"80 ГОДИНА ОД ИЗБИЈАЊА ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА НА ПРОСТОРУ ЈУГОСЛАВИЈЕ И СТРАДАЊА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА: НОВИ ПОМАЦИ ИЛИ РЕВИЗИЈА ИСТОРИЈЕ"

Институт за новију историју Србије вас обавештава да је из штампе изашао зборник радова под називом:
"80 година од избијања Другог светског рата на простору Југославије и страдања града Крагујевца: нови помаци или ревизија историје" кога су заједничким снагама издали Центар за научноистраживачки рад Српске академије наука и уметности и Универзитета у Крагујевцу и Институт за новију историју Србије.
Зборник су уредили др Дмитар Тасић, виши научни сарадник ИНИС-а и  Лела Вујошевић.
У оквиру четири тематске целине Зборника (Ревизионизам; Геноцид и култура сећања; Под окупацијом; Међународни контекст) можете читати радове: Милета Бјелајца, Дубравке Стојановић, Бојана Димитријевића, Давора Стипића, Виктора Бејатовића, Ненада Карамијалковића, Немање Девића, Маријане Т. Мраовић, Радета Ристановића, Александра Стојановића, Милоша Тимотијевића, Милане Живановић, Зорана Јањетовића, Миљана Милкића и Александра Ракоњца.