Др Миле Бјелајац

Научни саветник, директор Института за новију историју Србије

Биографија:

 • Датум и година рођења: 14.04.1955.
 • Место рођења: Београд.
 • Школовање: Средња школа: 1973, Гимназија, Загреб.
 • Факултет: 1977, Универзитет у Загребу, Факултет Политичких наука.
 • Магистарска теза: 1986, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју, "Војска Краљевине СХС 1918-1921".
 • Докторска теза: 1992, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Оделење за историју, "Војска Краљевине Југославије 1929-1935".
 • Запослење: 1979-1983, Часопис "Наше теме", Загреб.
 • 1983-1986, Центар за теорију "Др.Владимир Бакарић" Истраживачки центар "Едвард Кардељ", Београд.
 • 1987, Институт за новију историју Србије.
 • Област интересовања: Историја војно-цивилних односа, историја распада СФРЈ, проблеми писања историје Југославије, компаративна историја Југоисточне Европе.

Библиографија:

Монографије:

 • 1. Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918-1921, Београд 1988, стр. 357.
 • 2. Војска Краљевине СХС/Југославије 1923-1935, Институт за новију историју Србије, Београд 1994, стр. 327.
 • 3. Између војске и политике. Биографија генерала Душана Трифуновића 1880-1942, ИНИС-народни музеј Крушевац, Београд-Крушевац, 1997, с.339. (коаутор са П. Трифуновићем).
 • 4. Министри иностраних дела Србије, Црне Горе и Југославије 1811-1998, Савезно министарство иностраних дела, Београд (www.mfa.gov.yu/History).
 • 5. Југословенско искуство са мултиетничком армијом 1918-1991, УДИ, Београд, 1999, с. 168.
 • 6. Генерали и адмирали Краљевине Југославије (1918-1941). Студија о војној елити и биографски лексикон, ИНИС, Београд 2004, с.362
 • 7. Генерал Драгиша Пандуровић, живот и сведочења, ИНИС-Алтера, Београд 2007, с.514
 • 8. Дипломатија и војска, Србија и Југославија 1901-1999, Медија центар Одбрана, Академија за дипломатију и безбедност, Београд 2010 ИСБН 978-86-335-0301-3
 • 9. Прилози из научне критике – Српска историографија и свет, Утицај југословенске кризе на српску и светску историографију, (коаутор Г. Кривокапић Јовић), ИНИС, Београд 2011, с.411, ИСНБ978-86-7005-093-8
 • 10. 1914 – 2014: Зашто Ревизија? Старе и нове контроверзе о узроцима Првог светског рата, Одбрана, Београд 2014, с. 246 ИСБН 978-86-335-0423-2
 • 11. Кому нужна ревизия истории? Старые и новые споры о причинах превой мировой войны, Алгоритм, Москва 2015, ISBN 978-5-906789-78-5, УДК 323(470+571) стр.368
 • 12. 1914-2014: Зашто ревизија? Мењање оцена о узроцима Првог води ревизији оцена о узроцима Другог светског рата, Прометеј-РТС, 2019, с.368, ISBN 978-86-515-1531-9


Чланци и студије:

 • 1. Vojna zaštita zapadnih granica u vrijeme konstituiranja Kraljevine SHS (1918-1921), Istorijski glasnik, br.1/1985, 103-112
 • 2. Vojni faktor i mogućnosti odbrane nacionalnih teritorija 1918-1921 Vojno-istorijski glasnik (VIG), br.2/1985, 195-232
 • 3. Istraživanje vojnog faktora u jugoslovenskoj historiografiji, Naše teme, br.12/1986, 2016-2028
 • 4. Talijanske teritorijalne pretenzije u svjetlu vojnog faktora (1918-1920) , VIG br.3/1986, 197-208
 • 5. Stvaranje odbora Narodnog vijeća na glinskom kotaru 1918, u: zbornik "Glina. Glinski kraj kroz stoljeća", Zagreb, 1988, 124-129
 • 6. Prvo razgraničenje talijanske i jugoslovenske države u svjetlu vojnog faktora 1918-1920, u: zbornik "Trieste 1941-1947: od talijanskega napada na Jugoslavijo do mirovne pogodbe", Koper, 1988, 29-39.
 • 7. Uloga vojske u stvaranju Jugoslavije , u: zbornik "Stvaranje jugoslovenske države 1918. godine", Beograd, 1989, 137-143
 • 8. Dva viđenja rješavanja pitanja nacionalnih manjina u Kraljevini Jugoslaviji uoči Drugog svjetskog rata, Tokovi br.1/1989
 • 9. Vojska u odbrani granica novostvorene države, Treći program Radio Beograda, br.77-78, II-III 1988, 117-125
 • 10. Stvaranje vojske Narodnog vijeća SHS , u: "Srbija 1918 godine i stvaranje jugoslovenske države", zbornik radova, knj.7, Beograd, 1989, 365-378
 • 11. Makedonska istorija u svjetlu vojnih izvora Jugoslovenski istorijski časopis, 1-4/1989, tematska sveska "Sedamdeset godina Jugoslavije", 167-169.
