Слика Африке у Југославији

"Користећи имагологију и постколонијалну теорију, др Радоњић је Африку у југословенској имагинацији представио у духу истраживања Едварда Саида, Ларија Вулфа, Марије Тодорове, Цветана Тодорова и Филипа Куртена, и на тај начин дао важан допринос студијама имагологије у српској историографији [...] Користећи мултидисциплинаран приступ, др Радоњић је дао значајан прилог историји југословенско-афричких односа, историји Југославије, историји социјализма, историји антиколонијализма и глобалној историји хладног рата. Добро структурисаним текстом, опремљеним разноврсним и релевантним прилозима, уз јасно и аргументовано излагање и ваљано закључивање, др Радоњић је написао књигу која ће, како избором теме тако и научним приступом и стилом којим је писана, привући не само академску, него и ширу јавност, заинтересовану за слику Африке и историју Југославије."

извод из рецензије: проф. др Радине Вучетић