраживању проблема из домена образовања може приступити са различитих страна, из различитих методолошких оквира. Овакав приступ омогућио је јасније сагледавање: континуитети и дисконтинуитети који су најчешће успостављани у периодима осмишљавања и оживљавања великих школских реформи, изградње различитих делова (не)јединственог образовног система попут установа за предшколско образовање али и образовање одраслих, основне школе, средње школе, универзитета, система у целини, различитих образовних пракси мање односно више толерантнеих и инклузивних међу којима је посебна пажња поклоњена укључивању већег броја девојчица, девојака и жена у образовни систем, пракси које се у контексту дугог трајања могу читати и као институције попут школске обавезе и надзора, места различитих наставних предмета попут музичког образовања тј. хорског певања у контексту успостављања нове политике образовања и васпитања, односа државе према школовању националних мањина.


Русија и Србија на прелому векова: српске теме Андреја Шемјакина

одговорни уредник Алексеј Ј. Тимофејев
Београд: Институт зановију историју Србије; Центар за Руске и Источноевропске студије "М. Јовановић" Филозофског факултета; Информатика;
Москва: Институт за словенске студије РАН; Историјски институт, 2020. 354 стр

књигу у електронском облику можете преузети овде

Традиција и трансформација: транснационална искуства југословенске историје - зборник радова. Књ. 2

Олга Манојловић Пинтар, Вера Гудац Додић
Београд : Институт за новију историју Србије, 2019.
садржај

Srbija u modernizacijskim procesima XX veka

Latinka Perović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2018.
репринт издање

садржај

Србија и Руска револуција 1917. - нове теме и изазови

Алексеј Тимофејев
Београд: Институт за новију историју Србије, 2017.

1945. Крај или нови почетак?

Зоран Јањетовић
Београд: Институт за новију историју Србије; Музеј жртава геноцида, 2016.

Историјска трибина: истраживања младих сарадника Института за новију историју Србије, бр. 2, Београд, Институт за новију историју Србије, 2016.

ТРАДИЦИЈА И ТРАНСФОРМАЦИЈА: ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ УСРБИЈИ И ЈУГОСЛАВИЈИ У 20. ВЕКУ

ТРАДИЦИЈА И ТРАНСФОРМАЦИЈА: ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ УСРБИЈИ И ЈУГОСЛАВИЈИ У 20. ВЕКУ

уредник: Владан Јовановић

садржај

Историја и географија: сусрети и прожимања

Софија Божић
Београд: Институт за новију историју Србије; Географски институт "Јован Цвијић" САНУ; Институт за славистку РАН, 2014.

садржај

Срби и рат у Југославији 1941. године

Драган Алексић
Београд: Институт за новију историју Србије; Музеј жртава геноцида; Институт за славистику Руске академије наука, 2014.

Истраживања младих сарадника Института за новију историју Србије, бр. 1,

Београд, Институт за новију историју Србије, 2013.

садржај

Tito–Viđenja i tumačenja

Олга Манојловић Пинтар
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije; Arhiv Jugoslavije, 2011.
садржај

Spoljna politika Jugoslavije 1950-1961.

Југословенска дипломатија: 1945-1961.

Слободан Селинић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2012.

садржај

Ослобођење Београда 1944. зборник радова Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Југославија у хладном рату : прилози истраживањима: зборник радова Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Спољна политика Југославије 1950–1961. Зборник радова. Београд. Институт за новију историју Србије, 2008.

1968 - четрдесет година после. Зборник радова. Београд: Институт за новију историју Србије, 2008.

Срби и Југославија. Држава, друштво, политика. Зборник радова. Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Делиград. Од устанка ка независности 1806–1876. Зборник радова. Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Браничево у историји Србије. Зборник радова. Пожаревац-Београд, 2008: Институт за новију историју Србије - Архив Пожаревац

Писати историју Југославије. Виђење српског фактора. Зборник радова. Београд: Институт за новију историју Србије, 2006.

Србија у модернизацијским процесима 19 и 20. века (2), "Положај жене као мерило модернизације" (научни скуп) Београд: Институт за новију историју Србије, 1998.