Између слободе и тескобе: Националне мањине у Југославији

уредници: Божица Славковић Мирић, Милана Живановић, Давор Стипић

Тематски зборник радова „Између слободе и тескобе: националне мањине у Југославији“, настао је из потребе да се на једном месту обједине резултати досадашњих истраживања по питању друштвене, културне и политичке историје мањинских, етничких и верских заједница на простору Југославије у периоду од њеног настанка па све до распада државе. Чланци су фокусирани на различите аспекте живота националних мањина у Југославији попут школства, политичког организовања, емиграције, идентитета, економске и социјалне структуре, демографских промена као и анализе њихове перцепције од стране етничке већине.

детаљније