Др Дмитар Тасић

Научни саветник

Биографија


 • Датум и година рођења: 18.05.1973.
 • Место рођења: Петровац на Млави.
 • Школовање: Средња школа: 1992, X београдска гимназија.
 • Факултет: 1999, Универзитет у Београду, Филозофски факултет.
 • Магистарска теза: 2006: Универзитет у Београду, Филозофски факултет, ”Војна управа у Јужној и Старој Србији 1919-1920”.
 • Докторска теза: 2012: Универзитет у Београду, Филозофски факултет, ”Корпус народне одбране Југославије (КНОЈ) 1944-1953”.
 • Запослење: 2000-2015: Војноисторијски институт/Институт за стратегијска истраживања, 2020: Институт за новију историју Србије. 
 • Области интересовања: војна историја, студије рата, паравојно организовање, историја Југославије, Хладни рат.

Библиографија:

Монографије:

 • Корпус народне одбране Југославије (КНОЈ) 1944-1953, Институт за новију историју Србије, Београд 2021. 
 • Paramilitarism in the Balkans; The Cases of Yugoslavia, Bulgaria and Albania 1917-1924, Oxford, New York : Oxford University Press 2020. 
 • Война после войны, Движение сопротивлениа на Балканах 1945-1953 гг. / А.Ю. Тимофеев, О. Драгишич, Д.Тасич, Москва, «Вече» 2020. 
 • The Tito-Stalin Split and Yugoslavia's Military Opening toward the West 1950-1954: In the NATO's backyard, (коауторство са Иваном Лаковићем), Lanham, MD : Lexington Books 2016. 
 • Рат после рата : Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на Косову и Метохији 1918-1920 (друго, допуњено издање), Београд : Службени гласник, 2012. 
 • Рат после рата : Војска Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца на Косову и Метохији 1918-1920, Београд : Утопија, Институт за стратегијска истраживања, 2008. 

Зборници докумената:

 • Информбиро и Југословенска (народна) армија, Зборник докумената / [приредили] Милан Терзић, Михајло Басара, Дмитар Тасић Београд : Службени гласник, 2015. 
 • Balkanski pakt: Zbornik dokumenata iz Arhiva Vojnoistorijskog instituta, Arhiva Ministarstva spoljnih poslova i Arhiva Josipa Broza Tita : (1952- 1960)/ [redakcioni odbor Milan Terzić, Mihajlo Basara, Nemanja Milošević, Miljan Milkić, Dmitar Tasić, Tatjana Lečić]. – Beograd : Vojnoistorijski institut, 2005. 

 

Чланци и студије:

 

