Dr Momčilo Isić

naučni savetnik

 

Biografija:

 

 • Datum i godina rođenja: 26.09.1952.
 • Mesto rođenja: Svileuva, Koceljeva.
 • Školovanje: Srednja škola: 1972, Učiteljska škola, Beograd.
 • Fakultet: 1977, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Grupa za istoriju.
 • Magistarska teza: 1983, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Grupa za istoriju, "Seljaštvo valjevske oblasti 1929-1941".
 • Doktorska teza: 1992, Univerzitet u Beogradu, Filozofski fakultet, Grupa za istoriju, "Seljaštvo u Srbiji 1918-1925".
 • Zaposlenje: 1979-1980, kustos-istoričar u Narodnom muzeju u Šapcu.
 • 1980-1982, profesor istorije u srednjoj školi u Koceljevi.
 • 1982-1984, kustos u Memorijalnom muzeju u Beloj Crkvi.
 • 1984-1986, kustos u muzeju Grada Beograda.
 • 1986, Institut za noviju istoriju Srbije.
 • Oblast interesovanja: Istorija Srbije izmedju dva svetska rata.

 

Bibliografija:

Monografije:

 

 • Seljaštvo valjevske oblasti 1929-1941, Valjevo 1985, str. 212.
 • Seljaštvo u Srbiji 1918-1925, Beograd 1995, str. 400.
 • Materijalno stradanje valjevskog stanovništva u Prvom svetskom ratu, Valjevo, 1996, str. 116.
 • Socijalna i agrarna struktura Srbije u Kraljevini Jugoslaviji, Beograd 1999, str. 400.
 • Seljaštvo u Srbiji 1918-1941, knj. 1, tom 1, Socijalno-ekonomski položaj seljaštva, Beograd 2000, str. 262 i tom 2, Beograd 2001, str. 308.
 • Pismenost u Srbiji izmedju dva svetska rata, Beograd 2001, str. 182.
 • Osnovno školstvo u Tamnavi 1820-1941, Ub 2002, str 450.
 • Stanovništvo Svileuve u 19. veku, Svileuva 2002, str. 310.
 • Osnovno školstvo u Srbiji 1918-1941, knj. 1, Beograd 2005, str.536.
 • Osnovno školstvo u Srbiji 1918-1941, knj. 2, Beograd 2005, str. 434.
 • (Koautorstvo) : 130 godina obrazovanja učitelja u Srbiji, Beograd 2001, str. 800. (Koautori : Stevan Igić, Slavenko Terzić, Vjenceslav Glišić, Milan Lazić).
 • (Koautorstvo) : Poginuli u ratovima Srbije u 19. veku, Valjevo 2003, str. 140. (Koautor Miroljub Jovanović).
 • Osnovno školstvo u Podrinju 1914-1944, Beograd 2005.
 • Stočarstvo u Posavatamnavi 19. veku, Beograd 2006.
 • Osnovno školstvo u Posavatamnavi 1914-1944, Beograd 2006, str.360.
 • Miloš Moskovljević, U velikoj ruskoj revoluciji, INIS, Beograd 2007.
 • Seljanka u Srbiji u prvoj polovini 20. veka, helsinški odbor za ljudska prava u Srbiji, Beograd, 2008.
 • Seljaštvo u Srbiji 1918-1941, knjiga 2, Prosvetno-kulturni i verski život, Beograd, 2009.
 • Kad i kako smo počeli. Izgradnja i početak škole u Vinči 1857. Godine, Beograd, 2009.
 • Materijalno stradanje osnovnih škola u Srbiji za vreme Prvog svetskog rata, Beograd, 2010.
 • Osnovna škola "Milan Munjas" Ub 1820-2010, Ub, 2010 (koautor).
 • Žena je temelj kuće-Žena i porodica u Srbiji tokom dvadesetog veka, Beograd, 2011 (koautor
 • S narodom, za narod, o narodu-Sreten Vukosavljević 1881-1960, Beograd, 2012.
 • Sreten Vukosavljević-život i delo, Beograd, 2012. (koautor)
 • Ugašen, a da nije zasijao-Institut za izučavanje sela SAN 1947-1954, Beograd, 2014.
 • Srpska pravoslavna crkva u velikom ratu1914-1918, Beograd, 2014. (koautor).
 • Seljaštvo u Srbiji 1918-1941, knj. 3, Politički život na selu, Beograd, 2015.
 • Osnovno školstvo u kruševačkom kraju 1914-1941, kruševac, 2017, str. 440.
 • Miloš Moskovljević 1884-1968. Život i delo, Beograd, 2017 str. 690.
 • Школство у Азбуковици, Љубовија, 1987, стр. 460 (коауторство)

