Др Душан Бајагић

Научни сарадник

 
Биографија:


 • Датум и година рођења: 01.05.1973.
 • Место рођења: Пожаревац.
 • Школовање: Средња школа: 1992, Земунска I гимназија.
 • Факултет: 2000, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју.
 • Магистарска теза: 2008, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, Смер за управу и управљање, "Управљање органима државне управе у плурализму различитих правних система".
 • Докторска дисертација: 2015, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, "Упоредна анализа државне администрације у политичким системима Вајмарске републике, Француске Треће републике и Краљевине СХС/Југославије"
 • Запослење: 2001, Институт за новију историју Србије.
 • Области интересовања: Историја јавне управе у Југославији у 20. веку (јавна управа у Краљевини СХС/Југославији); Југославија у међународним односима 20.века (Подунавље и Балкан између два светска рата); Југославија у Хладном рату.
 • Е-маил: bajagicdusan@yahoo.com

 

Библиографија:


Монографије:


 • 1. Бајагић, Душан, Р., Управљање Министарством просвете Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, Београд: Институт за новију историју Србије, 2009.
 • 2. Selinić, Slobodan, Bajagić, Dušan, Jugoslavija i svet 1945–1950. Hronologija, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2010.

 

Поглавља у тематским зборницима:


 • Душан Р. Бајагић, „Издавачка делатност крајишких удружења у области историографије“, Савремено стање идентитета крајишких Срба, Нови Сад: Матица српска, 2021, 97‒122.
 • Душан Р. Бајагић, „Пробој Солунског фронта и крај Великог рата: према писању француске штампе“, Крај Великог рата – пут ка новој Европи: The End of The Great War – The Road to New Europe, зборник радова, уредници Александар Растовић и Миљан Милкић, Београд: Историјски институт – Институт за стратегијска истраживања, 2020, 259–284.
 • Душан Р. Бајагић, Софија Д. Божић, „Истраживање историографије као научне дисциплине на примеру приказа и критика у ‛Српском/Књижевном листу’, Тематски зборник радова (са седмог међународног научног скупа) Наука и савремени универзитет 7, (2017) (Електронски извор). Књ. 2, Место и улога друштвено-хуманистичких наука у савременом свету, уредник издања Бојан Благојевић, Ниш: Филозофски факултет Универзитета, 2018, стр. 97–123.
 • Софија Д. Божић, Душан Р. Бајагић, „Руске теме на страницама Српског/Књижевног листа (2002–2017)“, Тематски зборник радова (са седмог међународног научног скупа) Наука и савремени универзитет 7, (2017) (Електронски извор). Књ. 2, Место и улога друштвено-хуманистичких наука у савременом свету, уредник издања Бојан Благојевић, Ниш: Филозофски факултет Универзитета, 2018, стр.
 • Софија Д. Божић, Душан Р. Бајагић, „Прикази и критике у Српском/Књижевном листу: извор за проучавање савремене историографије“, Друштвене науке пред изазовима савременог друштва: Тематски зборник радова [са шестог међународног научног скупа Наука и савремени универзитет 6, Ниш 2016], [Том 1], [Уредник Доц. др Гордана Ђигић] Ниш: Филозофски факултет, стр. 2017, 199‒211.
 • Душан Р. Бајагић, Софија Д. Божић, „Настанак модерне државне управе у периоду Српске револуције (1804–1835) према виђењу Српског/Књижевног листа“, Друштвене науке пред изазовима савременог друштва: Тематски зборник радова [са шестог међународног научног скупа Наука и савремени универзитет 6, Ниш 2016], [Том 1], [Уредник Доц. др Гордана Ђигић], Ниш: Филозофски факултет, 2017, стр. 245‒258.
 • Sofija D. Božić, Dušan R. Bajagić, «Historical Themes in print media in Serbia: Srpski/Književni list», Media Archeology: Memory, Media and Culture in the Digital Age = Medijska arheologija: sećanje, mediji i kultura u digitalnom dobu / edited by, uredile Nevena Daković, Mirjana Nikolić, Ljiljana Rogač Mijatović. Belgrade: Faculty of Dramatic Arts = Beograd: Fakultet dramskih umetnosti, 2016, pp. 221–235.
 • Душан Р. Бајагић, Софија Д. Божић, „Историјске димензије актуелних тема савременог друштва – према писању Српског/Књижевног листа (2002–2015)“, Друштвене науке и савремени свет: Тематски зборник радова, [са петог међународног научног скупа Наука и савремени универзитет 5, Ниш 2015], [Том 1], [главни и одговорни уредници Бојан Димитријевић и Гордана Ђигић], Ниш: Филозофски факултет, 2016, стр. 223–236.
 • Бајагић, Душан, Р., Стојановић, Александар, „Колаборација у окупираној Европи 1939–1945: Компаративна анализа француског, грчког и српског искуства“, Историја и географија: сусрети и прожимања, тематски зборник радова, уредник Софија Божић, Београд: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ: Институт за новију историју Србију: Институт за славистику РАН, 2014, стр. 53–88.
 • Бајагић, Душан, Р., „Историјски, географски, политичко–правни простори и деловање министара просвете Краљевине СХС“, Историја и географија: сусрети и прожимања, тематски зборник радова, уредник Софија Божић, Београд: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ: Институт за новију историју Србију: Институт за славистику РАН, 2014, стр. 743–771.
 • Бајагић, Душан, Р., Стојановић, Александар, Д., „Милан Недић и његова улога у Другом светском рату у светлу српске историографије и нових историјских извора“, Наука и савремени универзитет: Историографија и савремено друштво, Тематски зборник радова, Ниш: Издавачки центар Универзитет у Нишу Филозофски факултет, 2014, стр. 190–207.
 • Бајагић, Душан, Р., Стојановић, Александар, „Југословенске кризе (1918–1941) и Други светски рат на простору Србије у новијој српској историографији“, Срби и рат у Југославији 1941. године, тематски зборник радова, уредник Драган Алексић, Београд: Институт за новију историју Србију: Музеј жртава геноцида: Институт за славистику РАН, 2014, стр. 559–631.
 • Бајагић, Душан, „Историјске димензије развој округа у Србији као територијало-политичког система управљања (1804–1941)“, Међународни научни скуп Браничево у историји Србије, Зборник радова, уредник Драган Алексић, Пожаревац: Историјски архив – Београд: Институт за новију историју Србије, 2008, стр. 25–44.
 • Бајагић, Душан, „Гимназије у Србији за време Краљевине СХС“, Срби и Југославија: држава, друштво и политика, Зборник радова, уредник Момчило Исић, Београд: Институт за новију историју Србије, 2007, стр. 313–326.
 • Bajagić, Dušan, „Svetozar Pribićević, Velja Vukićević i Stjepan Radić kao ministri prosvete Kraljevine SHS (1924–1926)“, Pisati istoriju Jugoslavije: Viđenje srpskog faktora, Zbornik radova, urednik Mile Bjelajac, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2007, str. 197–236.
 • Bajagić, Dušan, „List ”Politika” o Atlantskom paktu (Kvantitativna analiza)“, Velike sile i male države u Hladnom ratu 1945–1955: Slučaj Jugoslavije, Zbornik radova sa Međunarodne naučne konferencije, Beograd 3 i 4. novembar 2003, urednik Ljubodrag Dimić, Beograd: Filozofski fakultet, Katedra za istoriju Jugoslavije, 2005, str. 206–233.

