Saradnici

Profesor dr Aleksej Timofejev

Naučni savetnik

Vanredni profesor Filozofskog fakulteta u Beogradu
uža naučna oblast: OPŠTA SAVREMENA ISTORIJA

Biografija i bibliografija

Dr Nemanja Radonjić

naučni saradnik

biografija

MA Nikola Koneski

Istraživač saradnik

Stipendista ministarstva obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja

biografija i bibliografija

Mirjana Vujašević

Operater-daktilograf

Biografija