Стамбени пакао. Систем контролисане станарине у Југоисточној и Источној Средњој Европи, 1914–1930

Александар Р. Милетић

Књига анализира последице примене система контролисане станарине и реквизиције станова на простору европске семипериферије (територије Југославије, Бугарске, Чехословачке и Пољске) током Првог светског рата и током двадесетих година прошлог столећа. Ради се о готово у потпуности запостављеним истраживачким темама, и то не само код нас, већ и у академској продукцији земаља које су обухваћене анализом.  Иновативна методологија (лексиметријски и економетријски метод), примена различите оптике посматрања феномена на микро, мезо и макро нивоима, и компаративни приступ проблему доприноси потпунијем разумевању сложеног процеса преплитања друштвених, политичких и економских формација у поменутом делу Европе.