Мр Слободан Селинић, Институт за новију историју Србије, Информација о студијском боравку у Прагу, 15–30. септембра 2006. године

Захваљујући сарадњи и финансијској подршци Института за новију историју Србије из Београда и Филозофског факултета Карловог универзитета у Прагу био сам на студијском боравку у Прагу од 15. до 30. септембра 2006. године. Овај боравак реализован је у оквиру рада на пројекту Института за новију историју Србије "Срби и Југославија – држава, друштво, политика" и пројекту Филозофског факултета Карловог универзитета у Прагу "Ческé земě упростřед Европy в минулости а днес". Обавио сам истраживања неопходна за израду докторског рада "Односи Југославије и Чехословачке 1945–1955" у три институције у Прагу – Архиву Министарства иностраних послова, Државном архиву и Словенској библиотеци. У Архиву Министарства иностраних послова прегледао сам фондове: Териториални одборy – тајне и Териториални одборy – обyчејне. У Државном архиву прегледао сам фондове: УВ КСЧ – Мезинародни одделени, Министерство информаци, Министерство школстви. Боравак у Словенској библиотеци искористио сам за прегледање и фотографисање литературе из Чехословачке историографије битне за тему мог доктората. Боравак у Прагу искористио сам и за размену стручне литературе са колегама са Филозофског факултета (размена часописа Токови историје и Слованскý пŕехлед). На крају истичем да сам упознао неколико младих колега који раде магистарске и докторске радове на Филозофском факултету Карловог универзитета (Кристина Фиалова, Ондреј Жила). Посебно истичем велику и несебичну помоћ и предусретљивост свих запослених у поменутим научним и културним институцијама Прага и Чешке, нарочито професора др Јана Пеликана и мр Ондреја Војтјеховског са Филозофског факултета.