 • 12. Udio Srbije u vojnim naporima novostvorene države , u: "Srbija na kraju Prvog svetskog rata", zbornik radova, knj.8, Beograd, 1989, 173-178.
 • 13. Na bojištima Prvog svjetskog rata , u: "Dvor na Uni od prijeslavenskog doba do naših dana" Zbornik radova, knj.I, Beograd, 1991, 208-214
 • 14. Savska divizija u Aprilskom ratu 1941, VIG, BR.1/1991, 125-158.
 • 15. Vojni činioci kao dio okolnosti u vrijeme ministrovanja dr Ante Trumbića 1918-1920, u: zbornik "Život i djelo Ante Trumbića", JAZU, Zagreb, 1991.
 • Vojska Kraljevine Jugoslavije 1918-1941, VIG br.1-2/1993, 112-128
 • Negovanje kulturnih i borbenih tradicija u vojsci Kraljevine Jugoslavije (1918-1941), u: Negovanje i vrednovanje tradicija u vojsci Jugoslavije, Beograd, 1993, 35-44.
 • Milan Nedić (biografski prilog), u: 100 najznamenitijih Srba, Princip, Beograd, 1993, 489-494
 • Vojska kao faktor modernizacije, u: Srbija u modernizacijskim procesima XX veka, INIS, Beograd, 1994, 355-361.
 • Valjevo-sedište Drinske divizijske oblasti 1883-1941, u: Valjevo, postanak i uspon gradskog sedišta, Valjevo, 1994, 318-332.
 • Iz vojne prošlosti Vranja. Središte I pukovske okružne komande i 1. pešadijskog puka "Knjaza Miloša Velikog", u: Vranjanski glasnik, knj.XXVI-XXVII, Vranje 1993/1994, 177-184.
 • L'Influence francaise sur l'Armee Yougoslave entre les deux guerres mondiales, "Revue Historique des Armees" No 4/1994, s.45-55.
 • Ženidbe oficira srpske i jugoslovenske vojske 1881-1941. Planirano stvaranje elite, Godišnjak za društvenu istoriju-Annual of Social History, 1/1995, s. 19-38.
 • Pregled razvoja i delovanja pokreta Draže Mihailovića-Jugoslovenska vojska u otadžbini, u: Draža Mihailović, Fifty Years After his Death, Serbian Studies Foundation, Macquorie University, Sydney, 1996, s.14-36.
 • Pregled novije jugoslovenske istoriografije o pokretu Dragoljuba Mihailovića i građanskom ratu, u: Draža Mihailović Fifty Years After his Death, Serbian Studies Foundation, Macquorie University, Sydney, 1996, s. 79-94.
 • Komandovanje dobrovoljačkim jedinicama i crnorukci, u: Dobrovoljci u oslobodilačkim ratovima Srba i Crnogoraca, Zbornik, ISI, Beograd, 1996, s.115-124.
 • King Peter I Karađorđević, u: The Serbes and Their Leaders in the Twentieth Century, Ashgate, Sydney, 1997
 • Istoriografija o građanskom ratu u Jugoslaviji 1941-1945, Istorija XX veka, 1/1997, s. 129-144.
 • Od Soluna do Rijeke i Celovca. Vojni i politički značaj operacija srpske vojske septembar 1918 - juni 1919, JIČ 1/1997, s.77-90.
 • Slučaj tajnog raporta pukovnika Aleksandra Mašina kralju Petru i ministru vojnom 1906. godine, VIG, 1/1997, s.55-80.
 • Porodična tradicija vojnog poziva u Srbiji - Vojne elite 1804 - 1941, Godišnjak za društvenu istoriju, 1-2/1996, s.84-94.
 • Oficirska žena u Srbiji i Jugoslaviji 1862-1946, u: Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, knj.2, INIS, 1998, s. 126-140.
 • Ženidbe oficira srpske vojske do 1881. godine (Slika na preseku 1874. godine), Godišnjak za društvenu istoriju 1/1997, s.43-47.
 • Military Elites - Continuity and Discontinuities: The Case of Yugoslavia, 1918 - 1980, u: Wolfgang Hopken, Holm Zundhaussen (ed.), Eliten in Sudosteuropa - Rolle, Kontinuitaten, Bruche in Geschichten und Gegenwart, Munich, 1998 (SUDOSTEUROPA, Jahrbuch, vol.29), s.229-241.
 • Uloga udžbenika u epohama nacionalne integracije XIX i početkom XX veka kod Srba, Godišnjak za društvenu istoriju, 1-3/1998, s. 124-132
 • Razlozi penzionisanja vojvode Petra Bojovića, u: Život i delo vojvode Petra Bojovića, Nova Varoš - Beograd, 1998, s.267-269.
