Tematski zbornici

Trendovi u savremenoj srpskoj istoriografiji

Između slobode i teskobe: nacionalne manje u Jugoslaviji

Urednici: Božica Slavković Mirić, Milana Živanović, Davor Stipić

Tematski zbornik radova "Između slobode i teskobe: nacionalne manjine u Jugoslaviji", nastao je iz potrebe da se na jednom mestu objedine rezultati dosadašnjih istraživanja po pitanju društvene, kulturne i političke istorije manjinskih, etničkih i verskih zajednica na prostoru Jugoslavije u periodu od njenog nastanka pa sve do raspada države. Članci su fokusirani na različite aspekte života nacionalnih manjina u Jugoslaviji poput školstva, političkog organizovanja, emigracije, identiteta, ekonomske i socijalne strukture, demografskih promena kao i analize njihove percepcije od strane etničke većine.


detaljnije

Novi čovek: Konstituisanje srpskog i jugoslovenskog društva 20. veka kroz ideologiju i javne politike

Urednik: Aleksandar Stojanović

Ideja o Novom čoveku javlja se kod nas najverovatnije u međuratnom periodu (ako ne prvi put, onda učestalo – u raznim formama). Formiranje zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca bila je velika politička i ekonomska prekretnica. Mlada država je obuhvatila mnoštvo različitih regiona u pravnom i društveno-ekonomskom pogledu, koji su proizašli iz kraljevina Srbije i Crne Gore te delova bivše Austrougarske monarhije i Osmanskog carstva. (…) Zbornik radova Novi čovek. Konstituisanje srpskog i jugoslovenskog društva 20. veka kroz ideologiju i javne politike pokušaj je, kako njegov urednik Aleksandar Stojanović piše, „akademskog problematizovanja jednog značajnog aspekta sprske i jugoslovenske istorije, a istovremeno i podsticaj istraživačima da na istu ili srodne teme daju svoj doprinos i viđenja...“

izvod iz recenzije dr Svetlane Stefanović

detaljnije

Novi horizonti spoljne politike Jugoslavije ‒ Balkan, Evropa, svet

Urednici: Jovan Čavoški, Aleksandar V. Miletić

Radovi iz ovog zbornika posvećeni su najburnijem, a ujedno i najvažnijem razdoblju posleratne istorije Jugoslavije. Tokom tog razdoblja desilo se praktično sve, sve što će kasnije bitnije uticati na jugoslovensku spoljnopolitičku orijentaciju, na njenu međunarodnu poziciju i njen strateški prilaz njenom neposrednom geografskom okruženju, Balkanu, ali i širim evropskim prostorima i celokupnom prostoru Trećeg sveta. Pri tome, kao što to često navode i autori zbornika, u okviru ovog projekta je posebno istaknuto "sve to što je u interakciji sa svetom nastalo 'novo' i suštinski menjalo jugoslovensku spoljnu politiku, nastojeći, tako da obogati naše istorijsko znanje i proširi stručne i opšte vidike, usput izvlačeći i izvesne pouke u odnosu na specifičnu tematiku kojom se svaki odeljak bavi“.

(Dr Dragan Bogetić, dopisni član SANU)

detaljnije

Tokovi kapitala u Jugoslaviji 1918–1991 – studije slučaja.

Urednici: Vesna Aleksić, Jelena Rafailović

Zbornik radova "Tokovi kapitala u Jugoslaviji 1918-1991 – studije slučaja" nastao je sa namerom da obuhvati čitav spektar pitanja u području istorije tokova finansijskog, društvenog i javnog kapitala. U njemu se nalaze radovi koji nastoje da ukažu na komleksnost i važnost tokova kapitala kao i njihov uticaj kroz direktne strane, portfeljne, bankarske i druge investicije u obe Jugoslavije. Deo Zbornika čine studije koje se bave pitanjem uticaja stranih banaka i (ne)uspešnog plasiranje međunarodnog kapitala u privredu predratne Jugoslavije. Ostale studije obuhvataju pitanja poput onih koji se odnose na to ko rukovodi kapitalom i kako izgleda kapital u pojedinim industrijama, dok posebni deo predstavljaju radovi koji obrađuju pitanja tokova kapitala u drugačijem društvenopolitičkom i ekonomskom sistemu, odnosno u socijalističkoj Jugoslaviji. 

detaljnije

ON THE FAULT LINES OF EUROPEAN AND WORLD POLITICS: YUGOSLAVIA BETWEEN ALLIANCES AND NEUTRALITY/NON-ALIGNMENT

Editors: Srđan Mićić and Jovan Čavoški

detaljnije

Bez škole šta bi mi?! Ogledi iz istorije obrazovanja u Srbiji i Jugoslaviji od 19. veka do danas

