Др Јован Чавошки

Виши научни сарадник

 
Биографија:

 • Датум и година рођења: 03.04.1981.
 • Место рођења: Београд.
 • Школовање: Средња школа: 2000, Филолошка гимназија, Београд.
 • Факултет: 2005, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју.
 • Магистарска теза: 2007, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, "Југославија и кинеско-индијски конфликт 1959–1962."
 • Докторска дисертација: 2014, Универзитет у Пекингу, Школа за међународне студије, "Yafeizhuyi yu bujiemeng zhijian: Zhongguo, Nansilafu yu disan shijie neibu de douzheng (1954-1965)" ["Између несврстаности и афро-азијанизма: Кина, Југославија и борба унутар Трећег света (1954-1965)"]
 • Запослење: 2006, Институт за новију историју Србије.
 • Области интересовања: Спољна политика социјалистичке Југославије, Југославија у хладном рату, Југославија и покрет несврстаних, Југославија и земље азијског простора.

 

Библиографија:


Монографије и монографске студије:


 • Jugoslavija i kinesko-indijski konflikt 1959-1962 [Yugoslavia and the Sino-Indian conflict, 1959-1962] (Beograd: INIS, 2009);
 • „Arming Nonalignment: Yugoslavia’s Relations with Burma and the Cold War in Asia, 1950-1955“, Cold War International History Project Working Paper No. 61 (April 2010);
 • Distant Countries, Closest Allies: Josip Broz Tito and Jawaharlal Nehru and the Rise of Global Nonalignment (New Delhi: Nehru Memorial Museum and Library, 2015);
 • Non-Aligned Movement Summits: A History (London: Bloomsbury Press, 2022) (излази у мају 2022. године);

 

Приређени зборници радова:

 

 • Duško Dimitrijević, Jovan Čavoški (eds.), The 60th Anniversary of the Non-Aligned Movement (Belgrade: Institute for International Politics and Economics, 2021);

 

Чланци:

 

 • Једно размишљање о стаљинизму“, Токови историје 1-2 (2006);
 • „Заборављена епизода: југословенско-кинески односи 1947. године“, Токови историје 4 (2007);
 • коауторство са Александром Животићем, „Najnovija istoriografija o Hladnom ratu: Bliski i Daleki Istok“, Токови историје 4 (2007);
 • „Shiqu de lianxi: Zhongguo yu Nansilafu zhijian yi duan bu wei ren zhi de hudong lishi“ [Изгубљене везе: Мало позната историја односа Кине и Југославије], Leng zhan guoji shi yanjiu 6 (2008);
 • „Мао Цедунг, интелектуалци и потреси у комунистичком свету (1956-1957)“, Токови историје 1-2 (2008);
 • коауторство са Љубодрагом Димићем, „Društvena kriza i društvena misao: Jugoslavija i 1968. godina“, Митолошки зборник 19 (2008);
 • „Overstepping the Balkan Boundaries: the Lesser Known History of Yugoslavia’s Early Relations with Asian Countries“,  Cold War History, Vol. 11, No. 4 (2011);
 • „Tiaobo Ya Fei guojia de guanxi: Zhong Su tongmeng yu dui Tietuo Ya Fei zhi xing de fanying 1958-59“ [Ширећи неслогу међу афро-азијским земљама: кинеско-совјетски савез и Титово путовање у земље Азије и Африке (1958-1959)], Leng zhan guoji shi yanjiu 9 (2010);
 • „Стварање глобалне стратегије: НР Кина и Афро-Азија (1954-1965)“, Токови историје 2 (2012);
 • „Земље Азије, Африке и Латинске Америке у сећањима и дневницима југословенских дипломата“, Токови историје 3 (2012);
 • “Od Alpa do Himalaja: ambassador Dušan Kveder i razvoj jugoslovensko-indijskih odnosa”, Annales: Series Historia et Sociologia, Vol. 24, No. 4 (2014);
 • коауторство са Александром Животићем, “On the Road to Belgrade: Yugoslavia, Third World Neutrals, and the Evolution of Global Nonalignment, 1954-1961”, Journal of Cold War Studies, Vol. 18, No. 4 (2016);
 • “Рука испружена преко света: југословенска подршка Бурми у борби против спољне агресије (1952-1954)“, Токови историје 2 (2018);
 • “Ideološki prijatelj iz daleka: Jugoslavija i Azijska socijalistička konferencija”, Istorija 20. veka 1 (2019);
 • Yugoslavia’s Help was Extraordinary: Yugoslavia’s Political and Material Assistance and the MPLA’s Rise to Power, 1961-1975”, Journal of Cold War Studies, Vol. 21, No. 1 (2019);
 • Чувајући 'Дух Хелсинкија': Југославија и континуитет КЕБС-а (1975-1976)“, Токови историје 1 (2019);
 • “Чекајући Европу у Београду: Југославија и Београдски састанак КЕБС-а (1977-1978)”, Токови историје 2 (2019);
 • “U potrazi za novim smislom: Jugoslavija i kriza globalne nesvrstanosti 1965-1970“, Istorija 20. veka 2 (2021);
 • „Други Београд или други Бандунг? Југославија и борба за превласт унутар Трећег света (1962-1965)“, Токови историје 2 (2021);


