Између слободе и тескобе: Националне мањине у Југославији

уредници: Божица Славковић Мирић, Милана Живановић, Давор Стипић

Садржај

Подаци о ауторима


Насловна, импресум

 

Михаел Антоловић
„Некрунисани краљ Шваба у Југославији" - прилог биографији др Штефана Крафта
ПДФ

Енес С. Омеровић
Економско социјална структура мањинског становништва у БиХ 1918–1941.
ПДФ

Милана Живановић
Наши или њихови: руске избеглице у југословенској јавности (1920–1941)
ПДФ

Божица Славковић Мирић
Школовање албанске националне мањине на Косову и Метохији 1929–1941.
ПДФ

Зоран Јањетовић
(Не)доследни (интер)национализам: Комунистичка партија Југославије и националне мањине 1918–1948.
ПДФ

Душан Бојковић
Албанска мањина и просветна политика југословенске државе на Косову и Метохији 1945.
ПДФ

Давор Стипић
,,Верска заједница атеистаˮ: Национални и културни идентитет јеврејске заједнице у социјалистичкој Југославији
ПДФ

Петар Драгишић
Организације албанске политичке емиграције осамдесетих година 20. века
ПДФ

Алексеј Тимофејев
Еволуција броја Руса у Југославији и Србији у последњих сто година – статистички  преглед једне мањинске заједнице
ПДФ