Огњен Томић

Истраживач сарадник  

Датум и година рођења: 29. 10. 1995.
    Место рођења: Београд.
    Школовање: Средња школа: 2010-2014. XII Београдска гимназија
    Факултет: 2014-2018. основне академске студије на Одељењу за историју Филозофског факултет Универзитета у Београду; просечна оцена: 9,74; ментор: проф. др Дубравка Стојановић; тема: Отмица и убиство Алда Мора у листу италијанске комунистичке партије L'Unita.
    Мастер теза: 2018-2019 мастер академске студије на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду; просечна оцеан 10,0; ментор: проф. др Дубравка Стојановић; тема: Слика Другог у југословенској и италијанској дневној штампи (1918-1975)  
    Докторска теза: докторанд од октобра 2019. уписане докторске студије историје на Одељењу за историју Филозофског факултета Универзитета у Београду; ментор: проф. др Дубравка Стојановић тема(радни назив): "Трговински односи Италије и Југославије 1963-1978"
    Ангажовање: Од јуна 2020. ангажован у Институту за новију историју Србије као стипендиста Министарства просвете и науке, у звању истраживач-приправник.
    Област интересовања: југословенско-италијански односи у 20. веку, економска историја 20.века, Хладни рат у Европи, економска политика Југославије, економска политика Италије.
    е-мејл: omtomic@gmail.com

 

  • Monetarna politika Narodne banke nakon ukidanja Opšteg investicionog fonda(1963-1968), u “Značaj institucionalnih promena u ekonomiji Srbije kroz istoriju” (uredili Jelena Minović, Milica Kočović de Santo, Aleksandar Matković, Institut ekonomskih nauka, Beograd, 2021., 151-175.
  • „Упоредна анализа писања италијанске и југословенске штампе пред и током напада Италије на Југославију у Другом светском рату“, Београдски историјски гласник XII, 2021, 171-192.
  • Ekonomske i demografske posledice ratova devedesetih: komparativna analiza primera Slovenije, Srbije i Bosne i Hercegovine, u „Ogledi o ratovima devedesetih - Zbornik radova mladih istraživača“(uredili Marijana Toma i Ivan Jovanović), UNDP, Beograd, 2022, 210-227. ISBN 978-86-7728-352-0
  • Demokratija u percepciji savremenika, u „Izvođenje demokratije“ (urednice A. Adamović i M. Pekić), Kiosk, Beograd 2021, str. 119-126.