Часопис Токови историје на Скопус листи!

Након сложеног процеса евалуације часопис Токови историје прихваћен је и уврштен на Скопус листу која представља највећу дигиталну базу апстраката и цитата рецензиране литературе (научних часописа, књига и зборника радова са конференција).

У наредна три месеца Одељење за управљање збиркама извора Скопуса покренуће поступак индексирања нашег часописа.


Процес пријаве и прихватања можете видети овде.

Редакциja