Изашла је трећа свеска часописа "Токови историје"

Објављен је трећи број Токова историје за 2021. годину. У новом броју часописа
могу се прочитати научни радови (на енглеском језику) о законодавству у
међуратној Југославији, политичкој сарадњи ФНРЈ са Италијом, Белгијом и
Израелом, о корупцији, родној политици, културној дипломатији и цензури у
социјализму, те погледима савремене западне историографије на Србију,
Југоисточну Европу и Први светски рат.

Целокупном садржају новог броја Токова историје можете приступити овде:

http://tokovi.istorije.rs/cir/arhiva/13/2021/12/30/32021.html.

Токови историје су научни часопис Института за новију историју Србије посвећен
темама из савремене историје Србије, Југославије и Балкана. У часопису се
објављују оригинални научни чланци, прегледни радови, научне критике,
полемике, есеји, прикази, саопштења и грађа.