 • ‘Serbia and Changes in the Concept of Citizenship in the Era o of the First World War’, In: Studia Historica Slovenica, 21 (2021) No. 3, pp 695-726, DOI 10.32874/SHS.2021-191.01  
 • ‘Between Occupation, Exile and Unification: Sequestered and ‘Abandoned’ Properties in Serbia and Yugoslavia during and after the First World War’, In: European Review of History: Revue européenne d'histoire, 28:2, 176-198, DOI: 10.1080/13507486.2020.1856043
 • ‘The Emergence of New Paramilitary Organizations in Bulgaria and Yugoslavia after the First World War’, In: Nationalities Papers: 1–13, 2021. doi:10.1017/nps.2020.91
 • ‘Friends and Foes: Czechs/Slovaks and Serbia During the First World', In:  Historicky časopis, 68, 5, 2020, p. p. 797-814.
 • ‘The Macedonian Youth Secret Revolutionary Organization (MYSRO) 1922-1927: A New Moment in Macedonian Struggle’, In: Geschichte und Region / Storia e regione, 28. Jahrgang, 2019, Heft 1 – anno XXVIII, 2019, n.1, Studentische Gewalt (1914-1945) / Violenza studentesca (1914-1945), pp. 22-43.
 • ‘The Institutionalization of Paramilitaries in Yugoslav Macedonia: The Case of the Organization against the Bulgarian Bandits 1923-1933’, In: The Journal of Slavic Military Studies (2019) 32/3, pp. 388-413.
 • ‘Gallipoli Campaign 1915 and Serbia – Correlations, Significance and Implications’, In: Journal of South-East European Studies no. 29, 2016-1, Istanbul 2019, pp. 19-31.
 • ‘Violence as Cause and Consequence: Comparisons of Anti-Communist Armed Resistance in Yugoslavia and Bulgaria after the Second World War’, In: CAS Working Paper Series, No. 10/2018, pp. 1-34.
 • 'Violence, Destruction and Resistance. Serbia's and Montenegro's Experience of the Great War', In: World War I in Central and Eastern Europe. Politics, Conflict and Military Experience, editors: Judith Devlin, Maria Falina, John Paul Newman, I. B. Tauris, London, New York 2018, pp. 88-100.
 • 'Un largo conflicto. ¿Quiénes eran los paramilitares en los Balcanes tras la Gran Guerra?', in: Europa desgarrada. Guerra, ocupación y violencia, 1900-1950, editors: David Alegre, Miguel Alonso, Javier Rodrigo, Prensas de la Universidad de Zaragoza 2018, pp. 163-193.
 • 'A Tip of An Iceberg: Border Incidents on Yugoslav – Greek Border 1945 – 1948 and their Consequences on Yugoslav – Greek Relations', in: The Serbian (Yugoslav)-Greek Relations in the First Half of the Twentieth Century, editor: Milan Terzić, Strategic Research Institute: Media Centre "Odbrana", Belgrade 2017, pp. 219-233.
 • Miks mōned riigid otsustavad toetuda paramilitaarsetele üksustele? Jugoslaavia näide pärast I maailmasöda / Why some countries decide to rely on paramilitary units? The example of Yugoslavia after WWI', In: 6 (12) 2016 Eesti sõjaajaloo aastaraamat/Estonian Yearbook of Military History – EUROPA PÄRAST I MAAILMASŌDA: RAHVUSRIIKIDE ARMEEDE SÜND IMPEERIUMIDE VAREMETEL/Europe After the First World War: Birth of Armies on the Ruins of Empires, Tallinn : Esti Sõjamuuseum 2016, pp. 136-163.
 • „Албански оружани отпор успостављању власти нове Југославије 1944-1945. ”, У: 1945. крај или нови почетак? / [главни и одговорни уредник Зоран Јањетовић] / [editor in Chief Зоран Јањетовић]. - Београд : Институт за новију историју Србије : Музеј жртава геноцида, 2016. - (Библиотека Зборници радова ; бр. 13) стр. 91-106.
 • ‘Repeating Phenomenon; Balkan Wars and Irregulars’, U: Les guerres balkaniques (1912-1913). Conflits, enjeux, mémoires, Catherine Horel (ed.) P.I.E. Peter Lang, Bruxelles, Bern, Berlin, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien 2014, pp. 25-36.
 • „Од демаркационе линије до међународно признате границе – Војска и дипломатија у борби за јужне ганице Краљевине СХС 1919-1920”, У: Историја и географија – сусрети и прожимања, Тематски зборник радова, Београд 2014 : Географски институт ”Јован Цвијић” САНУ, Институт за новију историју Србије, Институт за славистику РАН, стр. 225-239.
