Др Момчило Исић

Научни саветник

Биографија:

Библиографија:

Монографије:

Грађа


Чланци и расправе

Поглавље у књизи:

1.  Азбуковица између два светска рата, Азбуковица- земља, људи и живот, Љубовија 1985, стр. 249-263 и 273-290.
2.  Основне школе у ваљевском крају 1918.1944, Основне школе у ваљевском крају 1918-1985, Ваљево, 1986, стр. 9-68.
3.   Основна школа у Памбуковици између два светска рата, "Сто година основне школе у Памбуковици“, Памбуковица, 1998, стр. 70-109.

и др.