Др Божица Славковић Мирић

Биографија:

 • Датум и година рођења: 16.09.1987.
 • Место рођења: Призрен.
 • Школовање: Средња школа: 2001, XIII београдска гимназија, Београд.
 • Факултет: 2009, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју, „Батаљони Организованих Арнаута 1919-1921“.
 • Мастерска теза: 2010, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, „Југословенско-албански економски односи 1945-1948. Планови и сарадња“.
 • Докторска теза: 2015, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије,“Политичке, економске и културне прилике на Косову и Метохији 1929-1941“.
 • Запослење: 2015-2018, професор историје ОШ „Војвода Путник“ (Београд)
 • 2018, Институт за новију историју Србије.
 • Области интересовања: Историја Косова  и Метохије у периоду између два светска рата; југословенско/српско-албански односи кроз историју; друштвена историја Косова и Метохије.
 • Е-маил: bozica.slavkovic@gmail.com

Библиографија:

Монографије:

 • Политичке, економске и културне прилике на Косову и Метохији 1929-1941, Просвета – Принцип, Београд 2018.
 • Југословенско-албански економски односи 1945-1948“, Институт за новију историју Србије, Београд 2020, стр. 448.

Радови у часописима и тематским зборницима:

 • „Батаљони Организованих Арнаута 1919-1920“, Војноисторијски гласник, бр. 1, Београд 2010, 133-158.
 • „Дезертирања Албанаца из Југословенске армије након ослобађања Косова и Метохије (1944 и 1945)“, Војноисторијски гласник, бр. 1, Београд 2011, 92-113.
 • „Југословенско-албански економски односи 1945-1948: планови и сарадња“, Историја 20. века, бр. 1, Београд 2012, 133-148.
 • „Батаљони Организованих Арнаута 1920-1921. године“, Војноисторијски гласник, бр.1, Београд 2012, 51-70.
 • „Југословенско-албанска сарадња у области културе, науке и просвете 1945-1948“, Историја 20. века, бр. 3, Београд 2012, 109-128.
 • „Болести на селу у Краљевини Југославији као последица културе живљења“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зајечар 2012, 109-119.
 • „Шуме и шумарство на Косову и Метохији 1929-1941“, Историја 20. века, бр. 2, Београд 2013, 75-92.
 • „Рад Призренске богословије 1929-1937.“, Лесковачки зборник, бр. 53, Лесковац 2013, 294-305.
 • „Здравствена политика Краљевине Југославије на Косову и Метохији 1929-1941“, Историја медицине, фармације, ветерине и шународна здравствена култура, Зајечар 2013, 165-181.
 • „Културна политика Краљевине Југославије на Косову и Метохији 1929-1941: школство и описмењавање“, Културно наслеђе Косова и Метохије. Историјске тековине Србије на Косову и Метохији и изазови будућности, књ. 1, Београд 2013, 523-545.
 • „Општи поглед на здравствене прилике у Југославији пре и после Другог светског рата (до 1960)“, (коаутор Ена Мирковић), Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зајечар 2014, 157-167.
 • „Срби и Албанци у рату“, Лексикон Првог светског рата у Србији, Београд 2015, 186-193.
 • „Здравље у народном животу у традицији и свакодневици у источној и јужној Србији (Косово и Метохија), (коаутор Ена Мирковић)“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зајечар 2015, 193-205.
 • „Ширење великоалбанске пропаганде на Косову и Метохији 1929-1941“, Косово и Метохија у контексту балканских народа и држава, књига 2, Приштина-Лепосавић 2016, 227-243.
 • „Призрен у јесен 1915. године - почетак албанске голготе“, Век српске голготе 1915-2015, Историја I, Косовска Митровица 2016, 339-365.
 • „Власт бана и банске управе Вардарске бановине на Косову и Метохији 1929-1941“, Конзулска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички врски мегу Република Македонија и република Србија, Битољ 2016, 531-546.
 • „Власта на банот и на банската управа на Вардаската бановина на Косово и Метохија 1929-1941“, Конзулска Битола и историските, современите и идните културни и уметнички врски мегу Република Македонија и република Србија, Битола 2016, 547-563.
 • „Проблеми на југословенско-албанској граници 1929-1941“, Војноисторијски гласник 1/2016, 67-91.
 • „Косово и Метохија у годинама приближавања Другом светском рату“, Косово и Метохија у Другом светском рату-седам деценија касније (тематски зборник међународног значаја), Косовска Митровица 2016, 21-42.
 • Сенатори Краљевине Југославије (биографије: Јордан Цветковић 73-74, Коста Димитријевић 82-83, Милош Драговић 84-85, Милутин Драговић 85-86, Радослав Дунић 86-87, Душан Ђерић 90-91, Драгослав Ђорђевић 92-93, Михаило Ђурић 94-95, Емил Гаврила 100-103, Богдан Гавриловић 103-105, Васо Глушац 110-111, Георг Грасл 112-113, Трајко Хаџи Бошковић 117, Спира Хаџи Ристић 120-122, Михаило Каламатијевић 143-144, Ђура Крџалић 162-163, Владимир Митровић 205, Коста Поповић 230-231, Јанко Самуровић 259, Џафер Сулејмановић 288-289, Глигорије Ташковић 303-304, Светозар Томић 307-309, Павле Вујић 333-335, Станојло Вукчевић 335-336, Ђуро Вукотић 339-340, Чедомир Захарић 341-342, Мухамед Златко 344, Јеремија Живановић 345-346), Београд 2016.
 • „Порођај и култура женског тела у етномедицини источне и јужне Србије“ (коаутор др Ена Мирковић)“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравствена култура, Зајечар 2017, 117-128.
