Нова књига Александра В. Милетића

У досадашњој историографској продукцији око личности и дела Милована
Ђиласа било је више полемичких тонова, контроверзних тумачења, различитих
сагледавања његове историјске, али и књижевно-публицистичке улоге, у мањој или
већој мери објективних или субјективних интерпретација, личних осврта, али и
понајмање научно утемиљених радова. Ова, као и претходне две књиге колеге
Милетића, попуњавају баш ту „празнину“ у домаћој историографији, нудећи научној
али и широј читалачкој публици логично композицијски постављену, темељно
методолошки истражену и савесно научно обрађену тематику... Колега Милетић је
студиозно, прецизно и прегледно обрадио захтевну тему, најосетљивији и најсложенији
сегмент политичке биографије Милована Ђиласа, период када је учествовао у врху
послератног југословенског партијског и државног руководства. Слојевитост саме
проблематике еволутивног праћења Ђиласовог политичког успона и пада са власти,
изискивало је значајан истраживачки напор, фанатичну посвећеност и преданост
задатку који је колега Милетић успешно извршио.

Извод из рецензије академика Љубодрага Димића