Изашао је нови број "Токова историје" 1/2021

Објављен је први број Токова историје за 2021. годину. У новом броју часописа могу се прочитати научни радови о револуционарној природи Сарајевског атентата и његовој каснијој друштвено-политичкој (зло)употреби, о питању ратних губитака Србије у Првом светском рату, о женском питању у Краљевини Југославији, великоалбанској просветној политици на Косову и Метохији, обрачуну са „титоистима“ у Совјетској окупационој зони Немачке, југословенско-румунским економским односима и изградњи Пионирског града у Загребу. Такође, у овом броју објављени су и теоретски радови о начелима контрасећања левице и о контрафактуалној историји, као и тајни извештаји руског посланика о Мајском преврату.

Целокупном садржају новог броја Токова историје можете приступити овде.

Токови историје су научни часопис Института за новију историју Србије посвећен темама из савремене историје Србије, Југославије и Балкана. У часопису се објављују оригинални научни чланци, прегледни радови, научне критике, полемике, есеји, прикази, саопштења и грађа.