In memoriam Латинка Перовић (1933-2022)

Институт за новију историју Србије изгубио је верну пријатељицу, саборкињу и сарадницу (Латинка Перовић отишла је у пензију у звању научне саветнице) која је у најтежим годинама рада Института преузела на себе велику одговорност, пре свега као уредница часописа Токови историје (1993-1999) затим као уредница едиције Србија у модернизацијским процесима 19. и 20. века (1994, 1998, 2003, 2006) а онда и као важан ослонац вероватно једној од најталентованијих генерација српских историчара и историчарки који су већ од краја осамдесетих година 20. века почели да долазе у Интитут смењујући претходне генерације. Управо је ово прегалаштво, спремност да се у најизазовнијим годинама, ратном окружењу, сиромаштву и оскудици сваке врсте не само задржи научни кредибилитет већ и покрене едиција која ће као одскочна даска за многе младе историчаре и историчарке отворити неслућене могучности чак и оним генерацијама истраживача и истраживачица који ће у Институт за новију историју Србије доћи када Латинка Перовић већ буде у пензији (од 1998), дефинисало онај сегмент наше прошлости због кога се као сарадници и сараднице Института за новију историју Србије осећамо посебно и захвално.

преузето из https://www.facebook.com/INISBGD/