Радови у зборницима или поглавља у књигама:


 • „Југославија и Азија – почеци (1947-1953)” у Спољна политика Југославије 1945-1960 (Bеоград: ИНИС, 2007);
 • „On the Road to Belgrade: Yugoslavia’s Contribution to the Defining of the Concept of European Security and Cooperation 1975-1977” у From Helsinki to Belgrade: The CSCE First Follow-up Meeting in Belgrade 1977/78 (Belgrade: OSCE, 2009);
 • „Југославија и Далеки Исток – Трећи свет између Југославије и Кине“ у Југославија у Хладном рату (Београд: ИНИС, 2010);
 • „On the Road to Belgrade: Yugoslavia’s Contribution to the Defining of the Concept of European Security and Cooperation 1975-1977” (допуњена и проширена верзија) у From Helsinki to Belgrade: The CSCE First Follow-up Meeting and the Crisis of Detente (Bonn: Bonn University, 2012);
 • оауторство са Љубодрагом Димићем, „Общественный кризис в Югославии и Чехословакия в 1968 году“ у 1968 год „Пражская весна“: историческая ретроспектива (Москва: РОССПЭН, 2010);
 • „Yu Zhong Su zhengduo di san shijie: Tietuo de Ya Fei zhi xing“ [У борби за Трећи свет са Кином и СССР-ом: Титова афро-азијска путовања] у Shen Zhihua, Douglas Stiffler, Cuiruo de lianmeng: lengzhan yu Zhong Su guanxi (Beijing: Shehui kexue chubanshe, 2010);
 • „Политичка и дипломатска каријера Ву Сјућуена, првог амбасадора НР Кине у Југославији“ у Слободан Селинић (ур.), Југословенска дипломатија 1945-1961: зборник радова (Београд: ИНИС, 2012);
 • “On the Road to the Coup: Indonesia between the Nonaligned Movement and China” у 1965: Indonesia and the World, Bernd Schaefer, Baskara T. Wardya (eds.), (Jakarta: Gramedia Publishers, 2013);
 • “Menjelang Kudeta: Indonesia Di Antara Gerakan Non-Blok Dan RRC” (проширена индонежанска верзија), 1965: Indonesia and the World у Bernd Schaefer, Baskara T. Wardya (eds.), (Jakarta: Gramedia Publishers, 2013);
 • “Југославија, Алжир, несврстане земље и велике силе (1954-1962)” у Миладин Милошевић (ур.), Југославија-Алжир (Београд: Архив Југославије, 2013);
 • “Почеци односа Југославије и Кине и успостављање југословенско-кинеских дипломатских односа (1954-1955)” у Чедомир Попов, Драгољуб Живојиновић, Слободан Марковић (ур.), Два века српске дипломатије (Београд: Балканолошки институт, Институт за европске студије, 2013);
 • “Between Great Powers and Third World Neutralists: Yugoslavia and the Belgrade Conference of the Nonaligned Movement 1961“ у Nataša Mišković, Harald Fischer-Tine, Nada Boškovska (eds.), The Nonaligned Movement and the Cold War: Delhi-Bandung-Belgrade (London: Routledge, 2014);
 • “Between Ideology and Geopolitics: Sino-Yugoslav Relations and the Wider Cold War, 1950s-1970s” у Huang Lifu, Peter Vamos, Li Rui (eds.), Xin shiliao, xin faxian: Zhongguo yu Su Dong guanxi (Beijing: Zhongguo shehui kexue chubanshe, 2014);
 • “Constructing Nasser’s Neutralism: Egypt and the Rise of Nonalignment in the Middle East” у Lorenz M. Luthi (ed.), The Regional Cold Wars in Europe, East Asia and the Middle East: Crucial Periods and Turning Points (Washington DC, Stanford: Woodrow Wilson Center Press, Stanford University Press, 2015);
 • “Zhongguo waijiao yu ’Wanlong jingshen“ [Кинеска дипломатија и 'Дух Бандунга'] у Wu Li (ed.), Zhongguo daolu yu Zhongguo meng: Di san jie dangdai Zhongguo shi guoji gaoji luntan lunwenji (Beijing: Dangdai Zhongguo chubanshe, 2015);
 • “Поглед на југословенску несврстану политику из азијских архива: нови прилози односа Југославије и Трећег света“ у Историјска трибина истраживања младих сарадника 2 (Београд: ИНИС, 2016);
 • “One Belt One Road Strategy as a New Historical Opportunity for China's Foreign Policy” у Duško Dimitrijević (ed.), Danube and the New Silk Road: Thematical Proceedings from the International Scientific Conference (Belgrade: Institute of International Politics and Economics, Službeni glasnik, 2016);
 • “Saving Nonalignment: Diplomatic Efforts of Major Nonaligned Countries and the Sino-Indian Border Conflict” у Lorenz Luthi, Amit Das Gupta (eds.), The Sino-Indian War of 1962: New Perspectives (London: Routledge, 2017);  
 • “Југославија, Алжир, несврстане земље и велике силе (1954-1962)” (допуњено издање) у Алжир-Београд јубилеј пријатељства: 55 година независности Алжира (1962-2017) (Београд: Друштво пријатеља Алжира, Министарство одбране Републике, 2017);
 • „The Evolution of the NAM’s Role in World Affairs during the Cold War Decades“ у Duško Dimitrijević, Jovan Čavoški (eds.), The 60th Anniversary of the Non-Aligned Movement (Belgrade: IIPE, 2021);
 • „Shaping Afro-Asia and Non-Alignment: the Sino-Yugoslav Struggle for Leadership in the Third World during the 1950s and 1960s“ у Martin Previšić (ed.), Breaking Down Bipolarity: Yugoslavia’s Foreign Relations during the Cold War (Berlin: De Gruyter Oldenbourg Verlag, 2021);

