Немања Радоњић је одбранио дисертацију на Филозофском факултету у Београду

Сарадник Института за новију историју Србије Немања Радоњић одбранио је 26.11.2020. докторску дисертацију под насловом Слика Африке у Југославији (1945-1991) на Филозофском факултету у Београду. Комисија у саставу проф. др Милан Ристовић, проф. др Радина Вучетић, др Драган Богетић и др Олга Манојловић-Пинтар оценила је да се ради о добро структуираном, методолошки чврстом и тематски заокруженом раду из кога веома брзо може проистећи квалитетна монографија у издању института.