Најновија књига Дмитра Тасића у издању Окфсорд јуниверсити преса

Paramilitarism in the Balkans: the Cases of Yugoslavia, Bulgaria, and Albania, 1917–1924

Парамилитаризам на Балкану анализира порекло и манифестације паравојног насиља у три суседне балканске земље - Југославији, Бугарској и Албанији - после Првог светског рата. Показује улогу парамилитаризма у унутрашњим и спољним политикама у све три државе, фокусирајући се на главне актере и починиоце паравојног насиља, њихово социјално порекло, мотивације и будућу трајекторију њихових каријера. Дмитар Тасић смешта регион у шири европски контекст нарастајућег парамилитаризма који је настао, истовремено, као резултат првог глобалног сукоба, распада старих царстава, стварање националних држава и револуција. Док парамилитаризам у већини пост-Великог рата европске државе биле су производ насиља у Првом светском рату и брутализације кроз коју су прошла друштва победничких и поражених земаља. Парамилитаризам на Балкану био је уско повезан са већ постојећим традицијама који потичу из периода оружане борбе против османске власти и пројеката изградње дражава и нација с краја деветнаестог и почетка двадесетог века. Паравојне традиције су биле толико јаке да су у свим наредним кризама и војним сукобима на Балкану наслеђа парамилитаризма остала жива и присутна.

(преузето од Роберта Герварта, генералног уредника серије Велики рат)

садржај књиге можете погледати овде.