Потписан уговор између Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду и ИНИС-а

Једна од примарних делатности Института за новију историју Србије одражава се не само кроз научну делатност, већ и сарадњу са реномираним институцијама из области, науке, културе и образовања. Након низа година успешне сардње са одсеком за историју Филозофског факултета у Новом Саду у виду гостујућих предавања сарадника ИНИС-а и међусобном разменом публикација, потписан је и протокол о дугорочној сарадњи између овде две институције. Свечани чин потписивања одржан је 6. марта 2020. године у свечаној сали деканата Филозофског факултета.


Протокол о сарадњи су потписали декан факултета проф. др Ивана Живанчевић-Секеруш, др Миле Бјелајац, научни саветник и директор Института за новију историју Србије и шеф одсека за историју проф. др Иван Јордовић.


Протоколом су дефинисана гостовања и предавања сарадника ИНИС-а, коришћење библиотечког фонда и информација, као и објављивање заједничких издања.