 • 'Front bez frontovýchý línií. Yugoslávia a Balkán v roku 1944 = Front without frontlines. Yugoslavia and the Balkans 1944', In: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ POVOSTANIE – SLOVENSKO A EURÓPA V ROKU 1944, editors: Marek Syrný et al,  Banská Bystrica : Múzeum slovenského národného povostania, 2014, pp. 47-60.
 • ‘Wars Without Aftermath: The Balkan Wars in Serbian Collective Memory, Historiography and Politics’ (SONRASI OLMAYAN SAVAŞLAR: SIRP ORTAK HAFIZASI, TARİHYAZIMI VE SİYASETİNDE BALKAN SAVAŞLARI), U: Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances Volume I (100. YILINDA BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913): İHTİLAFLI DURUŞLAR CİLT I), Editör: Mustafa Türkeş, Türk Tarih Kurumu ANKARA 2014, pp. 385-392.
 • „Организација граничне службе у југословенским оружаним снагама од краја Другог светског рата до Резолуције Информбироа 1948. године”, У: Војноисторијски гласник, година LXIV, 1/2014, стр. 233-250.
 • „Oснивање и рад Kонтраобавештајне службе у југословенским оружаним снагама 1944–1948. Прилог истраживању историје војне службе безбедности”, У: Војноисторијски гласник, година LXIII, 1/2013, стр. 200-224.
 • „Контраобавештајна служба (КОС) и Резолуција ИБ – Прилог истраживању историје војне службе безбедности”, У: Историјски записи, 1-2/2013, стр. 151-170.
 • „Улога јединица КНОЈ-а у гушењу побуне у Цазинској крајини маја 1950”, У: Војноисторијски гласник, година LXII, 1/2012 2013, стр. 168-179.
 • „Оснивање и рад јединица Народне одбране у Србији (јесен 1944-лето 1945) ”, У: Зборник Матице српске за историју 87, 2013, стр. 67-85.
 • ‘Post-War Transformation of Armed Forces – Yugoslav Examples’, In: Past through Present: Thoughts on Military History at the Strategic, Operational, and Tactical Levels of War, Harold Raugh (ed.), Vienna : Heeresgeschichtlichen Museum, 2013, pp. 279 – 289.
 • „Оснивање и рад јединица Корпуса народне одбране Југославије (КНОЈ) у Црној Гори 1944 – 1945”, У: Историјски записи, 1-2/2012, стр. 79-102.
 • „Оснивање јединица за радио-извиђање у Југословенској народној армији 1946-1957”, У: Војноисторијски гласник, година LX, 2/2010, стр. 136-148.
 • „Оснивање и рад јединица Народне одбране у јужној Србији 1944 – 1945. године”, У: Лесковачки зборник, година 51, бр. 51, 2011, стр. 299 – 314.
 • „Josip Broz Tito na stranicama Vojnoistorijskog glasnika”, U: Tito - viđenja i tumačenja, Zbornik radova, Beograd : Institut za noviju istoriju Srbije, 2011, str. 830 – 841.
 • „Совјетски савез и формирање југословенских снага безбедности (1944-1945) ”, У: Ослобођење Београда 1944. Зборник радова, Београд : Институт за новију историју Србије, 2010, стр. 272-281.
 • „Ослобођење Старе Србије у јесен 1918. године и проблеми у функционисању војно-територијалних органа Краљевине СХС”, У: Косово и Метохија у цивилизацијским токовима, Међународни тематски зборник. Књига 3, Историја, Историја уметности, Косовска Митровица : Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, 2010, стр. 363-376.
 • 'Jugoslawien im Kalten Krieg 1945-1961. Staat, Ideologie, Aussenolitik und Streitkräfte', In: Militär und Staatssicherheit im Sicheritskonzept der Warschauer Pakt- Staaten, Torsten Diedrich, Walter Süß (Hrsg.), Potsdam : MGFA, 2010, pp. 91-102.
 • „Неостварена претња (Могућност совјетско сателитске агресије на ФНРЈ 1948-1953)”, У: Војноисторијски гласник, година LIX, 1/2009, стр. 81-98.
 • 'Bringt das Ende des Krieges schon den Frieden? Jugoslawische Erfahrungen im 20. Jahrhundert', In: Am Rande Europas? Der Balkan – Raum und Bevölkerung als Wirkungsfelder militärischer Gewalt, Bernhard Chiari, Gerhard P. Groß (Hrsg.) MGFA, Oldenburg Wissenschaftsverlag, 2009, s. 301-308.
 • 'Army of the Kingdom of Serbians, Croats and Slovenes and the Seizing of New Borders 1919–1920: The Example of Old and Southern Serbia', U: Studia Historica Slovenica, Humanities and Social Studies Review, Maribor, 9 (2009), No. 1, pp. 67–80.
 • „Otkrivanje Afrike : Jugoslovensko-etiopski odnosi i počeci jugoslovenske afričke politike 1954-1955”, U: Spoljna politika Jugoslavije 1950-1961, Beograd : Institut za noviju istorije Srbije, 2008, str. 513 – 525.
