ИНИС у току проглашеног ванредног стања (март 2020)

Упркос ванредном стању, сарадници ИНИС-а дежурствима омогућавају минимум рада у самом инстутуту.

Испред зграде саобраћај је видно смањен и град делује пусто.

Како су библиотеке и архиви, главна места истраживачког рада сарадника су затворена и истраживачи су обавештени да рад наставе од куће.

др Срђан Милошевић, са ручно прављеном маском на лицу - самосталан човек у вандредном стању.

    

  Поглед из канцеларије директора за време дежурства, док др Александар Лукић чита стручну литературу у савршеном миру.