Др Бојан Симић

Научни саветник


Биографија:

    Датум и година рођења: 21.04.1977.
    Место рођења: Земун
    Школовање: Средња школа: 1996, Економска школа у Земуну.
    Факултет: 2002, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју.
    Магистарска теза: 2006, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју, "Пропаганда Милана Стојадиновића 1935-1939".
    Докторска дисертација: 2011, Scuola Normale Superiore di Pisa (Италија), "The Organization of State Propaganda in Eastern and Southeastern Europe during the 1930’s, Comparative Perspectives on Poland, Yugoslavia and Bulgaria".
    Запослење: 2003-2004, ОШ "Соња Маринковић", Земун.
    2005, Институт за новију историју Србије.
    Област интересовања: Држава и друштво у Краљевини Југославији, компаративна историја државне пропаганде, дипломатије Краљевине и   Социјалистичке Југославије, српски и југословенски исељеници у Јужној Америци, историја штампе, личност и дело Милана Стојадиновића.

Е-маил: smcbjn@yahoo.com

Библиографија

 
Монографије и монографске студије:


 • Стојадиновић у Аргентини, (Београд: Институт за европске студије / Нови Сад: Фондација „Светозар Милетић“, 2022).
  ISBN 978-86-82057-85-7
 • Југославија и Аргентина 1946–1955., (Београд: Институт за новију историју Србије,2021), стр. 316.
  ISBN 978-86-7005-169-0
 • Държавната пропаганда в Югославия и България през 30-те години на ХХ век, (София: Издателска къща Гутенберг, 2020), стр. 163.
  ISBN 978-619-176-166-1
 • Милан Стојадиновић и Италија. Између дипломатије и пропаганде (Београд: Институт за новију историју Србије, 2019).
  ISBN 978-86-7005-162-1
 • Metalno Srce. Izveštaji sa heavy metal koncerata u inostranstvu 20092015. (Beograd, 2016).
  ISBN 978-86-919687-0-0
 • In the Spirit of National Ideology, Organization of State Propaganda in Eastern and Southern Europe in the 1930s, Comparative Perspectives on Poland, Yugoslavia and Bulgaria (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013).
  ISBN 978-86-7005-119-5
 • Пропаганда Милана Стојадиновића (Београд: Институт за новију историју Србије, 2007).
  ISBN 978-86-7005-053-6

Чланци:

 