 • „Jugoslovensko-albanski odnosi i Balkanski pakt 1953-1955 godine”, U: „Balkanski pakt 1953/1954“, Zbornik radova, Saopštenja sa međunarodnog naučnog skupa održanog 9. i 10. novembra 2005. godine u Beogradu, Beograd : Institut za strategijska istraživanja, 2008, str. 226-236.
 • 'The Assassination of King Alexander : The Swan Song of the Internal Macedonian Revolutionary Organization', U: Donau, Tijdschrift over Zuidost-Europa, 2008/2, Groningen : Platform Spartak, 2008, str. 30-39.
 • „Preoboroževanje enot zagrebško-ljubljanske armadne oblasti s tehniko iz programa zahodne vojaške pomoči v pedesetih letih 20. stoletja = Rearmament of the Zagreb-Ljubljana Army Authority with Technical Assets from Western Military Assistance Programme in the 1950s”, U: Vojaška zgodovina, 1(14), letnik 9/2008, Ljubljana : Vojaški muzej Slovenske vojske, 2008, str. 59-77.
 • „Действията на ВМРО в Кралството на сърби, хървати и словенци през есента на 1920 г. ”, У: Военоисторически сборник, 4/2007, София : Военно издателство, 2008, стр. 31-37.
 • „Друштвени и материјални статус официра војске Краљевине СХС (Пример Треће армијске области 1919. и 1920. године) ”, У: Војноисторијски гласник, година LVII, 1-2/2007, стр. 102-113.
 • „Присаједињење Цариброда и Босиљграда Краљевини СХС 1920”., У: Токови историје, 3/2007, 2007, стр. 121-131.
 • „Između slave i optužbe – Kosta Milovanović Pećanac 1919”, U: Istorija XX veka, godina XXV, 2/2007, Beograd : Institut za savremenu istoriju 2007, str. 119-124
 • „Slovenija v obrambenih načrtih Zahoda, Jugoslavije in Balkanskega pakta”, U: Prispevki za novejšo zgodovino, letnik XLVII, 2/2007, str. 97-110.
 • „Летећи одред Јована Бабунског у спречавању комитске акције ВМРО 1919. године”, У: Војноисторијски гласник, година LVI, 1-2/2006, стр. 79-92.
 • „„Мислим да Хиландар треба сачувати по сваку цену" (о ставовима југословенских власти према манастиру Хиландару у време склапања Балканског пакта 1953/54) ”, У: Годишњак за друштвену историју, година XII, 1-3/2005, стр. 193-202.
 • „Доклади на представителя на сръбското върховно командване генерал Туцакович : през периода от пристигането му в София до подписиването на Ньйския мирен договор”, У: Военоисторически сборник, 1-2/2006, София : Военно издателство, 2006, стр. 54-61.
 • „Војна документа о односима Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца и Грчке у периоду 1918 -1920. године (прилог изучавању историје односа две земље) ”, У: Војноисторијски гласник, година LV, 1-2/2005, стр. 58-76.
 • „Kритеријуми за реорганизацију војске – један пример из 1919. године”, У: Војноисторијски гласник, година LIII, 1-2/2003, стр. 209-214.
 • „Војно-политичка акција македонствујушчих у Краљевини СХС/Југославији 1919-1934. године”, У: Aрхив, Часопис архива Југославије, година III, бр. 3, стр. 92-108.

 

Енциклопедијске одреднице:

 

 • „Организација армија Централних сила на Балканском ратишту”, У: Лексикон Првог светског рата у Србији, уредници: Станислав Сретеновић и Данило Шаренац, Београд : Институт за савремену историју, Друштво историчара Србије ”Стојан Новаковић”, 2015, стр. 157-159.
 • „Четничке јединице”, У: Лексикон Првог светског рата у Србији, уредници: Станислав Сретеновић и Данило Шаренац, Београд : Институт за савремену историју, Друштво историчара Србије ”Стојан Новаковић”, 2015, стр. 347-351.
 • Warfare 1914-1918 (South East Europe), in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2014-10-08. DOI: http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10366. Last modified: 2014-09-11.
 • Chetniks, in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2014-10-08. DOI: http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10012.
 • Pecanac, Kosta, in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2014-10-08. DOI: http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10112.
 • Pre-war Military Planning (South East Europe), in: 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War, ed. by Ute Daniel, Peter Gatrell, Oliver Janz, Heather Jones, Jennifer Keene, Alan Kramer, and Bill Nasson, issued by Freie Universität Berlin, Berlin 2014-10-08. DOI: http://dx.doi.org/10.15463/ie1418.10234.