Објављен број 1/2022 Токова историје

Објављен је први број Токова историје за 2022. годину. У новом броју часописа могу се прочитати научни радови о југословенско-америчким привредним односима, руској емиграцији, покрету отпора и ослободилачким акцијама у Другом светском рату, обнови послератних односа са источним суседима, национализму, интернационализму и хашким изворима о рату у Босни. Целокупном садржају новог броја Токова историје можете приступити овде: https://tokovi.istorije.rs/cir/arhiva/13/2022/04/27/12022.html

Токови историје су научни часопис Института за новију историју Србије посвећентемама из савремене историје Србије, Југославије и Балкана. У часопису сеобјављују оригинални научни чланци, прегледни радови, научне критике,полемике, есеји, прикази, саопштења и грађа.