 • Vojska kao činilac integracije i dezintegracije jugoslovenske države 1918-1991, u: Jugoslovenska država 1918-1998. Zbornik radova sa naučnog skupa, ISI, Beograd 1999, str. 391-400
 • Istorija Jugoslavije 1918-1991. godine - Da li je na prostoru prethodne Jugoslavije moguća emancipacija nauke od politike?, u Dijalog povjesničara-istoričara, Pečuh 20.-22. studenoga 1998 (priredili Hans-Georg Fleck, Igor Graovac, Zagreb 2000, str. 35-47
 • Pogled na zajedničke institucije - od mita do naučnosti, Dijalog povjesničara-istoričara, Pečuh 19.-21. studenog, (Priredili Hans-Georg Fleck, Igor Graovac, Zagreb 2000, str.273-291
 • Ratovanje Srba i Hrvata na prostoru Podrinja 1914. (Susret dva sveta), u: Valjevo 1914-1918, Valjevo 2000, str. 114-130
 • Pro et Contra: Some Western Echoes of Noel Malcolm’s Book Kosovo. A Short History u: Slavenko Terzic (ed.) Response to Noel Malcolm’s Book Kosovo. A Short History, Institute of History of the Serbian Academy of Sciences and Art, vol. 18, Beograd 2000, s.111-126
 • Za i protiv: neki odjeci na Zapadu povodom knjige Noela Malkolma: Kosovo. Kratka istorija, Istorijski institut SANU, Zbornik radova, knj.18. Beograd 2000, s.107-122
 • Zamke demokratije u nekonstituisanom društvu, u: Dijalog povjesničara-istoričara 3, (Priredili Hans Georg Fleck, Igor Graovac), Zagreb 2001 str. 239-256
 • Mit o prodaji hrvatskih nacionalnih teritorija 1915-1924. godine. Poreklo, recepcija, trajanje, u: Dijalog povjesničara- istoričara 4 (Priredili Hans Georg Fleck, Igor Graovac) Zagreb 2001, str. 113-128
 • Hrvati u Jugoslaviji – iz ugla hrvatskih istoričara, Istorija 20. veka, 1/ 2001, s.131-136.
 • Mit o ''prodaji'' hrvatskih nacionalnih teritorija 1915-1924. Poreklo, recepcija, trajanje, JIČ,1-2/2001. s.83-94
 • "Vojno obrazovanje i njegov značaj u Srbiji (1804 –2004)", u: zbornik radova Dva veka obrazovanja u Srbiji, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 2005, 285-30.
 • The Military and Yugoslav Unity, u: Dejan Djokic (ed.) Yugoslavism. Histories of a Failed Idea, 1918-1991, Hurst And Co. London 2002, s.208-221
 • "Karakter jugoslovenskog centralizma u svetlu analize tajne sednice Izvršnog komiteta Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije marta 1962.", u: Dijalog povjesničara – istoričara, (Priredili H.Fleck, Igor Graovac) Zagreb 2003, s. 373-393
 • "Drugi pešadijski puk ''Knjaza Mihaila''", Topličke sveske, br.8/2003, s.9-22
 • "Vojno obrazovanje i njegov značaj", u: Obrazovanje kod Srba kroz vekove, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, DIS i Istorijski institut, Beograd 2003, s.169-180
 • "Crnogorska komponenta u oružanim snagama Jugoslavije 1918-1991", Istorija 20.veka, 1/2004, s.9-20
 • "Other Side of the War: Treating Wounded and Captured Enemies by Serbian Army", u: Thessalonica Front and Outcome of the First World War, Institute for the Balkan Studies, Thessaloniki 2005, s.195-210
 • "Vojvoda Živojin Mišić kao vojnik i strateg", u: Živojin Mišić, Moje uspomene / Pomenik, ISI, Beograd 2004, s. 261-282
 • "Pisanje istorije rata u Hrvatskoj 1991 – 1995. Razrešavanje srpsko-hrvatskih kontroverzi", u: Dijalog povjesničara-istoričara 8, (priredili Hans Georg Fleck i Igor Graovac), Zagreb 2004, s.374-386
 • "Zapadni istoričari o raspadu Jugoslavije. Povodom knjige Normana Naimarka i Holly Case (eds.) Yugoslavia and its Historians. Understanding the Balkan Wars of the 1990s. Stanford University press 2003", Tokovi istorije 3-4/2003, s.127-131.
