Оформљен је нови Матични научни одбор за историју, археологију и етнологију

Министарство просвете, науке и технолошког развоја је 29. децембра 2021. образовало нови Матични научни одбор за историју, археологију и етнологију.
Међу осам члановима одбора налазе се др Петар Драгишић, научни саветник из Института за новију историју Србије, др Бојан Димитријевић, научни саветник из Института за савремену историју и др Петар Крестић, научни саветник Историјског института.
Мандат чланова МНО траје 5 година.

Честитамо!

Документ минитарства миожете погледати овде.