Токови историје 1/2023

Објављен је први број Токова историје за 2023. годину.

У новом броју часописа могу се прочитати научни радови о руској енергетској политици на Балкану, социјалном осигурању и дипломатској служби у југословенској краљевини, идеолошкој колаборацији, индустријском развоју, Титовој дипломатији, емиграцији и субверзивној пропаганди у доба социјализма, распаду СФРЈ и још много тога.

Целокупном садржају новог броја Токова историје можете приступити овде:

https://tokovi.istorije.rs/cir/arhiva/13/2023/04/26/12023.html

Токови историје су научни часопис Института за новију историју Србије посвећен темама из савремене историје Србије, Југославије и Балкана. У часопису се објављују оригинални научни чланци, прегледни радови, научне критике, полемике, есеји, прикази, саопштења и грађа.