 • "Pokušaj rešavanja jugoslovenske krize vojnim udarom", u: Dijalog povjesničara istoričara 9, (priredili H.Georg Fleck i Igor Graovac), Zagreb 2005
 • "Srpsko (jugoslovenska) – francuska vojna saradnja u XX veku", u: Srpsko-francuski odnosi - Relations franco-serbes 1904 – 2004, zbornik radova, Arhiv Srbije – Archives de Serbie, Beograd 2005 , s.293-311
 • "Vojno obrazovanje i njegov značaj u Srbiji (1804 –2004)", u: zbornik radova Dva veka obrazovanja u Srbiji, Institut za pedagoška istraživanja, Beograd 2005, 285-30, ISBN 86-7447-055-6
 • "Stradanje zarobljenih srpskih oficira i vojnika u I svetskom ratu u logorima centralnih sila", u: Zbornik radova Genocid u 20. veku na prostorima jugoslovenskih zemalja, MG & INIS, Beograd 2005, s.41 – 48, ISBN 86-906329-1-3
 • "Je li moguća emancipacija znanosti od politike kada je riječ o povjesti Jugoslavije?", u: Zbornik radova Čemu dijalog povjesničara istoričara? (priredio Igor Graovac), Zagreb 2005, s.103 – 118, ISBN 953-7267-00-8
 • "Problemi istoriografske obrade rata u Hrvatskoj 1991 – 1995", u: Republika Srpska krajina – 10 godina poslije, Beograd 2005, s.78-89, ISBN 86-83905-04-7
 • "Važnost izučavanja vojnog faktora za racionalnu istorijsku svest i političku kulturu", u: Braničevo kroz vojnu i kulturnu istoriju Srbije, Zbornik radova sa naučnog skupa, sv. 1, 2006, str. 25-42.
 • "Istraživanje i razumevanje uloge vojnih elita u Jugoslaviji – različiti pristupi i interpretacije", Istorija 20. veka, 2/2005, str.199-204.
 • "Najnovija istorija Srbije u svetlu svedočenja istaknutih savremenika", Tokovi istorije 1-2/2006, str. 246-256.
 • "Dr Zoran Đinđić, atentat i kosovska drama u svetlu memoara i svedočenja savremenika", NSPM elektronsko izdanje, jul 2006. ( http://www.nspm.org.yu/koment2006/2006_bjelajac_djindjic.htm ).
 • Other Side of the War: Treating Wounded and Captured Enemies by Serbian Army, u: Thessalonica Front and Outcome of the First World War, Institute for the Balkan Studies, Thessaloniki 2005, s.195 – 210
 • Pokušaj rešavanja jugoslovenske krize vojnim udarom, u: Dijalog povjesničara istoričara 9, (priredili H.Georg Fleck i Igor Graovac), Zagreb 2005, s.433-450
 • ''Važnost izučavanja vojnog faktora za racionalnu istorijsku svest i političku kulturu'', u: Braničevo kroz vojnu i kulturnu istoriju Srbije, Zbornik radova sa naučnog skupa, sv. 1, 2006, s.25-42
 • Istraživanje i razumevanje uloge vojnih elita u Jugoslaviji – različiti pristupi i interpretacije, Istorija 20. veka, 2/2005, s.199-204
 • Najnovija istorija Srbije u svetlu svedočenja istaknutih savremenika, Tokovi istorije 1-2/2006, s.246 – 256.
 • Problemi istoriografske obrade rata u Hrvatskoj 1991 – 1995, u: Republika Srpska krajina – 10 godina poslije, Beograd 2005, s.78-89
 • Kosovo – proizvodnja mita o 1987. godini i taoci politički korektnog govora, NSPM vol.XIII (2006), no. 1-4, s.235-262
 • Privatnost u uniformi, u: Privatni život kod Srba u Dvadesetom veku, (priredio Milan Ristović) CLIO, Beograd 2007, s.505-539.
 • Iskušenja istoriografije o Jugoslaviji – između stare i nove ortodoksije, u: Pisati istoriju Jugoslavije. Viđenje srpskog faktora, INIS, Beograd 2007, s.47-61.
 • Kontroverze o savremenoj istoriji Kosova, u: Pisati istoriju Jugoslavije. Viđenje srpskog faktora, INIS, Beograd 2007, s.397-429.
 • Die Volksgruppe der Albaner:Migration in der Kosovo Region 1918 - 1950 u: Ralph Melville/Jiri Pešek/Claus Scharf (Hrsg.), Zwangsmigrationen im mittleren und oslichen Europa Volkerrecht – Konzeption – Praxis (1938 – 1950) (Veroffentlichungen des Instituts fur Europaische Geschichte, Beiheft Nr 69), Mainz: Philipp von Zabern 2007,ISNB 978 – 3 – 8053 – 3594-6.
 • Pokušaj strateškog oslonca Jugoslavije na SSSR 1939 – 1941, VIG, 1-2/2006, s.41 – 66
 • Rat u Hrvatskoj 1991 – 1995, u: Rat i manjine, priredili: LJ. Despotović, D. Gavrilović, Institute for Historical Justice and reconciliation Salzburg, CDR, Novi Sad 2007, s. 11-60
 • Kralj Aleksandar Karađorđević u memoarima svojih generala, u: Novovekovne srpske dinastije u memoaristici, Zbornik radova Istorijskog instituta br 23, Beograd 2007, s.297-319
 • „Kosovo – proizvodnja mita o ''prapočetku'' kosovskih problema“, u: Agresija NATO, uzroci, karakter i posledice krize na Kosovu i Metohiji, Zbornik radova, (priredio R. Tomanović), Beograd 2008, s.209-235,.
