Др Весна Ђикановић

научни сарадник

 
Биографија:

 • Датум и година рођења: 28.06.1973.
 • Место рођења: Земун.
 • Школовање: Средња школа: 1992, Гимназија, Земун.
 • Факултет: 2002, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Одељење за историју.
 • Магистарска теза: 2008, Универзитет у Београду, Филозофски факултет, Катедра за историју Југославије, "Исељавање и живот југословенских иселеника у САД 1919-1941".
 • Запослење: 2002-2004, наставник историје.
 • 2004, Институт за новију историју Србије.
 • Области интересовања: Југословенско исељеништво у САД 1918-1941, проблеми исељеништва, процес настанка и развоја друштвених група у социјалном, политичком и културном смислу, дипломатска историја.
 • Е-маил: vesnadjikanovic@yahoo.com

 

Библиографија:


Монографије:

 • Iseljavanje u Sjedinjene Američke Države. Jugoslovensko iskustvo 1918-1941. Beograd, 2012

Грађа:


 • Извештај о стању југословенских исељеника у Сједињеним Америчким Државама, Токови историје, 1/2 2008, Београд, 2008. стр. 319-324

 

Чланци:


 • "Југословенска држава и исељеници: Пропагандни рад међу југословенским исељеницима у САД од 1945-1948", Токови историје 1/2005, 145-160.
 • "Југословенско исељеништво у САД у време Велике економске кризе 1929-1934", Архив, год ВИ, бр. 1-2, Београд 2006, 79-86.
 • "Прилог истраживању историје Српске православне цркве у Сједињеним Америчким Државама од 1919-1926. године", Токови историје 1-2/2006, 113-124.
 • Српске исељеничке школе у Сједињеним Америчким Државама 1919-1941, Зборник Србија и Југославија, Београд 2007, 351 – 363.
 • Америка упркос свему: Илегално усељавање у САД 1919-1941, Токови историје 4/2007
 • „Исељеничко питање као предмет јавног интереса у Краљевини Југославији“, Токови историје 1-2/2009, Београд 2009, стр. 7-20.
 • Прилог истраживању односа југословенске државе и исељеништва у Сједињеним Америчким Државама – Исељеници као предмет војног интереса југословенске државе у периоду између два светска рата, Војноисторијски Гласник 2/2009, Београд 2009, стр. 131-147.
 • Прилог истраживању југословенског исељеништва у САД - МПО у Америци (1918-1941), Македонскиот идентитет низ историјата, Зборник радова, Ини Скопје 2010, стр. 485-500.
 • Сава Н. Косановић - југословенски амбасадор у Вашингтону 1946-1950., Југословенска дипломатија 1945-1961, Зборник радова, Институт за новију историју Србије, Београд, 2012. стр. 271-290.
 • More than just a piece of paper. Yugoslav citizenship policies and immigration in the USA 1918-1941. Staatsbürgerschaft und Teilhabe: Bürgerliche, politische und sociale Rechte in ӧstlichen Europa, Zbornik radova , Institut fur Ost- und Sudosteuropaforschung, Regensburg 2014, p. 83-95.