 • „Jugoslavenska diplomacija i pitanje izručenja Ante Pavelića iz Argentine“, Časopis za suvremenu povijest, 55(1), 2023, 75–92.
 • „Бразил у политици социјалистичке Југославије (1946–1952)“, Токови историје, 3/2023, 133–156.
 • „Са југа Србије у Јужну Америку. Славољуб Ђера Петровић као посланик (амбасадор) у Аргентини 1953–1958“, Лесковачки зборник, LXIII, 387–399.
  УДК 327(497.1:82)”1953/1958”
 • „Социјалистичка Југославија и државе Јужне Америке (1946–1950). Успостављање дипломатских и економских односа“, Токови историје, 2/2022, 73–99.
 • „Границе Србије у виђењима Српске радикалне странке пре и после Другог светског рата“, Лесковачки зборник LXII, 2022, 301–312.
 • „Jugoslovenski parlamentarci u Poljskoj juna 1933.“, Jugoslavija i Poljska: veze i međusobni odnosi u XX veku, međunarodni tematski zbornik radova, urednici Bojan B. Dimitrijević, Andrzej Zaćmiński, Nebojša Stambolija, Beograd: Institut za savremenu istoriju / Bidgošć: Istorijski fakultet Univerziteta Kazimira Velikog, 2022, 45–56.
 • „Пропаганда Милана Стојадиновића у Врбаској бановини на примеру листа Врбаске новине“, Бањалучки новембарски сусрети 2021, Бања Лука: Филозофски факултет 2022, 11–27.
 • „О Споразуму Стојадиновић-Павелић 1954. године (чињенице и претпоставке)“, Зборник радова Филозофског факултета, год. 52, бр. 1, стр. 233–251.
 • “Diplomatic Relations between Yugoslavia and Chile, 1947-1950: From Severance to Renewalˮ, Istraživanja, Journal of Historical Researches 32 (2021), 206–221.
 • “Milan Stojadinović and Italian-Yugoslav Relations (1935-1941)ˮ, Qualestoria n.1, giugno 2021, pp. 269-285.
 • „Србија 1941. виђена очима италијанског новинара Алфија Руса“, Лесковачки зборник LXI, 2021, 199–210.
 • „Југословенско-аргентински економски односи (1946–1955)“, Бањалучки новембарски сусрети 2020, 185–200.
 • “Srpska zastava – The Bulletin of Serbian Immigrants to Argentina (1949–1956)ˮ, Tokovi istorije 3/2020, 97–116.
 • „Dug put kući – povratak jugoslavenskih iseljenika iz Argentine (1946.–1951.)“, Časopis zasuvremenu povijest br. 52, 3/2020, 791–812.
 • „Атентант у Народној скупштини марта 1936. – Позадина, судски процес, последице“,Наука и савремени универзитет 9, Нови правци истраживања у друштвеним ихуманистичким наукама, ур. Ј. Шаранац Стаменковић, Љ. Скробић, М. Илић, М.Каличанин, (Ниш: Филозофски факултет, 2020), 163–174.
 • „Југословенска дипломатија и штампа о државном удару у Аргентини 1955. године“, Архив, часопис Архива Југославије, 1-2, 2020, 175–190.
 • „Српска емиграција у Аргентини у првој деценији након Другог светског рата – прилог истраживању проблема“, Годишњак за друштвену историју 2/2019, 55–68.
 • „Делатност Милана Јовановића Стоимировића у периоду влада Драгише Цветковића (1939–1941), Смедеревски крај и Подунавље кроз историју, ур. Aлександар Кадијевић, Светозар Бошков, Борис Стојковски, (Нови Сад: Филозофски факултет / Смедерево: Историјски архив Смедерева, 2019), 181–192.
 • “Milan Stojadinović and Count Ciano – A History of a Friendshipˮ, Tokovi istorije 3/2019, 11–36.
 • “Italian Diplomacy on Milan Stojadinović after his Fall from Powerˮ, Istraživanja, Journal of Historical Researches 30 (2019), 257–272.
 • „ У “Сребрном кавезуˮ - Милан Стојадиновић на Маурицијусу (1941–1948), Баштина, св. 47 (2019), 343–356.  
 • Poljska i Poljaci u izveštajima dopisnika ,Politikeʽ Grge Zlatopera (1936–1939)“, Jugoslavija i Poljska: odnosi u XX veku: međunarodni tematski zbornik radova / urednici Momčilo Pavlović, Andrzej Zaćmiński, Nebojša Stambolija, (Beograd: Institut za savremenu istoriju; Bidgošć: Institut za istoriju i međunarodne odnose, 2019, 41–52.
 • ,,Посета грофа Ћана Југославији у јануару 1939. и пад Милана Стојадиновића“, Архив, часопис Архива Југославије 1-2, 2018, 67–7
 • „Генерал Милан Недић у италијанској дипломатској грађи (1940-1943)“, у: Генерал Милан Недић и домаћа управа у Србији 1941-1944. године - научни погледи, (Београд: Музеј жртава геноцида, 2017), 31–45.
 • “Towards Reconciliation. Yugoslav-Bulgarian League in Belgrade (1933‒1941)”, Balkanistic Forum Vol. 2/2017, 90–102.
 • “La visita del conte Ciano in Jugoslavia nel gennaio 1939” in: Un mestiere paziente (ETS: Pisa, 2017), 235‒246.
 • „Poseta Milana Stojadinovića Italiji decembra 1937.“, Istorija 20. veka 2/2017, 71‒83.
 • „Poseta pukovnika Jozefa Beka Jugoslaviji maja 1936.“, u: Jugoslavija i Poljska u XX veku, ur: Momčilo Pavlović, Andrzej Zaćmiński, Paweł Wawryszuk, (Institut za savremenu istoriju: Beograd, 2017), 129‒142.
 • Делатност Милана Јовановића Стоимировића у периоду владе Милана Стојадиновића (1935–1939)“, у: Смедеревски крај 1918‒1941 (Смедерево: Историјски архив Смедерево, 2017), 117‒133.
 • „Токови историје 2006–2015, Анализа садржаја, у: Друштвене науке пред изазовима савременог друштва, (Ниш: Филозофски факултет, 2017), 213‒224.
 • „Окупирана Србија у извештајима италијанског посланства у Београду (19411942)“, Војноисторијски гласник 1/2017, 92‒108.
 • „Сусрет Ћано-Стојадиновић на Бијеналу у Венецији 1938. године“, Архив: часопис Архива Југославије, god. 17, br. 1/2 (2016), 124‒136.                   
 • „Италијанска пропагандна офанзива у Југославији током 1938. године“, Токови историје 1/2016, 97‒114.
 • „Торински дневник Ла Стампа о Милану Стојадиновићу“, Токови историје, 2/2015, 41‒55.
 • „Organizacija državne propagande u Evropi tokom 30-ih godina 20.veka. Uporedna analiza Poljske i Jugoslavije“, u: Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, Beograd: Institut za savremenu istoriju/Institut za istoriju i medjunarodne odnose, Bidgošć, 2015), 93‒106.                                                                            
 • „Југословенско-бугарска лига у Београду“, у: Традиција и трансформација, Београд: Институт за новију историју Србије, 2015, 161‒178.
 • “The Greatest Friend of Bulgaria” – Milan Stojadinović in Bulgarian Newspaper Dnes’, Токови историје, 3/2014, 99‒110.
 • „Izložba italijanskog portreta kroz vekove u Beogradu 28. marta–9. maja 1938. godine“, Istorija 20.veka, 1/2013, 23‒34.
 • “News Аgencies in the Service of State Propaganda in Poland, Yugoslavia and Bulgaria During the 1930s”, Токови историје, 1/2013, 63‒83.
 • “Press in Service of State Propaganda in Poland, Yugoslavia and Bulgaria during the 1930’s”, Balkanistic Forum 1/2012, 137‒154.
 • “Film in the Service of State Propaganda During the 1930ʼs, Cases of Poland, Yugoslavia and Bulgaria”, Токови историје 2/2012, 64‒76.
 • „Посете клуба студената Југословенске Радикалне заједнице ,Словенски југʽ Италији 1938.године“, Токови историје 2/2011, 81‒9
 • “Radio in Service of the State Propaganda during the 1930’s, Cases of Poland, Yugoslavia and Bulgaria”, Токови историје 3/2010, 37‒54.
 • “The Organization of the State Propaganda in the Balkans throughout the Nineteen Thirties (Case Studies – Yugoslavia and Bulgaria)”, Bulgarian Historical Review 3-4/2008, 117‒131.
 • Говори Милана Стојадиновића“, у: Србија и Југославија, (Београд: Институт за новију историју Србије, 2007), 282‒292.
 • Организација државне пропаганде на Балкану током тридесетих година двадесетог века“, Токови историје 3/2007, 132‒146.
 • Агенција ,,Авала”, Зборник Матице српске за историју, бр. 75-76/2007, Нови Сад, 75‒91.
 • „Milan Stojadinović i razvoj radiofonije u Kraljevini Jugoslaviji“, Tokovi istorije 1-2/2006, 146‒156.
 • „Partijski presbiro Jugoslovenske radikalne zajednice“, Arhiv VI/2005, 73‒78.
 • „Karikatura kao sredstvo političke borbe“, Rasinski anali 3/2005, 225‒228.
 • „O ponovnom pokretanju lista „Samouprava” 20. februara 1936. godina“, Tokovi istorije 3/2005, 70‒80.