 • „Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“, Vojno-istorijski glasnik, 2/2008, s.70-93
 • “ETHNIC ALBANIANS – MIGRATIONS IN THE KOSOVO REGION 1938-1950”, Balcanica vol. XXXVIII, 2007, Beograd 2008, s.219-230
 • Concordans et contreverses historiographique serbe et francaise sur l’alliance franco-serbe, Etudes Danoubienne, Les relations Franco-Yougoslave, dans l’entre-deux-guerres (1918 – 1940), Tome XIII, 1 – 2, Année 2007 (štampano 2008) s.211 – 224, Paris
 • In the field of military 1918-1992, u: LJubinka Trgovčević (ed.), 125 Years of Diplomatic Relations between USA and Serbia, Faculty of Political Sciences, University of Belgrade, 2008, s.71-81
 • JNA na iskušenjima 60-ih godina prošlog veka, u: Radmila Radić (ed.) 1968- četrdeset godina posle, 1968 – Fourty Years After INIS, 2008, s.379 – 417
 • Royalist Chetnik Movement – interpretations in local and international historiography, in: The Shared History, The Second World War and National Question in ex Yugoslavia, , Institute for Historical Justice and Reconciliation – Salzburg, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje- Novi Sad 2008, s.23 – 41
 • Mitovi i stereotipi koji su nadživeli Jugoslaviju, u: The Shared History, Myths and Stereotypes of the Nationalism and Communism in Ex Yugoslavia, Institute for Historical Justice and Reconciliation – Salzburg, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje- Novi Sad 2008, s.23 -41
 • Neki primeri hrvatsko-srpskog nerazumevanja o zajedničkoj vojnoj prošlosti, u: Serbo-Croat Relations in the 20th Century - History and Perspectives, Srpsko-hrvatski odnosi u 20 veku, prošlost i perspektive, Institute for Historical Justice and Reconciliation – Salzburg, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje- Novi Sad 2008, 65-88
 • "Dragiša Vasić u Albaniji 1920. godine", u: zbornik radova Život i delo Dragiše Vasića (1885-1945-2005), Muzej rudničko-takovskog kraja, Gornji Milanovac, 2008, s.79-97
 • Kosovo – proizvodnja mita o "prapočetku" kosovskih problema, u: Agresija NATO, uzroci, karakter i posledice krize na Kosovu i Metohiji, Zbornik radova, (priredio R. Tomanović), Beograd 2008, s.209-235, ISBN 978-86-7694-175-9
 • Jugoslovensko iskustvo sa multietničkom armijom sa posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu, Vojno-istorijski glasnik, 2/2008, s.70-93 UDK 355.3:1(497.15)''1918/1992''
 • Izazovi pisanja istorije Jugoslavije – različiti pristupi istraživanju vojnog faktora, u: Bojan Balkovec (ed.) Jugoslavija v času. Devedeset let od nastanka prve jugoslovanske države – Yugoslavia through Time – Ninety Years Since the Formation of the First State of Yugoslavia, Znanstvena založba Filozofske Fakultete, LJubljana 2009, s. 73-82
 • „The War in Croatia 1991-1995“, in: C. Ingrao, T. Emmert (eds.), Confronting the Yugoslav Controversies, A Scholar's Inititative, USIPP & Perdue University Press, Washington – West Lafayette, Indiana 2009, pp 230-271. i dr.
