Објављен број 2/2022 Токова историје

Објављен је други број Токова историје за 2022. годину. У новом броју часописа могу се
прочитати научни радови о односима социјалистичке Југославије са европским
левичарима, земљама Јужне Америке и Покретом несврстаних, o колективизацији,
иредентизму, правосуђу, здравственој политици, спорту, популарној култури и
аутобиографији као историјском извору. Целокупном садржају новог броја Токова
историје можете приступити овде:
https://tokovi.istorije.rs/cir/arhiva/13/2022/04/27/12022.html
Токови историје су научни часопис Института за новију историју Србије посвећен темама
из савремене историје Србије, Југославије и Балкана. У часопису се објављују оригинални
научни чланци, прегледни радови, научне критике, полемике, есеји, прикази, саопштења и
историјска грађа.