Александар СТОЈАНОВИЋ Међународни научни скуп "Делиград 1806. Српско-турски рат 1876", Алексинац, 2. септембар 2006.

Поводом обележавања 200. годишњице од битке на Делиграду у Првом српском устанку и 130. годишњице српско-турског рата 1876. године, у организацији Института за новију историју Србије и Скупштине општине Алексинац, 2. сеп тем- бра 2006. одржан је у конаку манастира Св. Стеван у Липовцу код Алексинца, међународни научни скуп: Делиград 1806. Српско-турски рат 1876. Одбор за не- говање традиција ослободилачких ратова Србије уврстио је ове догађаје у Програм обележавања значајних историјских догађаја ослободилачких ратова Србије тако да овај научни скуп представља део ширих манифестација посвећених овом значајном јубилеју. (Осим научног скупа, у склопу обележавања јубилеја постављена је му- зејска поставка Делиград 1806–2006, у организацији Историјског музеја Србије а Народно позориште из Београда је извело музичко-сценску представу Битка на Делиграду, која је написана за ту прилику.) Ове манифестације привукле су велику пажњу стручне и шире јавности, а Министарство за науку и заштиту животне средине Владе Републике Србије научни скуп је уврстило у званични календар научних дешавања за 2006. На скупу је учествовало двадесет најеминентнијих домаћих историчара и делегација руских научника, представника свих научних установа Русије које се баве проучавањем историје Србије. Делегацију је предводио проф. др А. Шемјакин, (заменик директора Института за славистику Руске академије наука) а учествовали су и доц. др Људмила Кузмичева (Историјски факултет Московског државног уни- верзитета "Ломоносов"), др Јарослав Вишњаков (Дипломатска академија Мини стар- ства спољних послова Руске Федерације) и др Михаил Белов (Историјски факултет Нижегородског државног универзитета). Излагања учесника одвијала су се у две сесије, приликом којих је укупно представљено 26 реферата. Скуп је био тематски широко конципиран, те су стога и реферати били веома садржајно разнолики. Између осталих, изложене су теме историјског, цивилизацијског и међународног значаја битке на Делиграду (у радо- вима академика В. Стојанчевића, др П. Опачића, доц. др Ј. Вишњакова и проф. др С. Бранковића и мр А. Тимофејева), локалне историје региона (у радовима проф. др С. Мишића, доц. др Е. Миљковић, М. Спирића, М. Стевића, Љ. Поповића и других), војно-стратешких разматрања и историје војске и наоружања (у радовима мр Н. Ђокића, О. Думић, Б. Љубојевића, проф. др М. Пршића). Један број реферата било је посвећен и значајним личностима везаним за ове догађаје и локалну историју Алексинца (Павлу Цукићу, пуковнику Рајевском и Илији Петровићу-Стрељи), као и страној грађи која се односи на Делиград. Љубазношћу Министарства за науку и заштиту животне средине Владе Републике Србије и СО Алексинац свим учесницима скупа обезбеђен је превоз и смештај, како би, осим на научном скупу, присуствовали и отварању изложбе и извођењу представе. Организатори су, уз помоћ Завода за уџбенике и наставна средства, пред- видели и издавање зборника радова представљених на скупу, којим би биле заокру- жене научне и културне активности везане за обележавање овог значајног јубилеја. Комплетан програм скупа, као и поједине реферате у пдф формату могуће је бесплатно преузети са званичне веб-презентације скупа постављене на сајту ИНИС-а. Комплетан програм скупа, као и поједине реферате у пдф формату могуће је бесплатно преузети са званичне веб-презентације скупа постављене на сајту ИНИС-а.