Димитрије Матић

Истраживач сарадник

Место и датум рођења: Београд, 12. септембар 1995.

Средња школа: Гимназија у Младеновцу (2010-2014)

Факултет: Основне академске студије историје на Филозофском факултету у Београду (2014-2018), просечна оцена 9,87, ментор проф. др Дубравка Стојановић

Мастер академске студије историје на Филозофском факултету у Београду (2018-2019), просечна оцена 10, ментор проф. др. Дубравка Стојановић, тема мастер рада: Дипломатски односи између Шпаније и Југославије (1975-1980)

Докторске академске студије историје на Филозофском факултету у Београду уписане у октобру 2019. године

Ангажовање: У новембру 2019. године добио звање истраживача приправника у Институту за новију историју Србије, од јуна 2020. године ангажован у ИНИС-у као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја

Област интересовања: спољна политика СФРЈ, шпанско-југословенски (шпанско-српски) односи, култура сећања, Други светски рат у Југославији, Шпански грађански рат, историографија, постхладноратовска историја

Мејл: dikamatic@gmail.com

 

Библиографија:

монографије:

Дипломатски односи између Шпаније и Југославије (1975-1980), Младеновац : Литера, 2021.

Чланци:

„Долорес Ибарури у Југославији 1976. године“, КСИО: Хуманистички часопис за младе истраживаче, бр. 2, 2019.