 • „The Yugoslav State and the idea of the Greater Albania in the interwar Period“, Politics of Enmity, Institut za filozofiju I društvenu teoriju, Beograd 2018, 229-254.
 • “(Су)живот Срба и Албанаца на Косову и Метохији 1929-1941“, Хронотoп Косова и Метохије у науци и уметности (међународни тематски зборник), Лепосавић 2018, 419-439.
 • „Политичке, економске и културне прилике у Гњиланском срезу између два светска рата“, Лесковачки зборник 2019, 195-207.
 • „Прилог проучавању посмртних обичаја на Косову и Метохији у периоду измеђудва светска рата“, Историја медицине, фармације, ветерине и народна здравственакултура, Зајечар 2018, 163-169.
 •  Банови Краљевине Југославије- биографски лексикон (биографије: Драгослав П.Ђорђевић 44-46, Јеремија Живановић 175-177), ур. М.Павловић, П.Вајагић, Н.Стамболија, Београд: ИСИ, Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић“,Друштво наставника историје Бачке Паланке, 2019.
 • „Soviet and Yugoslav economic influence in Albania 1945-1948: destabilizing threat orfactor for economic growth“, The great powers of influence on the security of small states(International scientific conference), Volume I, Skopje 2019, 43-53.
 • „History, culture and research of Kosovo and Metohija between the two world wars“,History, Culture and Research (3 rd edition), Targoviste: Cetatea de Scaun, 2019, 230-243.
 • „Clothing and entertainment in Kosovo and Metohija between the two world wars“,Токови историје 3/2019, 53-78.
 • „Pogranični promet Jugoslavije i Albanije i dvovlasnička imanja 1945-1948“, Istorija 20. veka 1/2020, 107-128
 • „Српско–албански односи у албанском уџбенику за 8. разред основне школе на Косову и Метохији“, Токови историје 1/2020, 199-220
 • „Pogranični promet Jugoslavije i Albanije i dvovlasnička imanja 1945-1948“, Istorija 20. veka 1/2020, 107-128
 • „Српско–албански односи у албанском уџбенику за 8. разред основне школе на Косову и Метохији“, Токови историје 1/2020, 199-220
 • „А contribution to the research of emigration from Kosovo and Metohija between the two world wars“, Journal of European and Balkan Perspective, vol.3, num.1, spring 2020, 69-80.
 • „Research of Yugoslav-Albanian economic relations 1945-1948“, History, Culture and Research (4rd edition), Targoviste: Cetatea de Scaun, 2020, 198-212.
 • „Cooperation between Yugoslav and Albanian Youth 1945-1948“, International and Political Studies, 33/2020, 225-241.
 • „Развој рудника Трепча у периоду између два светска рата“, Наука без граница 3 (међународни тематски зборник): Историја света и уметности, Косовска
 • Митровица: Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2020, 225-244.
 • „The cultural heritage of Kosovo and Metohija between the two world wars“, Contemporary Challenges on Protection and Managing of the Natural and Cultural Heritage, Ohrid-Vodici 2020, 182-193.
 • „Аlbania And Yugoslavia 1945: The Beginning Of Cooperation“, International Journal of Arts Humanities and Social Sciences Studies (IJAHSSS), Vol.6, Issue 1, 2021, 58-66.
 • „Српско-албански односи у албанском уџбенику за 9.разред основне школе на Косову и Метохији“, Токови историје 1/2021, 267-294.
 • „Заборављени уметници и уметничка дела: пример опадања занатства на Косову  и Метохији између два светска рата“, Уметност и контекст: заборављени уметници и уметничка дела 6, Ниш 2021, 211-223.
 • Б.Славковић Мирић, В.Виријевић, „Eпидемиолошке и хигијенско-здравствене прилике на Косову и Метохији 1918-1941.године“, Психологија катастрофа, ванредно стање и њихов утицај на здравље, Косовска Митровица 2021, 69-91.
 • „Косовскомитровачки срез у годинама приближавања Другом светском рату“, Лесковачки зборник 2021, 145-161.
 • „Аn overview of economic situation in Vardar banovina within the Kingdom of Yugoslavia”, Tarihçi no.1/3 (2021), 61-74.
 • „Tradition and customs in Kosovo and Metohija within the Kingdom of Yugoslavia“, Miorita - Revista de etnografie si folclor, no 27 (2021), 68-79.
 • „Epidemic diseases in Kosovo and Metohija between the two world wars“, Cultural heritage, enviroment, scientific researches and tourism under the pandemic circumstances, Ohrid-Vodici 2021, 89-100.M14-5
 • ”Град Призрен и околина у периоду између два светска рата”, Лесковачки зборник 62/2022, 155-173.
 • „Mbi hulumtimin e marrëdhënieve ekonomike jugosllavo-shqiptare gjatë viteve 1945-48”, Memoria Revistë studimore, Instituti i Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, Viti i dytë i botimit, nr. 2, 2022, 32-59.
 • “Developmnet of tourism in Kosovo and Metohija between the two worls wars”, ed. Rubin Zemon, Global trends and threats related with identities, cultural heritage, enviroment, creative communities, tourism and sustainable local/regional development, Ohrid: Center for Advanced Researches, 2023, 312-320.
 • „Yugoslav Dilomats in Albania, 1945-1948: Josip Đerđa“, Ed. Bogdan Teodor, Jordan Baev, Matthew Crosston and Mihaela Teodor, Old and New Insights on the History of Intelligence and Diplomacy in the Balkans, South-East European history, Vol.1, Petar Lang 2023, 131-154.