Представљање ИНСТИТУТА ЗА НОВИЈУ ИСТОРИЈУ СРБИЈЕ

Понедељак, 15. октобар 2018, у 13 часова. Галерија Народног музеја Краљево.

УЧЕСНИЦИ СУ:

  1. др Миле Бјелајац, научни саветник и директор Института за новију историју Србије. Говориће о делатности института
  2. др Радмила Радић, научни саветник. „Изучавање историје верских институција и личности у традицији ИНИС-а“
  3. др Слободан Селенић, виши научни сарадник и главни уредник часописа „Токови историје“
  4. др Владимир Цветковић, виши научни сарадник говориће о делатности редакције ИНИС-а за издавање монографија и зборника грађе
  5. др Наташа Милићевић, научни сарадник. „Традиција и иновације у интерпретацији Другог светског рата“
  6. др Милан Пиљак, истраживач сарадник говориће о међународним пројектима, стипендијама и областима истраживања сарадника ИНИС-а