 

 

Грађа:

 • „Разговори генерала Милана Недића и Димитрија Љотића са представницима италијанског посланства у Београду током пролећа 1942.“, Токови историје 1/2017, 199‒217.
 • „Један извештај о Краљевини Југославији и италијанској пропагандној акцији 1936. године“, Токови историје 2/2011, 187‒193.

 

Биографије за Српски биографски речник:

 • Данило Вуловић, Српски биографски речник 2, В-Г, 511.
 • Данило Грегорић, Српски биографски речник2, В-Г, 803-804.
 • Теофило Ђуровић, Српски биографски речник3, Д-З, 692.
 • Михаило Живанчевић, Српски биографски речник3, Д-З, 760.
 • Негосим Живковић, Српски биографски речник3, Д-З, 784-785.
 •  Грга Златопер, Српски биографски речник3, Д-З, 896-897.
 • Коча Милоје, Српски биографски речник5, Кв-Мао, 311-312.
 • Луковић Коста, Српски биографски речник5, Кв-Мао, 669.
 • Козомарић Градимир, Српски биографски речник 5, Кв-Мао, 159.

Монографије:

 

Пропаганда Милана Стојадиновића, (Београд: Институт за новију историју Србије, 2007).

 

In the Spirit of National Ideology, Organization of State Propaganda in Eastern and Southern Europe in the 1930s, Comparative Perspectives on Poland, Yugoslavia and Bulgaria (Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2013).

 

Metalno Srce. Izveštaji sa heavy metal koncerata u inostranstvu 20092015. (Beograd, 2016).

 

Милан Стојадиновић и Италија. Између дипломатије и пропаганде (Београд: Институт за новију историју Србије, 2019).

 

 

 

Чланци:

 

„O ponovnom pokretanju lista „Samouprava” 20. februara 1936. godina“, Tokovi istorije 3/2005, 70‒80.

 

„Karikatura kao sredstvo političke borbe“, Rasinski anali 3/2005, 225‒228.

 

„Partijski presbiro Jugoslovenske radikalne zajednice“, Arhiv VI/2005, 73‒78.

 

„Milan Stojadinović i razvoj radiofonije u Kraljevini Jugoslaviji“, Tokovi istorije 1-2/2006, 146‒156.

 

Говори Милана Стојадиновића“, у: Србија и Југославија, (Београд: Институт за новију историју Србије, 2007), 282‒292.

