"Токови историје" у категорији Q1 на СЈР листи

Часопис Института за новију историју Србије "Токови историје" за 2021. годину категорисан је као Q1 на СЈР листи (Scimago Journal Ranking), односно, по цитираности налази се у првих 25% у научној области ''Историја''. СЈР листа обухвата часописе који се налазе у индексној бази СКОПУС, у коју су "Токови историје" уврштени 2020. године.

Према подацима са СЈР листе, "Токови историје" су за 2021. годину најбоље рангирани часопис из Србије из уже научне области "историја"
(https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1202&area=1200&country=RS&fbclid=IwAR0fRf_Mus1KqRM-onF_4qUt1je4NBBS16acEMqz7ER42ZMs0OPlp4pclEM), а у конкуренцији часописа посвећених изучавању прошлости са простора Источне Европе налазе се на 31. месту
(https://www.scimagojr.com/journalrank.php?area=1200&country=Eastern%20Europe&category=1202).