Југословенска републиканска странка у политичком животу Краљевине Југославије (1920–1941)

Александар Лукић
Београд: Институт за новију историју Србије, 2020.

Mоже се закључити да је колега Александар Лукић, обавивши исцрпно истраживање, детаљно проучио историју Југословенске републиканске странке, трагајући за првим појавама републиканских идеја у српској држави и утврђујући веома широк друштвени и политички контекст у коме су испољаване. Показао је притом да је републиканизам у Србији далеко старијег датума од оснивања странке која га је као кључно програмско начело истакла већ у свом имену. Проучавајући рад републиканске партије, пак, отворио је важно питање постојања српске грађанске левице, која се током неколико деценија упорно и принципијелно залагала за парламентарну демократију и социјално праведно друштво. Анализирајући ове и друге проблеме, колега Лукић написао је прву целовиту студију о Југословенској републиканској странци у периоду између два светска рата, тумачећи њену делатност у оквиру сложених политичких проблема и националних односа.

(из рецензије проф. др Мире Радојевић)