Др Бранко Надовеза

Научни саветник

Биографија:

 • Датум и година рођења: 01.04.1961.
 • Место рођења: Риђица, Сомбор.
 • Школовање: Средња школа: 1980, Гимназија, Сомбор.
 • Факултет: 1984, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
 • Магистарска теза: 1989, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука "Моша Пијаде и национално питање".
 • Докторска теза: 1986, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, "Идеја балканске федерације у делима Балканских социјадемократа до 1918".
 • Запослење: 1987, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Српско друштво измедју два светска рата.

Библиографија:

Монографије:

 • Федерализам и национално питање у делу Моше Пијаде, Параћин 1994, стр. 101.
 • Балкански социјалисти и идеје балканске федерације, Задужбина Андрејевић, Београд 1997, стр. 151.
 • Историја српског радикализма 1903-1990, ЗИПС, Београд 1998, стр. 650.
 • Српски социјалисти и идеја балканске федерације до 1918. године, Институт за новију историју Србије, Београд 1999, стр. 144.
 • Српски социјалдемократи и идеја балканске федерације до 1918. године, Београд 2000, стр 136.
 • Српски социјалдемократи и идеја балканске федерације до 1918, Београд, 2007, стр. 136
 • Доктрина старокатоличке цркве, Београд 2002, стр. 158.
 • Политичка мисао Живојина Перића, Београд 2004, стр. 75.
 • "Српска радикална странка Милана Стојадиновића", Београд 2006, стр. 256.
 • Милан Стојадиновић – Политичка, привредна и правна мисао, Београд, 2007, стр. 140
 • Историја балканских народа XИX и XX века, Београд, 2008.
 • Светозар Томић, Историјски архив Неготин, Неготин, 2009.
 • Владимир Карић, Милиреx, Крушевац, 2009.
 • Чланци и студије:
 • “Натписи у српској периодици о Миши Анастасијевићу, Д о к у м е н т и , Скопје 2004, бр. 34 – 2004, стр. 35-43.
 • “Неки предлози поделе Турског Царства”, Српска слободарска мисао бр. 26, Београд 2004.
 • “Доктрина језуита”, Религија, Шабац, бр. 1-2, 2004, стр. 47-54.
 • “Стогодишњица обележавања Првог српског устанка”, Зборник, Петровац 2004, стр. 66-72.
 • “Митологизација Првог српског устанка”, Митолошки зборник 12, Рача 2004, стр. 133-142.
 • “Ослободилачки и државотворни карактер Првог српског устанка”, Баштиник, бр. 7, Неготин 2004, стр. 12-18.
 • “Натписи у српској штампи о капетану Миши Анастасијевићу до 1941. године, Баштиник, бр. 7, Неготин 2004, стр.73-77.
 • “Политичка мисао Крсте Цицварића”, Политичка ревија, Београд 2004, стр.
 • “Политичка мисао Владимира Велмар Јанковића”, Српске органске студије, Београд 2004, стр.
 • “Правна мисао Миленка Веснића”, Извор судске праксе, бр. 12, Београд 2004, стр.
 • “Идеја Велике Србије и српске бановине”, Српска слободарска мисао, март-април, бр. 24, Београд 2004, стр.
 • “Доситеј Обрадовић и масонерија”, Српска слободарска мисао, мај-јуни, бр. 25, Београд 2004, стр.
 • “Национализам у 21. веку”, Српска слободарска мисао, мај-јуни, бр. 25, Београд 2004, стр.
 • “Стојадиновићева аграрна политика”, Историја XX века, Београд 2004, стр.
 • “Моша Пијаде и македонското национално прашање”, Зборник Ченто и македонската државност, Скопје 2004, стр.43-54.
 • "Јован Цвијић о балканским етничким процесима", Зборник Традиција и савременост кн. 5, том 1, Бања Лука 2004, стр. 533-560.
 • Политичка мисао Крсе Цицварића, Српска слободарска мисао, бр 34, Београд 2005, год.ВИ, бр. 6, стр. 305-317
 • Политичка мисао Милосава Стојадиновића, Српска слободарска мисао, бр 34, Београд 2005, год.ВИ, бр. 6, стр. 91-121
 • Традиција и савременост у балканским (дез)интеграционим процесима, Српска слободарска мисао, бр. 40, год. ВИИ, бр. 3, Београд 2006, стр. 183-198
 • Политичка и правна мисао Миленка Веснића, Српска слободарска мисао, исто, Београд 2006, стр. 199-232
 • Постанак и делатност Српске радикалне странке Милана Стојадиновића, Српска слободарска мисао, бр 33, Београд 2006, бр. 49, год. ВИИ, бр. 12, стр. 3-25
 • Историјска политичка и правна мисао Милована Миловановића, Српска слободарска мисао, бр. 56, год. ВИИ, бр. 19, Београд 2006, стр. 78-109