 • Izazovi pisanja istorije Jugoslavije – različiti pristupi istraživanju vojnog faktora, u: Bojan Balkovec (ed.) Jugoslavija v času. Devedeset let od nastanka prve jugoslovanske države – Yugoslavia through Time – Ninety Years Since the Formation of the First State of Yugoslavia, Historia br.15, Znanstvena zbirka Odelka za zgodovino Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani, Ljubljana 2009, s. 73-82 ISBN 978-961-237-295-8
 • Neki primeri srpsko-hrvatskog nerazumevanja o zajedničkoj vojnoj prošlosti, u: Serbo-Croat Relations in 20th Century – History and Perspectives, Srpsko-hrvatski odnosi u 20. veku prošlost i perspektive, Institute for Historical Justice and Reconciliation Salzburg, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Novi Sad 2008, s.65-88, ISBN 978-86-86601-05-6
 • JLA v šestdesetih in v prvi polovici sedamdesetih, u: Zdenko Čepič (ur.), Slovenija in Jugoslavija: krize in reforme 1968/1988, , Vpogledi, br.2, Inštitut za novejšo zgodovino Ljubljana 2010. s.89-108. UDK 355.02(497.1) ''1961/1974'', ISBN 978-961-6386-24-1
 • Proizvođenje novih nacija, novih manjina i teritorijalna pitanja (Koncept konkurentske države na tlu Srbije), u: The Shared History. Nations, States and Diasporas of the Former Yugoslavia, Nacije, države i dijaspora na prostoru bivše Jugoslavije ,Institute for Historical Justice and Reconciliation Salzburg, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Sremska Kamenica 2010, s.121-142, UDC 32(497.11)(091), ISBN 978-86-87143-14-2
 • Istoriografija o građanskom ratu u Jugoslaviji 1941-1945 – komparativna istraživanja, u: Facing the Past, Searching fot hte Future: The History of Yugoslavia in the 20th Century, Suočavanje sa prošlošću – put ka budućnosti: Istorija Jugoslavije 1918-1991, Institute for Historical Justice and Reconciliation Salzburg, Centar za istoriju, demokratiju i pomirenje, Novi Sad, Fakultet za evropske pravno-političke studije, Sremska Kamenica 2010, s.283-286, UDK 94(497.1),,1941/1945'', ISBN 978-86-87143-15-9
 • Nova svedočenja o razbijanju Jugoslavije i sukobima 1990ih, Tokovi istorije 1/2010 , str.157-181, UDK 323(497.1) ''190'' (093.3) , 323.1 (497.115) ''190'' (093.3) ISSN ...
 • Kultura sećanja na savezništvo u Drugom svetskom ratu kroz nazive ulica, trgova i spomen obeležja, u: ''Oslobođenje Beograda 1944. godine'', INIS, Beograd 2010.
 • 1918. oslobođenje ili okupacija nesrpskih krajeva? UDK 94(498)''1914/1918'', u: Prvi svetski rat i Balkan – 90 godina kasnije. Tematski zbornik radova, Institut za strategijska istraživanja Odeljenje za vojnu istoriju, Beograd 2011, str.199-223, ISBN 978-86-81121-06-1
 • 25. i 27. mart i Aprilski rat 1941. – Gde su koreni podeljenih pogleda?, u: 27. mart 1941. sedamdeset godina kasnije, Zbornik radova, ISI, Beograd 2012, str.157-174, ISBN 978-86-7403-168-1
 • Armiя Korolevstva Юugoslavii v 1939-1941 gg., u: Slavяanskiй Alümanah 2011, Institut slavяnovedeniя Rossiйskaя akademiя nauk, Moskva 2012, str.182-208 UDK 94(367), ISSN 2073-573
 • Provociranje ’’humanitarne intervencije’’ protiv Srbije 1913, u: Balkanski rat 1912/1913: Nova viđenja i tumačenja, Istorijski institut, Institut za strateške studije, Beograd 2013, str.311-331 UDK 930.1:32.091.5 :94(497)’’1913’’, isbn 978-86-7743-103-7
 • Novi (stari) zapleti oko uzroka Prvog svetskog rata pred obeležavanje 100.godišnjice, Tokovi istorije 1/2013, str. 15-62. UDK 94(100)’’1914/1918’’ ; 32(497)’’190/191’’
 • Instrumentalizacija instrumentalizacije – Uporno oživljavanje propagandne interpetacije o dobrima i lošima na Balkanu tokom i neposredno posle Balkanskih ratova , u: Prvi balkanski rat 1912/1913. godine: društveni i civilizacijski smisao (Povodom oslobođenja Stare Srbije i Makedonij 1912), knj.I (priredio Prof.dr Aleksandar Rastović) Međunarodni tematski zbornik, Filozofski fakultet u Nišu , Niš 2013, str.183-203 UDK 355.48(497)“1912/1913“:32.019.5 ISBN 978-86-7379-289-7
 • Bjelajac, Mile: Serbia, in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2015-10-01. DOI:http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10737.
 • Mile Bjelajac, Serbien im Ersten Weltkrieg, u: G. Ilić Marković, Der Grosse Krieg. Der Erste Welkrieg im Spiegel der serbischen Literatur und Presse, Promedia Druck und Verlagsges.m.b.H, Wien 2014, str.47-71. ISBN 978-3-85371-368-6
 • Atentat i kosovska drama, Dr Zoran Đinđić u svetlu memoara i svedočenja savremenika, u: Vladan Dinić, Kako su ubijani srpski vladari, Knjiga I, Svedok, Beograd 2014, str. 179- 188, ISBN 978-86-917041-3-1
 • Avgust 1914 – Likovi iz senke. Načelnik štaba Kombinovane divizije Dušan P. Trifunović, Istorijske sveske, br.8, Andrićgrad, avgust 2014, str.14-19, ISSN 2303-5293
 • Srbija u Prvom svetskom ratu, u: Gordana Ilić Marković (prir.), Dnevnik Velikog rata. Prvi svetski rat u ogledalu srpske književnosti i štampe, Samizdat B 92, Beograd 2014, str.55-81. ISBN 978-86-7963-396-5
 • Neprolazne vrednosti u delima Andreja Mitrovića iz ciklusa Srbija i Balkan 1908-1918. / Mile Bjelajac. - Ilustr. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Apstrakt ; Summary. U: Godišnjak za društvenu istoriju. - ISSN 0354-5318. - God. 20, sv. 2 (2013 [št. 2014]), str. 77-84.
