ИЗАБРАНА НОВА РЕДАКЦИЈА ЧАСОПИСА "ТОКОВИ ИСТОРИЈЕ"

Научно веће Института за новију историју Србије изабрало је 12. новембра 2020.
године нову редакцију часописа Токови историје.

Током наредне четири године, главни и одговорни уредник часописа биће виши научни сарадник ИНИС-а др Владан Јовановић.
Сарадници ИНИС-а др Александар Раковић и др Весна Ђикановић остаће чланови Редакције и у њеном новом саставу, док је засекретара Редакције изабрана Наталија Димић.

У раду Редакције током наредне четири године учествоваће и колеге из других институција из земље и иностранства:

др Ивана Добривојевић Томић
(Србија),
др Драган Бакић
(Србија),
проф. др Катрин Орел
(Француска),
проф. др Бојан Балковец
(Словенија),
др Сабине Рутар (Немачка),
проф. др. Јарослав В. Вишњаков (Русија),
проф. др Арпад Хорњак
(Мађарска) и
проф. др Ондреј Војтеховски (Чешка).