Александар Животић, Институт за новију историју Србије, Конференција "Герила на Балкану: Борци за слободу, бунтовници и бандити – истраживање гериле и парамилитарних формација на Балкану у периоду 15

У Врању је од 14. до 16. септембра, у организацији Института за савремену историју, Факултета безбедности Универзитета у Београду и токијског универзитета Меyо одржан међународни научни скуп "Герила на Балкану: Борци за слободу, бунтовници и бандити – истраживање гериле и парамилитарних формација на Балкану у периоду 15–20. века". Скуп није имао само карактер стручне историографске расправе, већ је проблем гериле посматран из више углова и са више аспеката. Поред већег броја домаћих историчара и стручњака за питања безбедности на конференцији су учествовале и колеге из Аустрије, Јапана, Бугарске и Француске. Изложени реферати се могу грубо поделити у две групе. Једну целину чине реферати који су за тему имали теоријска разматрања феномена гериле и парамилитарног војног организовања, одређивање њихових карактеристика, места и улоге у друштву и различитим конфликтима. Другу групу презентованих радова представљају резултати истраживања герилског ратовања и деловања парамилитарних група на појединим примерима из историје Балкана XИX и XX века. Тематски веома широко конципирана и замиш љена, конференција је покушала да пружи ваљане одговоре на читав низ питања везаних за герилу као историјски, социјални, војни, психолошки, па и социо-културни феномен. Проблем герилског ратовања и појаве нерегуларних трупа у различитим сукобима на простору Балкана није посматран само кроз примере из даље већ и кроз примере из најсавременије прошлости Балкана. Поред радног дела скупа организоване су и посете археолошком локалитету Цари- чин град, манастиру Прохор Пчињски, локалном музеју у Лесковцу и месном архиву у Врању. Из Института за новију историју Србије на овој конференцији је учествовао Александар Животић са рефератом Српски герилски одреди на простору старе Србије 1911–1912.