Др Милан Пиљак

научни сарадник
Биографија:

 • Датум и година рођења: 16.01.1983.
 • Место рођења: Београд.
 • Школовање: Средња школа:  Гимназија "Свети Сава" (2002), Београд.Факултет: Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју. (2002–2007)
 • Дипломски рад: Катедра за општу савремену историју, "Супер силе и Југославија од 1950 – 1955. у извештајима ЦИА"
 • Докторска теза: "Привредна елита у Југославији и Бугарској 1958–1966: упоредна анализа"
 • Запослење: 2008, Институт за новију историју Србије. 
 • Област интересовања: Привредна елита у Југославији и Бугарској након смрти Стаљина. Реформа привреде у Југославији и Бугарској током 60-тих година.
 • Е-маил: milance.333@gmail.com

Библиографија:

монографије:

 • Алексеј Тимофејев, Милан Пиљак, „Руска револуција 1917. у очима Краљевине Србијe = Русская революция 1917 г. глазами Королевства Сербии“, Београд: Институт за новију историју Србије; Вишеград: Андрићев институт, Одјељење за историју, 2017.


Чланци и студије:

 • Милан Пиљак, „Брионски пленум 1966. године: покушај историографског тумачења догађаја“, Токови историје, 1/2010, Београд, 2010, стр. 73-95.
 • Милан Пиљак, „Од „великог скока“ до „јулске концепције“: реформе бугарског привредног система 1958–1968 године“, Токови историје, 3/2012, Београд, 2012, стр. 113-133.
 • Милан Пиљак, „Aлександар Краус – пример директора у југословенском самоуправном социјализму“, Токови историје, 2/2012. Београд, 2012, стр. 235-262.
 • Милан Пиљак, „Реформе југословенског економског система 1945–1965“, Историјска трибина: Истраживања младих сарадника Института за новију историју Србије, Зборник радова, (ур. Зоран Јањетовић), Београд, 2013, стр. 219-239.
 • Milan Piljak, “Power Game in Tito's Yugoslavia: Conundrum of Aleksandar Rankovic's Overthrow from Power”, Токови историје, 3/2014, Београд, 2014, стр. 159-176.
 • Милан Пиљак, „Главни механизми контроле привреде у социјалистичкој Југославији,“ Традиција и трансформација: политичке и друштвене промене у Србији и Југославији у 20. веку, књига 11, Зборник радова, (ур. Владан Јовановић), Београд: Институт за новију историју Србије, 2015