 


Građa

 

 • Mesni školski odbor u Svileuvi 1919-1941, Svileuva, 2010.
 • Otvaranje škole i podizanje prve školske zgrade u Kumodražu 1894-1910, Kumodraž, 2010.
 • Građenje crkve u Koceljevi 1868-1870, Svileuva, 2013.
 • Stradanje osnovnih škola u Timočkoj Krajini za vreme Prvog svetskog rata, Istorijski arhiv Negotin, Negotin, 2013.
 • Милош Московљевић, Дневник: 1916-1968. (Књ. 1, У Првом светском рату: 21. мај 1916.-23. април 1919.)
 • Милош Московљевић, Дневник: 1916-1968. (Књ. 2, У Краљевини СХС: 24. април 1919.-4. јануар 1929.)
 • Милош Московљевић, Дневник: 1916-1968. (Књ. 3, Шестојануарска диктатура, лажни парламентаризам, Други светски рат: 6. јануар 1929.-28. јул 1944.)
 • Милош Московљевић, Дневник: 1916-1968. (Књ. 4, Сарадња са комунистима: 26. октобар 1944. -13. септембар 1953.)
 • Милош Московљевић, Дневник: 1916-1968. (Књ. 5, Поново у науци и пензији: 20. септембар 1953.-13. мај 1968.)
 • Сељак - свој човек, избор текстова др Драгољуба Јовановића (приредио са др Надеждом Јовановић), Београд 1997, стр. 344.
 • Милош Московљевић, У великој руској револуцији (дневничке белешке), Београд,  2007, стр.170

 


Članci i rasprave

 