 • Szerbia a Nagy Haboru kitoresenek 100. evforduloja kapcsan kibontakozo torteneszparbeszedben, Világ – Torténet, 5.(37.) évfolyam 2015.2, A Magyar Tudományos Académia, (Hungarian Academy of Science, Budapest), s.217-239, ISSN 0083-6265
 • Centenary: Revisionist Interpretation of the Causes of the Great War, in: The Serbs and the First World War 1914-1918, Serbian Academy of Sciences and Art, Volume CXLIX, Book 36, Proceedings of the Internationa Conference held in Belgrade, June 13-15, 2014, Belgrade 2015, pp.415-434 ISBN 978-86-7025-659-0
 • Procene ratnih gubitaka, u: Leksikon Prvog svetskog rata u Srbiji, ISI-DIS, Beograd 2015., s.357-362, ISBN 978-86-7403-201-5
 • Neprekinuta diskusija o Balkanu kao uzročniku Prvog svetskog rata, u: Prvi svetski rat, Srbija, Balkan i velike sile, Zbornik radova, knj. 30, Institut za strategijska istraživanja, Istorijski institut, Beograd 2015, s.19-35, ISBN 978‐86‐7743‐111‐2, UDK: 94(100)“1914/1918“:327(497.11)“1914“]:930
 • Promene prema srpskoj odgovornosti za Prvi svetski rat, Andrićev Institut, Istorijske sveske, br.20 avgust 2015, str.3-9, ISSN 2303-5293
 • Stogodišnjica: trendovi revizije uzroka Velikog rata, u: Srbi i Prvi svetski rat 1914-1918, Zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 13-15 juna 2014 (Ur. Akademik Dragoljub Živojinović), SANU, Knj.37, Beograd 2015, str.615-634, ISBN 978-86-7025-666-8
 • "SLIKA SRBIJE U OGLEDALU NOVE REVIZIJE", (str. 187-210), UDK 94(100)“1914/1918“:94(497.11)“1914/1918“]:930“2014“, Srbija i geopolitičke prilike u Evropi 1914. godine (Milomir Stepić, Ljubodrag P. Ristić, ur.), Gradska biblioteka, Lajkovac; Institut za političke studije, Beograd, Lajkovac – Beograd, 2015. (str. 357) ISBN 978-86-7419-283-2 (IPS);COBISS.SR-ID 217948940; UDK 94(4)”1914/1918”(082); 327::911.3(497.11)”1914”(082); 327(497.11:436-
 • 114. Bjelajac, Mile: War Aims and War Aims Discussions (South East Europe), in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2015-10-01. DOI: http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.
 • 115. "Направления ревизии истории сербско-российских отношений: Первоая и Вторая мировьие воинины", у: Вместе в стотнии конфликтов. Россија и Сербија в ХХ веке, Институт Славяноведения РАН, Институт за новейшей историјии Сербии, Москва 2016, стр.188-206, ISBN 978-5-7576-0370-4
 • 116.  The Impact of the WW I on the Officers' Mind-set in the Balkan Affairs: Interwar, WW II and After (Humanitarian Aspect) Tokovi istorije, 1/2016, pp. 11-32 UDK 32.019.5:94(100)"1914/1918"(093.2)
 • 117. I progressi delle infrastrutture nelle regioni di confine, alla luce della contrapposizione italo-jugoslava tra le due guerre mondiali, in: (Emanuela Costantini, Paolo Raspadori ed.) Prove di imperialismo, Espansionismo economico italiano oltre l’Adriatico a callo della Grande guerra, EUM, Edizioni universita di Macerata, Macerata 2017, pp 113-128
 • 118. Где су корени стереотипа о српско-руским односима 1914-1918?, у: Србија и руска револуција 1917. Нове теме и изазови. Тематски зборник радова, (Алексеј Тимофејев, ур.), Институт за новију историју Србије, Институт Славяноведения РАН, Библиотека „Зборници радова“, бр. 15, Београд 2017, стр.15-46, ISBN 978-86-7005-135-5, UDK 94:327(497.11:470)“1914/1918“
 • 119. Научна критика и стручне рецензије: искуство уредника 2005-2016, у: Токови историје 1/2018, с. 177-186, УДК 930(497.11); DOI 10.31212/tokovi.2018.1.kri.177-187
 • 120. „Mala Antanta u evropskom sistemu bezbednosti 1919-1938“, „Little Entente in European Security System 1919-1938“ у:  HISTORY OF RELATIONS BETWEEN CZECHOSLOVAKIA AND YUGOSLAVIA, Conference of Czech, Slovak and Serbian Historians Proceedings of contributions, ISTORIJA ODNOSA IZMEÐU ČEHOSLOVAČKE I JUGOSLAVIJE, Konferencija čeških, slovačkih i srpskih istoričara, Zbornik stručnih radova (ur. Michal Hrušík, PhD), Ambasada Republike Slovačke u Republici Srbiji, 2018 s.10-20 CIP ISBN 978-86-900810-0-4