 

Радови у штампи или припреми за штампу:


 • „The Sands of Non-Alignment: Yugoslavia and the UN Peacekeeping Mission in the Sinai, 1956-57“, Journal of Cold War Studies (2022);
 • „Between Revolution and Non-Alignment: the Sino-Yugoslav Competition in Algeria and the Global Cold War“ у Liang Zhanjun, Jože Pirjevec (eds.), Yugoslavia, China, and the Cold War in the Third World (Beijing, Koper: Chinese Academy of Social Sciences Press, University of Koper, 2022);
 • „Discovering New Worlds: Yugoslavia’s Early Interactions with Asia in the Shadow of the Tito-Stalin Split (1947-1951)“ у Zachary Irwin (ed.), The Tito-Stalin Split of 1948: Regional Implications and International Consequences (London: Palgrave Macmillan, 2022/23);
 • „Sino-Yugoslav Relations and the Overall Cold War Dynamics“ у Christian Ostermann, Enrico Fardella (eds.), Same Bed, Different Dreams: Sino-European Relations and the Transformation of the Cold War (Washington, DC, Stanford: Woodrow Wilson Center Press, Stanford University Press, 2022/23);
 • “Unexpected Friend from Afar: Setting the Historical Foundations of the Yugoslav-Burmese Relationship, 1947-1952” у Susanne Prager-Nyein, Mikael Gravers, Tun Kyaw Nyein (eds.), Revisiting Burma’s Independence (Copenhagen: Nordic Institute of Asian Studies, 2022/23).