Александар Ракоњац, сарадник института одбранио је докторску дисертацију

 

ИНИС је добио још једног доктора наука!

Александар Ракоњац је 9. новембра у свечаној сали Филозофког факултета у Београду одбранио докторску дисертацију под насловом "Индустријализација Југославије (1947−1952). Планови и пракса".

 

Дисертација је одбрањена у саставу комисије:

Проф. др Љубодраг Димић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у
Београду, редовни члан САНУ. Ментор и писац реферата

Проф. др Мира Радојевић, редовни професор, Филозофски факултет, Универзитет у
Београду, дописни члан САНУ

Проф. др. Александар Животић, ванредни професор, Филозофски Факултет, Универзитет у
Београду. Председник комисије за одбрану докторске дисертације.

Др Владимир Цветковић, виши научни сарадник, Институт за новију историју Србије

Др Јован Чавошки, виши научни сарадник, Институт за новију историју Србије

Рад је заснован превасходно на примарној архивској грађи коју је кандидат истраживао у Архиву Југославије, Дипломатском архиву Министарства спољних послова Републике Србије, Државном архиву Србије, Архиву Народне банке Србије, Историјском архиву Београда, Архиву Војводине и Архиву Републике Словеније.

ЧЕСТИТАМО!