Тања Сивчевић

Биографија:

Датум и година рођења:  12.01.1986.
Место рођења:  Тузла
Образовање:   2005. Пета београдска гимназија, 2005.-2009. Факултет за међународну економију, 2010.-2012. мастер студије Факултет за пословне студије.
Запослење:   20.01.2022. Институт за новију историју Србије