Др Марија Обрадовић

Научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 26.09.1958.
 • Место рођења: Ниш.
 • Школовање: Средња школа: 1977, Гимназија, Ниш.
 • Факултет: 1981, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука.
 • Магистарска теза: 1984, Универзитет у Београду, Факултет политичких наука, "Друштвено-историјска улога Ирске републиканске армије (ИРА) у борбама за националну независност Ирске".
 • Докторска теза: 1990, Универзитет у Загребу, Факултет политичких наука, "Политички систем 'народне демократије' у Југославији (1945-1952)".
 • Запослење: 1983, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Историја Србије после Другог светског рата.

Библиографија:
Монографије:

"Народна демократија" у Југославији 1945-1952, Институт за новију историју Србије, Београд 1995, стр. 309.

Чланци и студије:

 • "Communist Modernization in Yugoslavia (1947-1953)", The European Legacy. Toward New Paradigms, Volume I, Number 3, May 1996, Th Pres, str. 856-865.
 • "Владајућа странка" у Српска страна рата. Траума и катарза у историјском памћењу, приредио Небојша Попов, Република, Београд 1996, стр. 472-500.
 • "The Sociohistoric Roots of East European nationalizm", Canadian Review of Studies in Nationalizm, XXIV, 1-2/1997, Publishing at the University of Prince Edward Island, Canada, str. 63-73.
 • "Промена својинске и економске структуре у источно-европским земљама (1945-52)", Војноисторијски гласник, бр. 3/98, Београд, стр. 105-115.
 • "Међународни тероризам" у Браничево, бр. 3-4/1998, Просвета, Пожаревац, стр. 69-84.
 • "Промене својине и економске структуре у источно-европским земљама после Другог светског рата", Историјски записи, бр. 3-4/1999, Подгорица, стр. 139-148.
 • "Тхе Рулунг Партy, у Тхе Роад то Wар ин Србиа, Траума анд Цатхарсис, едитед бy Небојша Попов, Централ Еуропеан Университy Пресс, 2000, стр. 425-448.
 • "East European National Communism after the World War II", Journal of Southern European and the Balkans, Kingston upon Thames.
 • "The establishment of the military administration of the Yugoslav army in the zone B", Tokovi istorije, 3-4, Beograd 2001, str. 27-39.
 • "Elitve Millyetqilik" poglavlje 3 u knjizi Karadeli Cem(ed) Scak Savas Sonrasinda Aurupave Turkiyw" (Europe and Turkey Affer the Coald War), Ayrac Yayinevi, Ankara, 2003, str. 50-62.
 • "Eastern European Elites between Nationalism and Europeanism", European Culture in a Changing World; Between Nationalism and Globalism, International Society for the Study of Europen Ideas, ISBN 0-9544363-0-X
 • "Друштвени корени комунистичке партијске елите у Југославији после Другог светског рата", Ханс Георг Флецк, Игор Граовац (прир.), Дијалог повјесничара-историчара, 5, Загреб 2002, стр. 377-389.
 • "Political Elite and Community Modernisation in the post - 1989 Eastern Europe", Tokovi istorije, 3-4/2003, Beograd 2003, str. 73-89.
 • "Елита и друштво у Источној Европи данас", Република, бр. 329, 16-31. март 2004, Београд 2004, стр. 11-16.
 • "Друштвене противуречности транзиције у Србији", Република, бр. 340-341, 1-30. септембар 2004, Београд 2004, стр. 15-18.
 • Распад Југославије и структурална друштвена дезинтеграција источне Европе у процесу транзиције након 1989. године, Писати историју Југославије. Виђење српског фактора, Београд 2007, 11- 47.
 • The socio – historical consequences of privatization in Serbia, South East Europe Review, 1/ 2007, 39 – 60.
 • Социјални механизми приватизације у Србији (1989 – 2000), Србија и Југославија: држава, друштво и политика, (уредник М. Исић), Београд 2007, стр. 181.-223.
 • Приватизатион анд бреак – уп оф Yугославиа, Соутх Еаст Еуропе Ревиеw, 2/ 2007, 33 – 55.
 • „Улога међународних финансијских организација и агенција страних влада у приватизацији друштвеног капитала у србији 2002“, Нова српска политичка мисао, 2009.

и др.