 • "Seljaštvo u Kraljevini Jugoslaviji", Jugoslovenska država 1918-1998, Beograd 1999, str. 401-415.
 • "Žena u seoskoj porodici u Srbiji izmedju dva svetska rata", Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka, knj. 2, Beograd 1998, str. 183-200.
 • "Seljaštvo u Srbiji posle Prvog svetskog rata", Godišnjak za društvenu istoriju, 3/1994, Beograd 1995, str. 248-265.
 • "Seljaštvo u Srbiji na parlamentarnim izborima za vreme Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca", Tokovi istorije, 1-2/1994, str. 125-154.
 • "Pismenost u Srbiji u 19. veku", Obrazovanje kod Srba, Beograd 2003, str. 63-80.
 • "Kolonisti iz Podrinja u periodu između dva svetska rata", M u s e u m - Godišnjak Narodnog muzeja u Šapcu, 5/2004, str. 219-230.
 • "Agrotehnička zaostalost poljoprivrede u Srbiji između dva svetska rata", Srpska slobodarska misao, 2/2001, str. 147-160.
 • "Pismenost u Srbiji do Prvog svetskog rata", Srpska slobodarska misao, 2/2001, str. 213-225.
 • "Zemljoradničko zadrugarstvo u Srbiji između dva svetska rata", Srpska slobodarska misao, 6/2001, str. 200-222.
 • "Socijalno ekonomske prilike na selu u Kosa(o)ničkom srezu", Kuršumlija kroz vekove, Beograd 2000, str. 181-198.
 • "Žena i dete u Srbiji između dva svetska rata", Srbija u modernizacijskim procesima 19. i 20. veka 4, Žene i deca, priredila Latinka Perović, Beograd 2006, 142-168.
 • "Siromaštvo kao sudbina – ekonomski položaj seljaštva u Srbiji u prvoj polovini HH veka'' Zbornik radova ,,Obnova i razvoj seoskih zajednica na marginalnim područjima", Beograd 2006, str. 195-209.
 • Ekonomski položaj seljaštva u Srbiji za vreme Kraljevine Jugoslavije, Pisati istoriju Jugoslavije – viđenje srpskog faktora, Beograd 2007, str. 141 – 158.
 • Privatnost na selu, Privatni život kod Srba u dvadesetom veku, priredio Milan Ristović, Beograd 2007, str. 379. – 410.
 • Materijalno stradanje osnovnih škola u kruševačkom okrugu za vreme Prvog svetskog rata, Župski zbornik, 2 / 2007, str. 131 – 164.
 • Neuspeh osnovnoškolskog sistema u Srbiji za vreme Kraljevine Jugoslavije, Tokovi istorije, 4 / 2006, str. 31 – 57.
 • Od Srbije do Srbije, Srbi i Jugoslavija – država, društvo, politika, Beograd 2007.
 • Osnovno školstvo u golubačkom srezu između dva svetska rata, Braničevo u istoriji Srbije, rezime, str. 62 – 64.
 • Odnos žene i muža u seoskoj porodici u Srbiji u prvoj polovini 20. veka, rezime, Beograd 2007. str. 88 – 89.
 • Politička delatnost Miloša Moskovljevića u Kraljevini SHS, Tokovi istorije, 3/2007
 • Miloš Moskovljević – ambasador u Egiptu,Tokovi istorije 4/2007.
 • „Srpska pravoslavna crkva među seljaštvom u Srbiji između dva svetska rata“ Zbornik radova naučnog skupa Srpska teologija u dvadesetom veku, pr. Bogoljub Šijaković, 2, Beograd, 2007., str. 239-248
 • “Odnos žene i muža u seoskoj porodici u Srbiji u prvoj polovini 20. veka“, Beograd 2007. , Tradicionalno i savremeno u životu srpskog sela, Zbornik sa međunarodnog naučnog skupa, XIII Vlasinski susreti, Beograd, 2008, str. 430-442.
 • „Starosna struktura stanovništva u Srbiji u prvoj polovini XX veka“, Gerontologija 2009.
 • Sveštenstvo u Srbiji između dva svetska rata, Rasinski anali, 9/2011, str. 121-134.
 • Materijalni položaj osnovnih škola u Moravskom okrugu po završetku Prvog svetskog rata, Kapija Pomoravlja- tematski zbornik sa naučnog skupa. Kruševac-Varvarin, 2011, str. 253-268.
 • „Deset godina komunističkog raja“- Miloš Moskovljević o Titovim pogledima na ekonomsku politiku (Dnevničke beleške 1949-1955. godine)", TITO- viđenja i tumačenja, Beograd, 2011, str. 135-151.
