"Токови историје" у категорији М23

Према категоризацији Министарства просвете, науке и технолошког развоја на листи за 2021. годину часопис Института за новију историју Србије "Токови историје" рангиран је као међународни часопис са категоријом М23. Листи научних часописа домаћих издавача може се приступити преко следећег линка: https://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2021/12/List%D0%B0-naucnih-casopisa-domacih-izdavaca-za-2021.pdf?fbclid=IwAR0vw40iWPXUvx9ETMWf7RIe1SZT8PiPhwIg5Y0KkkDu8oK3UHg04k01wgg