Die Neuordnung Südosteuropas nach dem Ersten Weltkrieg Pläne, Umsetzung, Folgen

Захваљујући заједничком подухвату три научно истраживачке институције одржана је у свечаној сали Инстититута за новију историју Србије радионица и конференција чији превод гласи: "Нови поредак Југоисточне Европе после Првог светског рата: планови, спровођење, последице". Радни језици конференције били су енглески и немачки. Фокус радионице био је на компаративном изучавању последица Првог светског рата на Југоисточну Европу током прве декаде након окончања париских мировних уговора.

Радионица од 31. октобра завршена је свечаним предавањем проф. др Волфганга Хепкена из Лајпцига, "Southeastern Europe after the First World War. Time of Ambivalences?". Он је на компаративан и феноменолошки приступ дао увод у прву послератну деценију у којој су биле изражене велике промене друштва на свим нивоима у циљу стварања грађанског, урбаног, модерног и еманципованог друштва по угледу на земље победнице. Обрађено је и тешко наслеђе Југоисточне Европе са којима се ушло у процес промена.

Конференција је подељена на панеле са по три учесника:

1. новембра: 1. Паришки послератни поредак за Југоисточну Европу, 2. Реформе и стратегија, 3. Већина и мањина

2. новембра: 4. Пријатељи и непријатељи

Организатори конференције били су:

Kommission für Geschichte und Kultur der Deutschen in Südosteuropas (Комисија за историју и културу Немаца у југоисточној Европи) из Тибингена у Немачкој, Institute für donauschwäbische Geschichte und Landeskunde (Институт за историју подунавских Шваба и регионалне студије), такође из Тибингена и Институт за новију историју Србије у Бегораду.

Радионица и конференција су одржане од 31. октобра до 2. новембра. Учесницима и пристунима обратили су се организатори и представници институција: др Матијас Бер, проф. др Рајнхард Јолер, др Карл-Петер Краус и др Миле Бјелајац

 

На линку можете погледати снимак целе конференције