 • Bogumil Hrabak o Staroj Raškoj u Kraljevini Jugoslaviji,Međunarodni tematski zbornik: Život i delo akademika Bobumila Hrabaka, Filozofski fakultet Univerziteta u Prištini, Kosovska Mitrovica, 2011, 215-234.
 • Sreten Vukosavljević u borbi za nacionalno oslobođenje od Turaka, Vojno-istorijski glasnik, 1/2012, str. 36-50.
 • Ljudske i materijalne žrtve Srbije u Prvom svetskom ratu (12. jul 1914 - 1. jul 1916), Vojno-istorijski glasnik, 2/2014, str. 166-186.
 • „Miloš Moskovljević u engleskoj bolnici u Mikri“, Srbi i Prvi svetski rat 1914-1918: zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa održanog 13-15. juna 2014, Beograd, 2015, 449-462.
 • Jedna neobjavljena knjiga - "O nastanku i sudbini zbornika: Društveni razvitak sela Jasike", Braničevski glasnik, Udruženje istoričara Braničeva i Timočke krajine, Požarevac, 2014, 163-212.
 • Pismenost u Srbiji u 19. veku, Zbornik radova: kazivanja o Srbima kroz vekove od svetog Stefana Nemanje do danas, Draslar partner, Beograd, 2015, 1067-1075.
 • Miloš Moskovljević o početku vojnih operacija srpske vojske na Solunskom frontu, Zbornik radova: Prvi svetski rat, Srbija, Balkan i velike sile, Beograd 2015, 471-482.
 • Osnovno školstvo u aleksinačkom srezu između dva svetska rata, Aleksinac i okolina u prošlosti- 500 godina od prvog pisanog pomena 1516-2016, Aleksinac, 2016, str. 477-508.
 • Miloš Moskovljević o vođstvu Saveza zemljoradnika 1929-1941. Prvi deo: vreme šestojanuarske diktature 1929-1934, Tokovi istorije, 2/2013, str. 11-52.
 • Miloš Moskovljević o vođstvu Saveza zemljoradnika 1929-1941. Drugi deo: 1935-1941, Tokovi istorije, 3/2013, str. 11-58.
 • Ulazak Saveza zemljoradnika u Jedinstveni narodnooslobodilački front, Tokovi istorije, 1/2015, str. 45-70.
 • Jugoslovenska delatnost Miloša Moskovljevića u Rusiji 1917/18. godine, Veliki prasak-Sto godina atentata u Sarajevu- Zbodnik radova, Poažervac, 2015, str. 273-292.
 • Miloš Moskovljević opunomoćeni poslanik FNRJ u Oslu, Tokovi istorije, 2/2016, str. 9-36.
 • "Razaranje osnovnih škola u Vranjskom i Topličkom okrugu za vreme Prvog svetskog rata" Bugarska okupacijan juga Srbije u Prvom svetskom ratu 1915-1918, Zbornik radova sa naučnog skupa sa međunarodnim učešćem, Leskovac, 2016, str. 77-94.
 • "Ekonomske prilike seljaštva u rasinskom srezu tridesetih godina 20. veka", Zagrlata u istoriji srtpskog naroda, Veliki Šiljegovac, 2017, str. 115-128.
 • "Predrevolucionarno i revolucionarno stanje u Rusiji (septembar, oktobar 1917)- viđenje Miloša Moskovljevića", Srbija i ruska revolucija 1917-nove teme i izazovi, Tematski zbornik radova, Beograd, 2017.
 • Nastanak i sudbina Rečnikasavremenog srpskohrvatskog književnog jezika s jezičkim savetnikom", autora Miloša Moskovljevića, Tokovi istorije, 1/2017
 • Sitnoosedništvo i neprosećenost ograničavajući faktori razvoja poljorivrede u Srbiji između dva svetska rata, Teorija i praksa agrara u istorijskoj perspektivi, Novi Sad, 2017, str. 15-33.
 • Материјално разарање основних школа у Пожаревачком округу за време Првог светског рата, Записи: годишњак Историјског архива Пожаревац, Пожаревац : Историјски архив, 2018, str. 201-209.

Poglavlje u knjizi:

 • Азбуковица између два светска рата, Азбуковица- земља, људи и живот, Љубовија 1985, стр. 249-263 и 273-290.
 • Основне школе у ваљевском крају 1918.1944, Основне школе у ваљевском крају 1918-1985, Ваљево, 1986, стр. 9-68.
 • Основна школа у Памбуковици између два светска рата, "Сто година основне школе у Памбуковици“, Памбуковица, 1998, стр. 70-109.

 

i dr.