Urednici: Aleksandra Ilić Rajković, Sanja Petrović Todosijević

Zbornik pod naslovom „Bez škole šta bi mi?! Ogledi iz istorije obrazovanja u Srbiji i Jugoslaviji od 19. veka do danas“ koga su uredile prof. dr Aleksandra Ilić Rajković i dr Sanja Petrović Todosijević predstavlja rezultat saradnje Instituta za noviju istoriju Srbije i Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nastao je sa ciljem da se ukaže na sve faze i različite aspekte dugog i složenog procesa „ulaska“ društva u celini „u školu“, koja nije u svim vremenima vrednovana i pozicionirana na isti način ali i da skrene pažnju na posledice, sada već trajne i sistematske marginalizacije obrazovnih institucija koje imaju ključnu ulogu u procesu modernizacije i emancipacije društva. Namera Zbornika jeste da pruži uvid u proces borbe za moderan obrazovni sistem koji u uslovima srpskog i jugoslovenskog društva kao i u uslovima postjugoslovenskih društava traje od 19. veka do danas.

detaljnije

80 godina od izbijanja Drugog svetskog rata na prostoru Jugoslavije i stradanje grada Kragujevca: novi pomaci ili revizije istorije

Urednici:  Dmitar Tasić, Lela Vujošević

Zbornik predstavlja rezultat potrebe za novim istraživanjima i novim tumačenjima, za preispitivanjima socijalizovanog i institucionalizovanog pamćenja, a sve usled promena globalanog, regionalnog i nacionalnog političkog i društveno-ekonomskog konteksta do kojih je došlo u godinama raspada jugoslovenske federacije i izgradnje nove političke realnosti na Balkanu. Zbornik predstavlja presek trendova u obrađivanju nekih od najspornijih tema u nauci, popularnim formama i udžbenicima kao što su saradnja sa okupatorom, ratni zločini, stradanje, retorzija i revolucionarna represija posle 1944. godine. Jedan od njegovih ciljeva je prevazilaženje nekih starih spornih mesta i interpretacija, ali i formiranja novih interpretacija o kojima se među istoričarima u javnosti vodi dijalog, kako unutar srpske istoriografije, tako i u zemljama u okruženju.

detaljnije

Русија и Србија на прелому векова: српске теме Андреја Шемјакина

одговорни уредник Алексеј Ј. Тимофејев
Београд: Институт зановију историју Србије; Центар за Руске и Источноевропске студије "М. Јовановић" Филозофског факултета; Информатика;
Москва: Институт за словенске студије РАН; Историјски институт, 2020.
(Београд: Графо сан). - 354 стр

knjigu u elektronskom obliku možete preuzeti ovde

Традиција и трансформација: транснационална искуства југословенске историје - зборник радова. Књ. 2

Олга Манојловић Пинтар, Вера Гудац Додић
Београд : Институт за новију историју Србије, 2019.
садржај

Srbija u modernizacijskim procesima XX veka

Latinka Perović
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2018.
reprint izdanje

садржај

Србија и Руска револуција 1917. - нове теме и изазови

Алексеј Тимофејев
Београд: Институт за новију историју Србије, 2017.

1945. Крај или нови почетак?

Зоран Јањетовић
Београд: Институт за новију историју Србије; Музеј жртава геноцида, 2016.

Историјска трибина: истраживања младих сарадника Института за новију историју Србије, бр. 2,

Београд, Институт за новију историју Србије, 2016.

ТРАДИЦИЈА И ТРАНСФОРМАЦИЈА: ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ УСРБИЈИ И ЈУГОСЛАВИЈИ У 20. ВЕКУ

ТРАДИЦИЈА И ТРАНСФОРМАЦИЈА: ПОЛИТИЧКЕ И ДРУШТВЕНЕ ПРОМЕНЕ УСРБИЈИ И ЈУГОСЛАВИЈИ У 20. ВЕКУ

уредник: Владан Јовановић

садржај

Историја и географија: сусрети и прожимања

Драган Алексић
Београд: Институт за новију историју Србије; Музеј жртава геноцида; Институт за славистику Руске академије наука, 2014.

Срби и рат у Југославији 1941. године

Драган Алексић
Београд: Институт за новију историју Србије; Музеј жртава геноцида; Институт за славистику Руске академије наука, 2014.

Истраживања младих сарадника Института за новију историју Србије, бр. 1,

Београд, Институт за новију историју Србије, 2013.

садржај

Tito–Viđenja i tumačenja

Olga Manojlović Pintar
Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije; Arhiv Jugoslavije, 2011.
sadržaj

Ослобођење Београда 1944. зборник радова

Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Југославија у хладном рату: прилози истраживањима

Београд: Институт за новију историју Србије, 2010.

Браничево у историји Србије

Пожаревац-Београд, Институт за новију историју Србије - Архив Пожаревац, 2008.

1968 – четрдесет година после

Београд, Институт за новију историју Србије, 2008.

Spoljna politika Јugoslavije 1950–1961

Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2008.

Срби и Југославија. Држава, друштво, политика. Зборник радова.

Београд: Институт за новију историју Србије, 2007. 

Uzmi pun tekst knjige.

Делиград. Од устанка ка независности 1806–1876

Београд: Институт за новију историју Србије, 2007.

Pisati istoriju Jugoslavije. Vidjenje srpskog faktora.

 Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 2006. 

Uzmi pun tekst knjige.

Srbija u modernizacijskim procesima 19 i 20. veka (2), "Položaj žene kao merilo modernizacije" (naučni skup)

Beograd: Institut za noviju istoriju Srbije, 1998.