 

Чланци:


 • Dušan R. Bajagić, „Serbia and Other Participants in the Balkan Theatre of War According to French Newspaper Le Petit Parisien in 1917“, Зборник радова Филозофског факултета, L (2)/2020, Косовска Митровица: Универзитет у Приштини Филозофски факултет, 2020, 215–233.
 • Милан Миљевић, Душан Бајагић, „Однос Српске Православне Цркве према социјалној политици у различитим политичким временима“, Тематски зборник радова међународног значаја: Социјална политика у Србији на раскршћу векова, главни уредник проф. др Владимир Илић, Београд: Висока школа социјалног рада ‒ Симферо́поль: Крымский федеральный университет имени В.И.Вернадского, 2019, стр. 105‒127.
 • Бајагић, Душан Р., Миљевић, Милан, И., „Организација надлежности Министарства просвете Краљевине СХС у обласним управама“, Токови историје 2/2010, Београд: Институт за новију историју Србије, 2011, стр. 7–23.
 • Bajagić, Dušan, „Stjepan Radić kao ministar prosvete Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca“, Tokovi istorije 4/2006, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2006, str. 139–158.
 • Bajagić, Dušan, „Mađarska štampa o ubistvu kralja Aleksandra I Karađorđević“, Tokovi istorije 3-4/2005, Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2005, str. 9–27.