 • 121. Прикривање и разоткривање правих разлога за рат 1999. на Косову и Метохији, Политика националне безбедности, Година Х, vol.16, бр.1/2019, с.13-36, ISSN 2334-959X; УДК 355.013:341.31NATO(497.11)“1999“           DOI: https://doi.org/10.22182/pnb.1612019.1
 • 122. Странци у српској и југословенској војсци, Транснационалн искуства југословенске историје, (прир. О. Манојловић-Пинтар, В. Гудац-Додић), ИНИС 1919,стр.153-176  ИСБН 978-86-7005-156-0, УДК 355.082-054.6(497.11+497.1)"18/19":929  DOI https://doi.org/10.31212/zradova.16.transnac.bje.153-17
 • 123. Serbian Impressions of their French Brothers in Arms in Serbia and Salonica Front 1915- 1918, u: Vojislav G. Pavlovic, (dir.) Une Alliance batie dan la Grande Guerre, Belgrade, Institute des etudes balkaniques, 2019, pp.241-256
 • 124. The Austro-Hungarian Creation of “Humanitarian” Pretext for the Planned Invasion of Serbia 1912-1913: Facts and Counter-facts, Balkanica, L, 2019, s.131-156, UDC 94:327(436-89: 497.11)”1912/1913”
 • 125. Формирање јединствених оружаних снага: војни, политички и правни аспекти, у: Борис Беговић, Зоран С. Мирковић (ур.) Сто година од ујединјенја: формирање државе и права, Правни факултет Универзитета у Београду, Београд 2020, с.171-191
 • 126. Fighting for the Peace and Equality in the World – Utopiа or Permanent Responsibility, inNon-Aligned Movement. From Belgrade 1989 to Baku 2019, Conference Proceedings fromOctober 7 th 2019 in Belgrade, p.41-45
 • 127. Балкан балканским народима или Балкан империјама: како до мира и просперитета,Политика националне безбедности, Година ХI, vol.19, бр.2/2020, с.9-38, ISSN 2334-959X UDK:327:;911,3(497) DOI:https://10.22182/PNB.1922020.1
 • 128. Промене у интерпретацији „Версајског система“ током протеклих 100 година у: Крај Великог рата – Пут ка новој Европи, Зборник радова књ.41, Историјски институт, Институт за стратегијска истраживања, Београд 2020, с.335-355 УДК: 930,1:94(100):341.382“1919“ DOI: 10.34298/9788677431389.18
 • 129. Насилно стварање нове реалности и њено санкционисање, у: Агресија која траје, Београдски форум за свет равноправних, (Р. Радиновић, М. Чолић, ур.) Београд 2020, с.168-172 CIP 341.31(1-622NATO-651.1)”1999”N(082), 327::911.3(082)
 • 130. Лажна неутралност: Југословенска помоћ западним савезницима и Грчкој (1939- 1941), ВИГ, 1/2020, стр. 109-135, COBISS.SR-ID 34730249
 • 131. Ратни губици Србије у Првом светском рату - контроверзе око бројева, Токови историје, 1/2021, с. 41-81, УДК 355.1-053.99(497.11)"1914/1918"(093.2) DOI https://doi.org/10.31212/tokovi.2021.1.bje.41-84
 • 132. Концепција одбране Југославије и изазови времена, Право на побуну '68 код нас и у свету (ур. Љ. Димић, В. Павловић), Балканолошки институт, САНУ, Београд 2021, 93-118 ISBN 978-86-7025-909-6 (САНУ)
 • 133. Глински крај 1938-1941. Страх и забринутост Срба за сигурност и однос према војсци и држави , Историјски записи Подгорица 3-4/2021
 • 134.Tendencije revizije uzroka i toka Drugog svetskog rata, u: 80 godina izbijanja Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije i stradanja grada Kragujevca – Novi pomaci ili revizije istorije, SANU, Univerzitet Kragujevac, INIS, Kragujevac 2021
 • 135 „Misterija Apisovog priznanja 1917 i dalje traje“, Milan Ž. Milovanović, Pukovnik Apis, Solunski proces hiljadu devetsto sedamnaeste, (reprint), Prometej, Novi Sad 2015 (2016), Predgovor str. VII-XXV
 • 136. „У времену које нас збуњује исхитреним закључцима о (бе)смислу Југославије“, у Наша страдања и наше патње, Женева 1917 (репринт) Прометеј, РТС 2021, предговор с. I-XVI