 • Карактеристике Политике Милана Стојадиновића 1937-1939, Српска слободарска мисао, бр. 58, год. ВИИИ, бр. 2, Београд 2007, стр. 35-128
 • Живојин Перић о српском задругарству, Српска слободарска мисао, исто, стр. 335-339
 • Политичка мисао Мирка Кус-Николајева, Српска слободарска мисао, бр. 59, год. ВИИИ, бр. 13, Београд 2007, стр. 79-108
 • Конкордат с православним и словенским државама, Српска слободарска мисао, бр. 68, год. ВИИИ, бр. 12, Београд 2007, стр. 115-123
 • Историјска мисао Светислава Симића, Српска слободарска мисао, бр. 70, год. ВИИИ, бр. 14, Београд 2007, стр. 4-42
 • Александар Цинцар-Марковик – политичка каријера, Документи, год. ИИИ, бр. 1 (Г) Скопје, 2006, стр. 19-21.
 • Правната и политичката мисао на Јован Горкевик, Документи, год. ИИИ, бр. 2(10), Скопје 2006, стр. 4-7
 • Јован Цвијић о балканским етничким процесима, Зборник Традиција и савременост, књ. 5, том И, Бања Лука 2005, стр. 533-560
 • Задругарство и могућност развоја маргиналних подручја у Србији, Зборник «Власински сусрети 2006», Београд-Власотинце, 2006, стр. 357-363
 • Осврт на радикализам у Лепеници, Митолошки зборник, бр. 13, Рача 2005, стр. 99-106
 • Први светски рат и уједињење српског народа, Ужички зборник, бр. 31, Ужице, 2007, стр. 117-132
 • Медицинска и социјална мисао Милована Миловановића, Развитак, год. XЛВИ, бр. 225-226, Зајечар 2006, стр. 105-108
 • Светислав Симић о старој Србији, Баштина, свеска 22, Лепосавић 2007, 307-314
 • Медицинска и социјална мисао Милована Миловановића, зборник «Историја медицине, фармације и народне медицине, Београд 2007, стр. 203-207
 • Друштвена и филозофска мисао Крсте Цицварића, Историјска баштина, бр. 16, Ужице 2007, стр. 107-121
 • Друштвена мисао Милосава Стојадиновића, Расински анали бр. 5, Крушевац 2007, стр. 89-100
 • Политичка мисао Крсте Цицварића, Херетикус, бр. 3-4/2006, Београд, 2006, стр. 107-119.
 • Историјска и национална мисао Стевана Симића, Српска слободарска мисао, бр. 71, Београд, 2007, стр. 133-168
 • Стеван Радосављевић-Бдин, Национална мисао, Српска слободарска мисао, стр. 169-196
 • Сионизам-Идеологија и политичке основе, Српска слободарска мисао, бр. 72, Београд 2008, стр. 105-202
 • Националсоцијализам – привредне и друштвене карактеристике, Српска слободарска мисао, бр. 73, Београд 2008, стр. 21-134
 • Језуите и старокатолици, Српска слободарска мисао, бр. 74, Београд 2008, стр. 49-106
 • Димитрије Љотић – политичка мисла, Документи, 6. ИВ, бр. 4, Скопје 2007, стр. 7-11,
 • Како беше отворено прво ароманско училиште во 1864 год. Во С. Трново, Битолско, Документи, 6. ИВ, бр. 4, Скопје 2007, стр. 15-19.
 • Србија и (у) Југославија размишљањима академика Живојиновића, Митолошки зборник бр. 19, Рача 2008, стр. 87-94
 • Милан Стојадиновић и Хрвати, Српска слободарска мисао, бр. 75, Београд 2008, стр. 35-156.
 • Светозар Томић – српски национални радник, Српска слободарска мисао, бр. бр. 76, Београд 2008, стр. 102-204.
 • Стветислав Симић – национални радник из Ужица, Ужички зборник бр. 32, Ужице 2008, стр. 61-101
 • Хрватско виђење догађаја 1991-1995 и Република Српска крајина (Истина о Републици Српској Крајини – Зборник радова 1), Београд 2008, стр. 203-211
 • Медицинска мисао Лазе Пачуа, Арихвско наслеђе бр. 5, Зајечар 2007, стр. 197-202,
 • Владимир Карлић о српским земљама, Шумадијски анали бр. 5, стр. 84-109
 • Милован Миловановић познати Неготинац, Баштеник, бр. 11, стр. 99-105, 94 (497.11)
 • Миленко Веснић - Српски државник Новопазарског Санџака, Новопазарски зборник бр. 31, стр. 97-127
 • Традиција и современност в балканским (без) интеграционих процессан, Балканика, випуск 1, стр. 8-16, Екатарингург, 2008.
 • Српска историја о српском имену и пореклу, Митолошки зборник 21, стр. 89-96
 • Митологизација топличког устанка, Митолошки зборник бр. 20, стр. 199-208.
 • Рига од Фере и масонерија, Митолошки зборник бр. 22, ст. 347-360.
 • Радоје Домановић, српски писајел од ароманско потекло, Документи год. В, бр. 4 (20) Скопје, 2008. стр. 9-13.
 • "Knez Pavle i 27 mart 1941", mitoloski zbornik, 45,Raca Kragujevacka, 2021.

и др.