 

Организација државне пропаганде на Балкану током тридесетих година двадесетог века“, Токови историје 3/2007, 132‒146.

 

Агенција ,,Авала”, Зборник Матице српске за историју, бр. 75-76/2007, Нови Сад, 75‒91.

 

 “The Organization of the State Propaganda in the Balkans throughout the Nineteen Thirties (Case Studies – Yugoslavia and Bulgaria)”, Bulgarian Historical Review 3-4/2008, 117‒131.

 

 “Radio in Service of the State Propaganda during the 1930’s, Cases of Poland, Yugoslavia and Bulgaria”, Токови историје 3/2010, 37‒54.

 

„Посете клуба студената Југословенске Радикалне заједнице ,Словенски југʽ Италији 1938.године“, Токови историје 2/2011, 81‒92

 

“Press in Service of State Propaganda in Poland, Yugoslavia and Bulgaria during the 1930’s”, Balkanistic Forum 1/2012, 137‒154.

 

“Film in the Service of State Propaganda During the 1930ʼs, Cases of Poland, Yugoslavia and Bulgaria”, Токови историје 2/2012, 64‒76.

 

„Izložba italijanskog portreta kroz vekove u Beogradu 28. marta–9. maja 1938. godine“, Istorija 20.veka, 1/2013, 23‒34.

 

“News Аgencies in the Service of State Propaganda in Poland, Yugoslavia and Bulgaria During the 1930s”, Токови историје, 1/2013, 63‒83.

           

“The Greatest Friend of Bulgaria” – Milan Stojadinović in Bulgarian Newspaper Dnes’, Токови историје, 3/2014, 99‒110.

 

„Торински дневник Ла Стампа о Милану Стојадиновићу“, Токови историје, 2/2015, 41‒55.

 

„Organizacija državne propagande u Evropi tokom 30-ih godina 20.veka. Uporedna analiza Poljske i Jugoslavije“, u: Jugoslovensko-poljski odnosi u XX veku, Beograd: Institut za savremenu istoriju/Institut za istoriju i medjunarodne odnose, Bidgošć, 2015), 93‒106.

                                                                                   

„Југословенско-бугарска лига у Београду“, у: Традиција и трансформација, Београд: Институт за новију историју Србије, 2015, 161‒178.

 

„Сусрет Ћано-Стојадиновић на Бијеналу у Венецији 1938. године“, Архив: часопис Архива Југославије, god. 17, br. 1/2 (2016), 124‒136.      

 

„Италијанска пропагандна офанзива у Југославији током 1938. године“, Токови историје 1/2016, 97‒114.

 

„Генерал Милан Недић у италијанској дипломатској грађи (1940-1943)“, у: Генерал Милан Недић и домаћа управа у Србији 1941-1944. године - научни погледи, (Београд: Музеј жртава геноцида, 2017), 31–45.

 

“Towards Reconciliation. Yugoslav-Bulgarian League in Belgrade (1933‒1941)”, Balkanistic Forum Vol. 2/2017, 90–102.

 

“La visita del conte Ciano in Jugoslavia nel gennaio 1939” in: Un mestiere paziente (ETS: Pisa, 2017), 235‒246.

 

„Poseta Milana Stojadinovića Italiji decembra 1937.“, Istorija 20. veka 2/2017, 71‒83.

 

„Poseta pukovnika Jozefa Beka Jugoslaviji maja 1936.“, u: Jugoslavija i Poljska u XX veku, ur: Momčilo Pavlović, Andrzej Zaćmiński, Paweł Wawryszuk, (Institut za savremenu istoriju: Beograd, 2017), 129‒142.

 

Делатност Милана Јовановића Стоимировића у периоду владе Милана Стојадиновића (1935–1939)“, у: Смедеревски крај 1918‒1941 (Смедерево: Историјски архив Смедерево, 2017), 117‒133.

 

„Токови историје 2006–2015, Анализа садржаја, у: Друштвене науке пред изазовима савременог друштва, (Ниш: Филозофски факултет, 2017), 213‒224. 

 

„Окупирана Србија у извештајима италијанског посланства у Београду (19411942)“, Војноисторијски гласник 1/2017, 92‒108.

 

,,Посета грофа Ћана Југославији у јануару 1939. и пад Милана Стојадиновића“, Архив, часопис Архива Југославије 1-2, 2018, 67–78.

 

„ У “Сребрном кавезуˮ - Милан Стојадиновић на Маурицијусу (1941–1948), Баштина, св. 47 (2019), 343–356.

 

 

 

Грађа:

 

„Један извештај о Краљевини Југославији и италијанској пропагандној акцији 1936. године“, Токови историје 2/2011, 187‒193.

 

„Разговори генерала Милана Недића и Димитрија Љотића са представницима италијанског посланства у Београду током пролећа 1942.“, Токови историје 1/2017, 199‒217.